YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comKDV İadelerinde Hızlı Dönem

20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 24 Seri Numaralı Tebliğ ile bazı şartları sağlayan mükelleflere YMM Raporu ile nakden talep ettikleri KDV iadesi tutarının % 50’si 10 iş günü içinde iade edilebilecek. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) kısmında değişiklik yapan söz konusu tebliğ ile sağlanan yenilik aşağıda yer verildiği gibidir.

Uygulama ne zaman başlıyor?

Söz konusu uygulama, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan iadeler için geçerli olmak üzere 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm iade talepleri için geçerli midir?

İade hakkı doğuran işlem bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen sınırı aşan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen tüm nakden iade talepleri uygulama kapsamında yer almaktadır.

Uygulamadan Hangi mükellefler yararlanabilecek?

Uygulamadan yararlanacak mükellefler bakımından aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor.

  • En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesinin verilmiş olması,
  • Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,
  •  Mükellefin kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- Özel esaslara tabi olmaması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

Ø Teminat veya YMM Raporu ile iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi nedeniyle iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.

İade talebinde sunulması gereken belgeler nelerdir?

  •  YMM KDV İadesi Tasdik Raporu,
  •  Standart iade talep dilekçesi,
  •  İade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamı

İşleyiş nasıl olacak?

 Yukarıdaki şartları sağlayan mükelleflerin gerekli belgeleri ibrazından sonra, işlem KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacaktır. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecektir.

Arta kalan % 50’lik kısım ne şekilde iade edilecektir?

 İlk kısmın iadesinden sonra, KDV iade talebinin tamamına yönelik kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ve kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilecektir.

Arta kalan % 50’lik kısım teminat mektubu ile alınabilir mi?

Hayır. Bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi), İTUS (İndirimli Teminat Uygulaması), ATU (Artırımlı Teminat Uygulaması) ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. Aynı şekilde HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.”

Bu düzenleme ile birlikte belirtilen şartları sağlayan mükelleflerimiz, Yeminli Mali Müşavirlerce hazırlanacak olan KDV iadesi tasdik raporu ile birlikte talep ettikleri KDV iadesi tutarlarının yüzde 50’sini ön kontroller tamamlandıktan sonra on iş günü içerisinde nakden iade alabileceklerdir. İlgili düzenleme finansal açıdan sıkıntılı olan bu süreçte banka nezdinde teminat mektubu alamayıp iade sürecinin sonuçlanmasını bekleyen firmalar için kuşkusuz önemli bir fon kaynağı olacaktır.

25.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM