YAZARLARIMIZ
Elif Oturak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
elifergunoturak@gmail.comElektronik Şarj İstasyonu Programı ve Destek Uygulaması

Sanayi ve Teknoloji bakanlığının 28.04.2022 tarihinde https://sarjdestek.sanayi.gov.tr/ adresinden yapılan çağrısı ile elektrikli şarj istasyonu destek programı başlamış oldu. 29.04.2022 günü ise bakanlık çevrim içi sunum ile programı tanıtmış genel kapsamı ve mevzuatı hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Bu destek programından yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşların 15.06.2022 tarihine kadar projeyi hazırlayıp başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Proje detayları ve destek programının bazı şartları ise şöyle:

PROJENİN KAPSAMI

1- Toplam 46 yatırım konusu-yani yatırım alanı paketi mevcut.

2- 15 Nisan 2023’e kadar tamamlanma şartı bulunuyor.

3- Yatırım destek tutarı yatırım tamamlandıktan sonra ödenecek.


DESTEK İÇERİĞİ

Azami destek alınabilecek yatırım projesi sayısı  % 40’ı geçemez. (Yani çağrı bazında istenen projelerden ne kadarına başvurmuş olursanız olun toplamda desteklenecek proje çağrı kapsamında %40ı geçemiyor)

Her bir Yatırım Konusu için sadece bir yatırımcı desteklerden yararlanabilir. Aynı yatırım konusuna birden fazla başvuru yapılması halinde en düşük destek talebinde bulunan destekten yararlanır.

Bir yatırımcı, birden fazla Yatırım Konusu için başvuruda bulunabilir ancak Çağrı kapsamında desteklenecek ünite sayısının en fazla % 40’ı için destek almaya hak kazanabilir.

Yatırımcı taahhüdü kapsamında, destek tutarının % 6’sına kadar tutarda kesin teminat mektubunu Bakanlığa sunmalıdır.

 

DESTEK TUTARI

Alt yapı için 30.000 TL (trafo, makine teçhizat vb) desteği sağlanacak. (İlgili alt yapı sağlayıcı kurumdan yazı alınmak şartı ile)

En az 90 kW gücünde iki şarj soketi tamamlanması durumunda yatırım tutarının %60’ı oranında destek alınabilecek.

Her bir ünite, iki elektrikli araca aynı anda hizmet verebilecek şekilde en az iki hızlı şarj soketine sahip olmalıdır. (İkiden daha fazla sokete sahip ünite tercih edilmesi durumunda soket başı asgari 45 kW şarj kapasitesi gerekmektedir.)

Her bir ünite için en fazla 250.000 TL ödeme alınabilecek.

Yatırımcı tarafından bir ünitede kurulan hızlı şarj ünitesinin toplam gücü 120 kW ve üzerinde ise ilgili ünite için hak edilen destek miktarı % 20 oranında artırılır. 
Şarj ünitelerinin asgari % 25’inin yerli malı belgesine sahip olması halinde, yerli malı belgeli makine ve teçhizata sağlanan destek tutarı % 20 oranında artırılır.
Program kapsamında faydalanılabilecek destek oranı % 75’i geçemez.

DESTEK ÖDEMELERİ

Destek ödemesinin alınabilmesi için projenin 15.04.2023 tarihine kadar tamamlanması zorunlu.

Başvuru ödemesi (2.500 TL) başvuru esnasında alınır ve iadesi yoktur.

Talep edilen destek tutarı ünite başına 250.000 TL ile sınırlıdır.

Kurulan ünite sayısının belirlenen toplam ünite sayısına oranı % 80’den az ise proje başarısız sonuçlanmış sayılır ve herhangi bir destek ödemesi yapılmaz. Yatırımcı tarafından Bakanlığa sunulan Kesin Teminat Mektubu Hazineye gelir olarak kayıt edilir.
DESTEK ÖDEMELERİ

Yatırım Konusu için destek almaya hak kazanan yatırımcının, belirlenen toplam sayıda ünitenin tamamının kurulumunu gerçekleştirmesi esastır.

Yatırımcının bu sayıdan az ünitenin kurulumunu gerçekleştirmesi durumunda;
Kurulan ünite sayısının belirlenen toplam ünite sayısına oranı % 80 ve üzerinde gerçekleşmesi halinde kurulumu yapılmayan her bir ünite için, Yatırımcının Proje kapsamında hak ettiği destek miktarından 100 bin TL düşürülerek destek ödemesi gerçekleştirilir. (Yani belirlenen lokasyonda 5 ünite kurulması isteniyor, yatırımcı 3 üniteyi kurmuş olsun. Kurulumu gerçekleşmiş ünite oranı %60 olacağından, Yatırımcı hiç destek ödemesi alamaz. Bu projeden destek alabilmesi için en az 4 ünitenin tamamlanmış olması gerekli. Bu durumda yatırım %80 olarak tamamlanmış olacağından destek tutarları 100 bin TL düşülerek ödenir)

ÖRNEK:

Yatırım bölgesinde kurulacak ünitelerin 120 kW ve üzeri güce sahip ve bu ünitelerin yerli malı belgesine sahip olması durumunda ise ünite başına azami destek tutarı 250.000 TL’den 350.000TL’ye çıkacaktır.

Ancak Yönetmelik gereği toplam desteklenecek proje bütçesinin %75’i aşamama kısıtından ötürü yatırım konusu için ünite başına azami destek tutarı 312.500 TL olarak gerçekleştirilecektir.

Örnek Hesaplama:
Toplam yatırım bütçesi  (20.833.333 TL X %75)/50 = 312.500 TL (Ünite başı azami destek tutarı)

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

Firma desteğe müracaat ederken hesaplanan destek oranından daha yüksek oranda destek alamaz.

Örneğin;
Yatırım tamamlandıktan sonra Bakanlıktan ödeme alma aşamasında ‘öngörülen ortalama ünite başı yatırım maliyeti’ olan 400.000 TL’den daha az bir fatura ile başvuruda bulunulması halinde ödeme işlemleri Bakanlığa sunulan fatura bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

(Yani yatırımcı Bakanlığa ödeme aşamasında 400.000 TL’den daha düşük bir fatura ile örneğin 350.000 TL’lik bir fatura ile başvuruda bulunması halinde bu örnekte bahsi geçen talebi 200.000 TL yerine % 50 destek oranı üzerinden 175.000 TL olarak gerçekleştirilecektir.)

UYGULAMA- YOL HARİTASI

1- Öncelikle yetki belgesi ile bakanlığa müracaat edilerek sistem açtırılacak.

2-Yatıtım konusu seçimi yapılabilmesi için, bu ünitelerin ithalatçılarına veya yerli üreticilerine yada doğrudan yurtdışı üretici firmalara ulaşılacak. Yatırım konusu seçildikten sonra mühendislik firması ile birlikte bölgesel fizibilite ve alt yapı olanaklarının araştırılması ve gerekli çalışmaların yapılması sağlanarak alt yapı desteğine ihtiyaç tespiti yapılacak.

3-Bununla birlikte patent başvuruları için gerekli planlamalar yapılacak. Profesyonel destek alınması için bu alanda uzman ekip sağlanacak. Ayrıca Lisans alımı için gerekli başvurular yapılacak.

4-Bölgeye uygun trafo ve diğer makine teçhizatın sağlanması için gerekli yöntemler uygulanacak.

5-Projenin yapılabilirliği ve fizibilite raporu hazırlanacak. Son aşamaya getirilerek uygulama kılavuzu doldurulacak.

6- Tüm uygulama rehberi tamamlandıktan sonra bakanlık sitesinde başvuru tamamlanacak.

Son başvuru tarihi :15.06.2022

Kaynak: https://sarjdestek.sanayi.gov.tr/

Yatırımın tamamlanmasının ardından ödemenin yapılabilmesi için;

*Ünitelerin kurulu güç kapasiteleri,
*Ünitelerin kuruldukları lokasyonlar,
*Ünitelerin tüm elektrikli araç kullanıcılarının erişimine açık yerlerde bulunup bulunmadıkları,
*Kurulacak ünitelerin karayoluna azami erişim mesafeleri,
*Yerleşim yerleri içinde kurulan şarj üniteleri arasındaki asgari erişim mesafeleri,

Aynı anda iki elektrikli araca hizmet verebilmesi kontrolleri yapılır.

Denetim Komisyonu tarafından; yerinde inceleme raporu, sonuç raporu ile Genel Müdürlük tarafından sunulan diğer rapor, bilgi ve belgeleri incelenerek teminat mektubunun nakde çevrilmesi ve projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığı hususlarının karara bağlamasının ardından ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

09.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM