YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comİflas Eden İşletmenin Çalışanları Maaşlarını Nereden Alır?

Bir önceki ‘’İşyerinin veya bir bölümünün devri halinde İşçinin Hakları Ne Olacak’’ adlı yazımıza istinaden gelen soruların büyük bir bölümü işyerinin iflas etmesi halinde işverenden tahsil edilemeyen maaş alacaklarının durumu hakkında. Son dönemde yüksek enflasyon, faiz ve yüksek döviz kuru sarmalında kriz derinleşirken bazı şirketler ödeme güçlüğüne düşüp, üretimi durdurma, borç yapılandırma ve hatta konkordato başvurusu yapma yollarına gidiyor. Bu durumdan olumsuz etkilenenlerinin başında ise işçiler geliyor. Ücret garanti fonu belirli şartlar altında bu kişilere ücret ödüyor. Ücret Garanti Fonu, hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalıların, işverenin iflas etmesi, aciz vesikası alması veya iflası ertelemesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan en fazla üç aylık ödenmeyen ücretlerini karşılamak amacıyla işsizlik sigortası fonu kapsamında oluşturulan ayrı bir fondur.

2005 yılında Ücret Garanti Fonundan yararlananların sayısı, 1269 iken bu sayı 2016 yılında 4591 2018 yılında ilk 8 ay itibariyle 5 bin 82 kişiye ulaşmıştır. 2005 yılından bu yana ise toplam 74 bin 639 kişi yararlanmış olup, bu kişilere 191.3 milyon lira para ödenmiştir. Fonun temel geliri, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşur.

Dikkat edilmesi gereken noktalar;

  • İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.
  • Günlük ücret alacağı, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz.
  • İşçi Alacak Belgesi işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır.

İşçi kuruma başvururken;

  • İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,
  • İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,
  •  
  • İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,
  • İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesinin yanında olması gerekmektedir.

Ücret garanti fonu’ndan yararlanarak ücret alacaklarını almanın temel şartı işverenin ödeme aczine düşmüş olmasıdır. Ödeme aczine düşmüş olmasından kasıt, aciz vesikası alınması veya işverenin iflas hali veya konkordato ilan etme halidir. Ücret alacağının ödenmesi için alacağın işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önce oluşması şartı aranmaktadır. Taşeron firmaların acze düşmesi halinde ise firma çalışanları öncelikle ücret alacaklarını ana işverenden isteyecekler. Kuruma başvuru tarihinden itibaren, İŞKUR birimlerinin incelemesi sonucunda, işçinin evraklarında herhangi bir eksiklik yok ise, ücret alacağı işçinin kuruma başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Yapılan ödeme, aciz vesikası alınmasında işverene ve icra dairesine, konkordato ilanında konkordato komiserine veya konkordato tasfiye memuruna, iflasta iflas idaresine veya iflas masasına, iflasın ertelemesinde kayyuma ve tüm ödemelerde işverenin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı bildirilir.

09.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM