YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.com31 Mayıs 2023’den Sonra Ne Olacak?

Değerli okurlar,7440 sayılı Yasa kapsamında mükelleflerin matrah ve vergi artırımından yararlanabilmesi için son başvuru süresi 31 Mayıs 2023 tarihi olarak belirlenmiştir. Buna göre, matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi mükellefleri,  31 Mayıs 2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden artırımda bulunabileceklerdir.

Diğer taraftan 2022 yılına ait yıllık beyannameler verilmiş olup,2023 yılına ait ilk geçici vergi beyanı 17 Mayıs 2023 tarihine kadar verilecektir. Bu noktada bazı işletmelerin gözünden kaçan geçmiş yıl zararları ile ilgili önemli bir hususa değinmek istiyoruz.

Bir süredir devam eden finansal ve ekonomik kriz birçok işletmenin mali yapısının bozulmasına ve faaliyet dönemlerinin zararla sonuçlanmasına neden oldu. İşletmeler, bu oluşan zararlarını beş yıldan fazla nakledilmemek şartı ile kurum kazancından indirebilmektedir. Aynı zamanda vergi matrahından indirilebilen geçmiş yıl zararları birçok işletme için vergi planlama aracı olarakta görülmektedir.Ancak dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta vergi planlama aracı olarak görülen geçmiş yıl zararlarının aşağıda açıklayacağımız bilgiler doğrultusunda hatalı mahsup edilmesi halinde işletmeler açısından aksi yönde yapacağı etki olacaktır.

Geçmiş yıl zararlarımız var ve matrah artırımı yapmak istiyoruz o halde nasıl hareket etmeliyiz birlikte bakalım;

Matrah Artırımı Yapan Mükellefler İçin Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış 2018 ila 2021 yıllarına ait geçmiş yıl zararlarının yarısı ile 2022 yılına ait zararının tamamını, 2023 ve müteakip yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Söz konusu zararların ilgili yılların mali bilançolarına göre doğmuş olması veya indirim ve istisna uygulamalarından kaynaklanmış olması durumu değiştirmemektedir.

2021 Ve Önceki Yıl Karlarından Mahsup Edilen Geçmiş Yıl Zararları

Matrah artırımında bulunulan yıllara ait olmakla birlikte 2021 ve önceki yılların karlarından mahsup edilmiş geçmiş yıl zararlarına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2022 Yılı Geçici Vergilerinde Mahsup Edilen Geçmiş Yıl Zararları

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin 2022 yılına ilişkin olarak vermiş oldukları geçici vergi beyannamelerinde, matrah artırımında bulundukları yıllara ait geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmiş olması hâlinde, söz konusu mükelleflerin 2022 yılı geçici vergi beyannamelerini düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır.

2022 Yılı Yıllık Beyannameler Ve 2023 Yılının 1.Geçici Vergi Döneminde Mahsup Edilen Geçmiş Yıl Zararları

2022 yılına ilişkin yıllık beyannamelerini verdikten sonra önceki yıllara ilişkin matrah artırımında bulunan mükellefler, önceki yıllara ilişkin tam olarak mahsup ettikleri geçmiş yıl zararlarının yarısını dikkate almak suretiyle beyannamelerini düzeltmek zorundadırlar.

2023 yılı birinci geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamesini verdikten sonra 2022 ve önceki yıllarla ilişkin matrah artırımında bulunan mükellefler, 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında öngörülen şekilde zarar mahsubunu yapmak suretiyle beyannamelerini düzeltmek zorundadırlar.

31 Mayısa Kadar Düzeltme Yapılması Durumunda

Beyannamelerinde düzeltme yapması gereken mükelleflerin, matrah artırımı başvuru süresi içinde düzeltme beyannamesi vermeleri hâlinde, kendilerinden vergi cezası veya gecikme faizi talep edilmeyecek, beyan üzerine tahakkuk edecek vergiler, beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenecektir.

31 Mayıstan 2023 Tarihine Kadar Düzeltme İşlemi Yerine Getirilmez İse Ne Olacak?

Matrah artırmakla birlikte düzeltme işlemlerini yapmayan mükellefler hakkında ise matrah artırımı başvuru süresinin sonu itibarıyla gerekli işlemler vergi dairelerince yerine getirilecek, vergi ziyaı olması hâlinde tarh edilecek vergi için gecikme faizi matrah artırımı başvuru süresinin sonundan itibaren hesaplanacaktır.

Örnek

Kurumlar vergisi mükellefi (A) A.Ş. 2018 yılında 80.000 TL zarar, 2019 yılında 96.000 TL zarar, 2020 yılında 174.000 TL kâr, 2021 yılında 120.000 TL zarar ve 2022 yılında 160.000 TL zarar beyan etmiştir.

Mükellef, 2020 yılında beyan ettiği kar tutarından 2018 ve 2019 yıllarından devreden geçmiş yıl zararlarını mahsup etmiştir. Söz konusu mükellefin 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için matrah artırımından yararlandığı durumda 2023 ve müteakip yıllarda mahsup edebileceği geçmiş yıl zarar tutarları 2019 yılından devreden (2.000/2=) 1.000 TL, 2021 yılından devreden (120.000/2 =) 60.000 TL olmak üzere (1.000+60.000) toplam 61.000 TL olacaktır. 2022 yılından devreden 160.000 TL zarar ise 2023 ve takip eden yıllarda mahsup edilemeyecektir.

Sonuç olarak,7440 sayılı yasa kapsamında matrah artırımından faydalanmak isteyen mükelleflerin bu yıllara ait indirim konusu yapılmamış geçmiş yıl zararları var ise yukarıda belirttiğimiz şartlar dahilinde zararlarının mahsubunun yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru süresi tamamlandıktan sonra gerekli işlemler idare tarafından yerine getirilecek ve mükellefler planladıklarının aksine vergi ziyaı cezaları ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

12.05.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM