YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comBinek Aracınızı Satarken Vergi İndirimini Unutmayın!

Değerli okurlar, bugün sizler ile işletmelerin aktifine kayıtlı binek otomobillerin satışlarında amortisman kısıtlaması uygulaması dahilinde atlanılabilen bir konuyu paylaşmak istiyoruz. Bilindiği üzere, binek otomobillerde gider kısıtlamalarına ilişkin düzenlemeler 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 7/12/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile de binek otomobillerde amortisman, kira ve genel gider kısıtlamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

İşletmeler açısından aktife kayıtlı binek otomobilleri için amortisman ayırırken iki alternatif uygulama bulunmaktadır.

  • İşletmeler aktiflerinde yer alan binek otomobiller için genel hükümlere göre tam amortisman ayırıp gider kabul edilen sınırı aşan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedebilirler.
  • Bununla birlikte işletmeler binek otomobilleri için sadece gider olarak kabul edilen sınır tutara isabet eden rakam kadar amortisman ayırabilirler.
  • Ayrıca hatırlatmak isteriz 07/12/2019 tarihinden önce iktisap edilmiş binek otomobillerde amortismanın tamamı değişiklik öncesi hükümlere göre gider yazılabilecektir.

Atlanabilen Durum Nedir?

Amortisman tutarının genel hükümlere göre tam ayrılıp gider kabul edilen sınırı aşan kısmın kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınması halinde binek otomobillerin satışında sıkça atlanılabilen bir durum karşımıza çıkmaktadır.

İşletmeler binek otomobillerinin satışında amortisman ayırırken kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebe kayıtlarına aldıkları tutarları beyanname üzerinden indirim konusu yapabilirler.

Bir örnek ile açıklayalım;

Demir Ltd.Şti ticari işletmesinde kullanılmak üzere 05.01.2023 tarihinde ÖTV ve KDV dahil 1.200.000,00-TL tutarında binek otomobil satın almıştır. Aracın satın alınmasında ödenen vergiler tercihen binek otomobilin maliyetine eklenmiştir.

2023 yılına ilişkin amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 500.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 950.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu durumda Demir Ltd. Şti ‘nin amortisman olarak indirim konusu yapılabileceği tutar 950.000-TL’sıdır. Kalan tutar KKEG olarak kurum kazancına ilave edilecektir.

 Yıllar

Ayrılan Amortisman

Amortismana Esas Bedel Üzerinden Hesaplanan Amortisman

KKEG Olarak Kazanca İlave Edilecek Tutar

2023

240.000

190.000

50.000

2024

240.000

190.000

50.000

2025

240.000

190.000

50.000

2026

240.000

190.000

50.000

2027

240.000

190.000

50.000

TOPLAM

1.200.000,00

950.000,00

250.000,00

Tablodan görüleceği üzere işletme genel hükümlere göre yıllık 240.000-TL amortisman ayırmıştır. Ancak amortisman kısıtlaması sebebiyle ancak 190.000-TL’sını amortisman gideri olarak dikkate alıp, kalan 50.000-TL’sını KKEG olarak muhasebe kayıtlarına almaktadır.

5.yılsonunda aracın satılması durumunda işletmenin KKEG olarak kayıtlarına aldığı ve her hesap dönemi sonucunda kurum kazancına ilave ettiği toplam 250.000-TL’sı vergiye tabi olmayan gelir olarak dikkate alınıp, geçici vergi beyannameleride dahil olmak üzere kurumlar vergisi beyannamesi ve gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. İlgili tutar beyanname üzerinde "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünün ‘’ Diğer İndirimler" sütununda gösterilerek kazanç üzerinden indirim konusu yapılacaktır. Ancak bu tutarın beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilmesi için satışın yapıldığı yıl işletmede kurum kazancının olması gerekmektedir.

20.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM