YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comSigortalı Aynı Anda Birden Fazla İşyerinde Çalışırken Primi Nasıl Hesaplanır?

4/A Sigortalısı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine tabi olarak çalışabilir. Örnek olarak gündüz fabrikada işçi olarak çalışan işçi, gece taksi şoförlüğü yapabilir. Bir sigortalı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine tabi çalışıyorsa o sigortalıyı çalıştırdığı tüm işverenler sigortalı olarak SGK' ya bildirmesi ve primlerini ödemesi gerekmektedir. Sigortalı birden daha fazla işveren yanında çalışıyorsa her işveren tüm sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet belgesi ile çalıştırdığı sigortalıları SGK' ya bildirir. Sigortalının iki ayrı işveren yanında çalışması halinde, her iki işverende diğer işverenin yanında çalışıp çalışmadığına bakmaksınız, normal sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet bildirgesi ile çalışma günü ve sigorta primine esas kazançlarını SGK' ya bildirir.

(4/a) kapsamındaki sigortalının birden fazla işyerinde tam zamanlı çalışmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sigortalının ay bazında prim gün sayısının tespitinde aylık çalışmaları 30 günü, prime esas kazançları ise azami aylık prime esas kazancı geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır.

YIL/GÜN

A İŞYERİ

B İŞYERİ

C İŞYERİ

GEÇERLİ GÜN/PRİME ESAS KAZANÇ

 

GÜN

PEK

GÜN

PEK

GÜN

PEK

GÜN

PEK

2018/01

30

4.800

30

9.500

 

 

30

14.300

2018/02

30

4.800

30

9.500

 

 

30

14.300

2018/03

30

4.800

30

9.500

30

3.750

30

15.221,40

  • 2018 yılı için SGK tavan sınırı 15.221,40-TL olduğu için 2018/03 dönemi itibariyle tavan sınırını aşan kazanç dikkate alınmamıştır.2019 yılı için belirlenen SGK tavan sınırı 19.188,00-TL’sıdır.

Kısmı Süreli Çalışma

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilebilmesi için, haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2/3'ü (30 saat) olması esastır. İşçi, haftalık çalışma süresi 30 saati aşmamak kaydıyla haftanın 6 günü çalıştırılabilir. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

Çağrı Üzerine Çalışma

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışanlarda Sigorta Bildirimi

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanların ay içerisinde birden fazla işyerinden bildirilen kısmi çalışmalarının bulunması halinde, kısmi çalışma sürelerinin o ayın hangi gününe denk geleceği hususunda bir tespit yapılamadığından, kısmi çalışma süreleri toplanacak ve 30 günü geçmeyecek şekilde hizmet kaydı oluşturulacaktır. Aylık prime esas kazancın tespiti de, kısmi süreli çalışmalara ilişkin prime esas kazançların toplanarak, aylık azami kazanç tutarını geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır.

 (4/a) kapsamındaki sigortalının birden fazla işyerinde kısmi süreli çalışmalarda ise, sigortalının ay bazında prim gün sayısının tespitinde kısmi süreli çalışmaları 30 günü, prime esas kazançları ise azami aylık prime esas kazancı geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır.

YIL/AY

A İŞYERİ

B İŞYERİ

C İŞYERİ

GEÇERLİ GÜN /PRİME ESAS KAZANÇ

 

GÜN

PEK

GÜN

PEK

GÜN

PEK

GÜN

PEK

2018/01

12

 

9

 

 

 

21

 

2018/02

12

 

9

 

5

 

26

 

2018/03

18

 

9

 

5

 

30

 

Sigortalıların aynı ayda birden fazla işveren tarafından bildirimde bulunulması, ay içindeki eksik günlerin 30' a tamamlanmasını olanak sağlayacaktır. Ayrıca sigortalı birden fazla işyerinden bildirilmesi ile yüksek prime esas kazanç bildirilmesi bağlamında avantajlar sağlayacaktır. Prim günü sayısının artması (her ay için 30 güne tamamlanması) ve prime esas kazancın artması, emeklilik maaşı bağlama ve maaşının miktarını etkileyen faktörlerdendir.

22.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM