YAZARLARIMIZ
Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim
ekrem.oncu@dkrdenetim.comDavadan Vazgeçilirse..

Bugün yapılandırmaya konu olan kamu alacağının nasıl hesaplandığını ve kamunun borcun ne kadarlık kısmının tahsilinden vazgeçtiğini ele alacağız.Borç tutarı nasıl tespit edilecek? -Kesinleşmiş alacakların anaparalarından (vergi ziyaı cezaları dahil) herhangi bir indirim yapılmayacak.

-Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı ile gecikme faizi ve zammı gibi feri amme alacakları yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) uygulanarak hesaplanan yeni borç tutarının ödenmesi halinde feri amme alacaklarının tamamı silinecek.

-Alacak aslına bağlı olmayan vergi kayıtlarında usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’si ödenirse bu cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

-Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile bu cezalara uygulanmış olan faiz yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde bu cezalara uygulanan faizlerin tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Örnek : Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla mükellefin, 26 Ocak 2011 vadeli 3.500 TL gelir (stopaj) vergisi ile 2.131 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 5.631 TL borcu bulunmaktadır. Yapılandırma sonucunda borcun 1.157 lirasından vazgeçiliyor.

Mükellefin kanundan yararlanması halinde, tahsilinden vazgeçilecek tutar ve yapılandırma sonrası borç tutarı yukarıdaki tabloda görülüyor.

TEMİNAT TALEP EDİLEMİYOR

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi borçları da torba yasa kapsamında yapılandırılabilir mi? 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV, ÖTV gibi borçlar da kanun kapsamında yapılandırılabilir.

Borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi gerekli mi? 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirme yapılabilmesi için aranılan teminat gösterilmesi şartı bu kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için aranmıyor.

DAVADAN VAZGEÇİLİRSE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI 

Dava aşamasında olan hangi borçlar torba yasadan faydalanabilecek? 27.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde, “73’üncü maddenin 6’ncı fıkrası gereğince, madde hükümlerinden yararlanmak için açılmış davalardan vazgeçilmesi şart olduğundan, borçlular tarafından maddeden yararlanmak için yapılan başvurular üzerine tahsilat işlemlerinden dolayı açılmış davalar sulh yoluyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle, 6183 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca alacağın takibi için düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılmış olan davalara konu alacaklar için madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, ödeme emrine karşı açılmış davalardan da vazgeçildiğinden, 6183 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi gereğince %10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir” açıklamasına yer verilmiş.

DİKKAT: Bu açıklama tahakkuk aşamasında olan borçlar için değil ödeme emri, haciz gibi durumlarda geçerlidir. Örneğin, mükelleflere ödeme emri gönderilmiş ve mükellefler de ödeme emrine karşı dava açmış ise bu mükellefler 30.11.2014 tarihine kadar davadan feragat ederek torba yasadan yararlanabileceklerdir. Bunu tahakkuk aşamasında olan borçlarla karıştırmamak gerekir!

CEZANIN YÜZDE 50'Sİ TAHSİL EDİLEMEZ

-Davadan vazgeçmekle ne kazanılacaktır? Kesinleşmiş olup bu kanunun yayımlandığı tarih olan 11.09.2014 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacakları yerine bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

6552 sayılı Kanun kapsamına giren ve bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenirse cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

30.10.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM