YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comİdareden Dikkat Çeken Özelge Stopaj Kesintisi Yapılacak mı?

Değerli okurlar bilindiği üzere inşaat işlerinde muhasebe ve vergi uygulamaları işin özel inşaat işi veya taahhüt işi olmasına göre farklılık arz etmektedir.

İnşaat faaliyetinin başkaları adına yapılması veya yürütülmesi işi taahhüt kapsamında değerlendirilirken, gerçek veya tüzel kişinin satmak, kullanmak, yatırım vb. amaçlar ile kendi nam ve hesabına yaptığı veya yaptırdığı inşaat işleri ise özel inşaatlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Eğer bir inşaat ve onarım işi taahhüt kapsamında resmi veya özel kurumlara yapılıyor ve birden fazla yıla sirayet ediyor ise G.V. K.’nun 42.maddesi kapsamında yıllara yaygın inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilip, kar ve zarar işin bittiği yıl tespit edilerek o yıla ait beyannamede gösterilir. Bu süreçte yapılan istihkak bedellerinden iş sözleşme ile yıllar yaygın inşaat ve onarım işi kapsamındaysa avansta dahil olmak üzere %3 stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir.

Kat karşılığı yapılan özel inşaatlar ise taahhüt faaliyeti olmadığı için birden fazla yıla sirayet etmesi durumunda yıllara yaygın inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilmemektedir. Kat karşılığı inşaat işleri, bünyelerinde istihkak ve hakedişe bağlı taahhüt unsuru taşımayan niteliktedir. Gerek kendi arsası üzerine gerekse başkasının arsası üzerine kat karşılığı bina inşa ederek satma işinin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesiyle düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Buraya kadar anlattıklarımızda problem yok peki, kat karşılığı inşaat işinde müteahhide taşeronluk hizmeti veren şirketler tarafından yapılan işler taahhüt kapsamında mı yoksa özel inşaat kapsamında mı değerlendirelecek ? Bu konuda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 62030549-120[42-2013/780]-45228 sayılı özelgesinde görüş bildirmiş olup ‘’Şirketiniz ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca üçüncü şahsa ait arsa üzerinde konut projesi geliştirilen firma arasında sözlü mutabakata vararak taahhüt ettiğiniz inşaat işinin 2014 yılında başlayıp 2015 yılında tamamlanması bu işin kat karşılığı inşaat işi olma niteliğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla, söz konusu inşaat işinin Gelir Vergisi Kanununun  42 nci maddesiyle düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.’’ İfadelerine yer vermiştir.

Söz konusu özelgede idareden istenilen görüşte yapılan taşeronluk hizmeti karşılığında nakden ödeme alınmayacağı yapılan hizmet karşılığında tamamına daire alınacağı belirtilmiştir. Brüt istihkakın ayın yahut hizmet şeklinde ödendiği hallerde stopajdan söz edilemez.

Ancak, idare görüşünde kat karşılığı inşaat işini bir bütün olarak değerlendirilmiş olup, müteahhite iş yapan taşeron firma açısından ayrıca değerlendirmede bulunmamıştır. Taşeron firma tarafından yapılan iş müteahhitin nam ve hesabına bağlı olarak yapılmaktadır. Bu yönüyle taşeron tarafından yapılan inşaat işinin taahhüt kapsamında değerlendirilmesi uygun olacaktır. Dolayısıyla kat karşılığı inşaat işini üstlenen müteahhite taşeronlar tarafından yapılan inşaat işlerinin birden fazla yıla sirayet etmesi sonucu taşeronlara nakden veya hesaben yapılan ödemelerden vergi tevkifatı kesintisi yapılması gerekmektedir.

27.06.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM