YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.comTür Değişikliği İşlemlerinde Vergilendirme ve KDV Uygulamasına Dikkat!

 Bilindiği gibi, tür değişikliği, KVK’nun 19/2-1.fıkrasında yer alan birleşme işleminin devir sayılması için gerekli olan koşulların sağlanması halinde tür değiştirme işlemlerinin de kurumlar vergisi açısından devir kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır. KVK’nun 20.maddesinde yer alan şartlara uyulması durumunda devirlerde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.


KVK’nun 19/1.fıkrasında yer alan birleşmenin devir olarak dikkate alınarak vergilendirilmemesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir:

·         Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye’de bulunması,

·         Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.

            Tür değiştirme işleminde tür değiştiren şirketteki bilanço kalemleri yeni şirkete değerleme yapılmadan aktarılacağından dolayı tür değiştirme işleminden kaynaklanan herhangi bir kar oluşmayacaktır.


KVK’nun 20.maddesi kapsamında şirket yetkili kurulunun tür değişimine ilişkin kararının ticaret sicilinde tescil edildiği tarih itibariyle hazırlanacak ve imzalanacak kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesi 30 gün içinde tür değişimi öncesi var olan kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.


Tür değişikliğinde KDV uygulaması açısından 3065 sayılı KDVK’nun 17/4-c bendinde açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre; “GVK’nun 81.maddesinde belirtilen işlemler ile KVK’na göre yapılan devir ve bölünme işlemleri vergiden istisna edilmiştir. GVK’nun 81.maddesinde gelir vergisine tabi tutulmayacak değer artış kazançları kapsamında yer alan ve mükellefiyeti sona eren işletme tarafından yeni işletme veya şirkete devredilen bütün mal ve haklar için düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz. İstisna edilen işlemler açısından 3065 sayılı Kanunun 30/a maddesi hükmü uygulanmayacağı için önceki işletme veya şirketlere ait devreden KDV tutarları yeni işletme veya şirketler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.


Tür değişikliği sonucu devrolunan şirketin bilançosunda yer alan ve sonraki döneme devreden KDV devralan şirket tarafından indirim konusu yapılabilecektir. Devrolan şirkette KDV alacağının doğması durumunda bu alacak tür değişikliği sonucu devralan şirket tarafından iadeye konu olabilecektir.

25.09.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM