YAZARLARIMIZ
Ebru Yılmaz Kaya
İşsizlik Sigortası Şefi
ebruyilmazkaya@gmail.comArabuluculuk Sistemi ve İşsizlik Ödeneği İlişkisi

İşsizlik ödeneği hak kazanma şartlarından birisi 4447 sayılı kanunun 51. Maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilmiş olmaktır. İşsizlik ödeneğine hak kazanamayanların itirazları ile hak kazanmasına rağmen hak kazanmaması gerektiği yönündeki bildirimler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri tarafından incelenerek sonuçlandırılmaktadır. SGK’ dan alınan verilerden, prim gün sayısı veya prime esas kazançla ilgili olan itirazlar/ bildirimlerde her zaman SGK kayıtları esas alınmaktadır. Burada yapılan güncellemeler doğrultusunda ilgililerin hak sahipliğine ilişkin güncellemeler, herhangi bir itiraza ya da bildirime gerek kalmadan resen yapılmaktadır. Ancak SGK kayıtlarında yer alan fesih nedeninden farklı bir gerekçe ile feshin gerçekleştirildiği yönündeki itirazlarda/bildirimlerde, bu durumun somut belgelerle itiraz/bildirim sahibi tarafından kanıtlanması beklenmektedir.

Bu noktada, çalışma hayatımıza 25/10/2017 tarihinde yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile giren, 01.01.2018 tarihinden sonra açılacak davalarda dava şartı olarak kabul edilerek bazı uyuşmazlık türlerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getiren “Arabuluculuk” sistemi, işsizlik sigortası işlemleri bakımından da önemli bir husus olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan düzenleme ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurma dava şartı haline getirilmiş ve tarafların anlaşmaya varması halinde düzenlenen bir tutanak ile konuyu çözüme kavuşturmalarının önü açılmıştır. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18’inci maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan, “Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.” hükmü gereği, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı arabuluculuk tutanakları, İŞKUR tarafınca işsizlik sigortası faaliyetleri bakımından, mahkeme kararı gibi değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, arabuluculuk tutanağı, feshin 4447 sayılı Kanun’un 51’inci maddesi kapsamında olduğunun belirlenmesi açısından İŞKUR tarafından somut bir belge olarak kabul edilmektedir.

Anlaşmanın sağlandığı arabuluculuk tutanaklarında, itiraza konu olan feshin 4447 sayılı Kanun’un 51’inci maddesi kapsamında olduğunun açık bir şeklide (feshin hangi maddeye dayalı olarak gerçekleştiğinin, ihbar/kıdem tazminatına hak kazanıldığının, feshin işveren tarafından haklı nedenle yapılmadığının belirlenmesi gibi) belirtilmesi halinde, SGK kayıtlarında aksi yer alsa bile tutanak doğrultusunda işlem yapılır ve işverenlerden SGK kayıtlarında gerekli düzeltmenin yapılması beklenmez. Ancak fesih kodunun güncellenmesi gibi hususlarda anlaşmanın sağlandığı arabuluculuk tutanakları ile feshin 4447/51. madde kapsamında olduğunun anlaşıldığı arabuluculuk tutanağı olmasına rağmen tutanakta feshin işçinin istek ve/veya kusuru nedeniyle gerçekleştiğine dair bir ifade içermesi veya işveren tarafından feshin kapsam dışı olduğunu gösterir somut belge ibraz edilmesi halinde fesih nedeninin 4447/51. madde kapsamında güncellenmesi mümkün olmaz.

İlgililerin işsizlik ödeneğine ilişkin talebi İŞKUR tarafından reddedildikten sonra ibraz ettikleri arabuluculuk tutanaklarına dayalı olarak daha önceden yapılan başvuru kapsamında, gerekli güncellemeler yapılmak suretiyle ilgililerin işsizlik ödeneği alabilmeleri sağlanır. İtiraza sebep olan feshe ilişkin ilk kez başvuru yapacakların, arabuluculuk tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması önem arz etmektedir.

16.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM