YAZARLARIMIZ
Ebru Yılmaz Kaya
İşsizlik Sigortası Şefi
ebruyilmazkaya@gmail.comO Borçlar Silindi

İşsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanabilmek için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurulması, sigortalı işsizin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki, işsizlik ödeneği alınan dönem boyunca sigortalı işsizlerin İŞKUR’a bildirimde bulunması gereken yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler; işsizlik ödeneği alırken (bir gün dahi olsa) çalışmaya başlama ( işçi, memur veya kendi nam ve hesabına çalışan) yine sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlama, askere gitme, silâhaltına alınma, mahkeme kararıyla işe iade edilme, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınma, yurtdışına çıkma, tutuklanma,  hüküm giyme halleri gibi durumlar olarak sıralanabilir. Gerek elektronik ortamda gerekse şahsen yapılan her işsizlik ödeneği başvurularında “Bilgilendirme, Haklar ve Yükümlülükler” konusunda İŞKUR’a bildirim yapılacağı taahhüt edilir.  

İşsizlik ödeneği alınan dönemde çalışılıp çalışılmadığı, gelir getirici bir faaliyette bulunulup bulunulmadığı, yaşlılık aylığı alınıp alınmadığı, ödeneğe hak kazanma koşullarının sağlanıp sağlanmadığı ile iş almaya hazır durumda olunup olunmadığının kontrolü İŞKUR personeli tarafından geriye dönük kontrolleri yapılır. Haliyle bu durumların tespitinde de sigortalı işsizlere yapılan ödemelerin yersiz olduğu ve ilgililerin kusurundan kaynaklandığı tespit edilirse yasal faizi ile birlikte İŞKUR birimince tahsil edilir.

İşte bu noktada 05/04/2023 tarihli 32154 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7447 sayılı Torba Kanunda (İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi) yer alan düzenlemeyle, 31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan ve kanunun yayımladığı tarihte henüz tahsil edilmemiş olan fazla ve yersiz ödemeler silinmiştir.

7447 sayılı Kanunda yer alan konuya ilişkin 9. Madde hükmü aynen aşağıda yer almaktadır.

MADDE 9- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 33- 31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneği başvurularına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine konu edilmiş ise tüm ferîleri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra dosyalarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilmez.”

14.04.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM