YAZARLARIMIZ
Eda Kaya Bükülmez
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.com



Geç Gelen Faturaların Ba-Bs Formlarında Bildirilmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilindiği gibi,  bilanço esasına göre defter tutan mükellefler takip eden ayın son günü aksamı saat 24.00’ e kadar Ba – Bs  formu vermekle yükümlüdür.

213 sayılı VUK’nun 229. Maddesinde  faturanın,  satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya iş yapan tüccar tarafından  müşteriye verilen ticari vesika  olduğu  belirtilmiştir. Yine aynı kanunun 231/5.bendinde de faturanın  malın  teslimi  veya hizmetin yapıldığı  tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu  süre içinde düzenlenmeyen faturanın  hiç  düzenlenmemiş  sayılacağı  ifade edilmiştir.

396 sıra nolu  VUK Genel Tebliğinde mükelleflerin  2010 yılı  ve  müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal veya hizmet  alışları  ile mal veya hizmet  satışlarına uygulanacak had ve usuller yeniden  belirlenmiş olup, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve ya hizmet alışlarının  “Form Ba” ile, bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet  satışları ise  “Form Bs” ile bildirileceği, mükelleflerin söz konusu  bildirim formlarını  aylık  dönemler halinde bildirmesi gerektiği,  mal  veya hizmet  alış/satışlarının  bildirilecek aylık dönemlerin bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak  belirleneceği açıklanmıştır.

Buna göre, işlem yapılan firmalardan  ilgili  şirkete geç gelen faturaların  Ba Formunda bildirilmesinde, belge düzenleme tarihinin dikkate alınması  gerekmektedir.    Mart 2016 tarihinde gelen ancak Şubat 2016 tarihli bir fatura Şubat 2016 tarihli Form Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu durumda da geriye dönük Şubat ayına düzeltme verilmesi gerekmektedir.

3065 sayılı KDVK’nun  ilgili  hükümlerinde Ba ve Vs Formlarında işlem  yapılan  firmalardan  geç gelen  faturalara  ait KDV’nin ait olduğu takvim yılına yazılmak koşuluyla indirim konusu yapılması  mümkündür.    

Diğer taraftan, 213 sayılı VUK’un mükerrer 355. maddesinde 6009 sayılı Kanunun 12. maddesiyle yapılan değişiklikle, süresinden sonra düzeltme amacıyla bildirim formu verilmesi durumunda uygulanacak parasal cezalara ilişkin farklı tutarlar belirlenmiş ve bu hususa ilişkin açıklamalara 400 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nin 3.1 bölümünde yer verilmiştir. Buna göre düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının kanuni süresinin sonundan başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır.  

Düzeltme yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, geç gelen fatura hangi döneme aitse o dönem Ba – Bs  formunda düzeltme yapılmasıdır.  Aksi takdirde satıcının faturayı düzenlediği döneme iliskin Bs formu ile alıcının düzenlediği Ba formu arasında dönemler tutamadığı  takdirde bir tutarsızlık meydana gelmiş olacaktır.  

Sonuç olarak,  firmalardan  ilgili  şirkete  geç  gelen  faturaların  Ba Formlarında bildirilmesinde belge düzenleme tarihinin dikkate alınması  gerekmektedir.  Bu durumdaki mükelleflerin VUK’un mükerrer 355.  maddesinde yer alan özel usulsüzlük cezasına da katlanarak bildirim formlarını düzeltmeleri ve geç gelen faturayı ait olduğu döneme ilişkin Ba formuna yansıtmaları kendi yararlarına olacaktır.

18.04.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.



GÜNDEM