YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comMüteahhitlere Yeni Yeterlilik Kriterleri Getirildi

Değerli okurlarım 02/03/2019 Tarih 30702 sayılı resmi gazete yayımlanan yönetmelik 21.09.2019 tarih ve 30895 sayılı resmi gazetede revize edilmiş olup 02.12.2019 tarihi itibariyle müteahhitlere yeni yeterlilik kriterleri getirildi. Yapılan değişiklik ile müteahhitler 9 guruba ayrılmış olup bu gruplardan herhangi birine dahil olmak için belirli şartlar getirilmiştir. Bu şartlar içerisinde 15 yıl içinde yapılan (Yapı Kullanım İzni Alınan Yapılar) işleri değerlendirilmek suretiyle YETKİ BELGESİ alma zorunluluğu getirilmiştir.  

AMAÇ:

Yapı Müteahhitliğini üstlenecek gerçek/tüzel kişilerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işi Plan, proje ve fen sanat kurallarına göre yapabilme kapasitesini sınıflandırmak

*02/03/2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

*21/09/2019 tarihli 30895 sayılı Resmi Gazete ile Değişikliklere gidilmiştir.

YÜRÜRLÜK

*Bu Yönetmelik yayım tarihinden 3 ay sonra 02/06/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. *Belge gruplarının üstlenebileceği azami iş tutarı kriteri 02/12/2019 (yayım tarihinden 9 ay sonra) tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

ŞARTLAR VE SINIFLAR

 

A,B,C,D,E,F,G,H Birde geçici olmak üzere 9 gruptan oluşmaktadır.

BU GRUPLARA KİMLER GİRER KİMLER GİRMEZ?

*Yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, Yapı müteahhitliğini üstlenecek gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Kapsam Dışı; - 04/01/2002 Tarihli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İşler - 08/09/1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İşler

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Müteahhitlik Yetki Belgesine Kimler Başvuramaz 1. İflas edenler, tasfiye halinde olan, konkordato ilan edenler, mahkeme idaresi altında olanlar vb. 2. Başvuru tarihinde geriye dönük son 3 yıl içerisinde mahkeme kararı ile; hile, vaat, nüfuz kullanma, rüşvet, sözleşmeye fesat karıştırma vb. suçları işleyenler, 3. Sahte belge düzenleyen, kullanan veya buna teşebbüs eden, 4. Hileli malzeme araç ve usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapanlar (3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi)

NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne

HANGİ EVRAKLAR TALEP EDİLİR?

YETKİ BELGE NUMARASI İÇİN BAŞVURU

(Güncel ve Başvuru Tarih itibariyle en az 1 ay süreyle geçerliliği olan) Başvuru Formu

(EK-1) Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5)

Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7)

1- a) Gerçek Kişiler; - Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi,

(Oda Kayıt Belgesi: Faaliyet Konusu yapım işi olacak) - Noter Tasdikli İmza Beyannamesi b) 2-Tüzel Kişiliklerde; - Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, Unvan ve nevi değişikliği, Son hissedar oranlarının dağılımı, şirket müdürü) - Ticaret ve Sanayi Odasından kayıt ve faaliyet Belgesi - Noter Tasdikli İmza Sirküleri - Ortakların kimlik fotokopileri

2- Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2)

3- Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-3)

Başvurular İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonunca değerlendirilir!

Ekler: https://webdosya.csb.gov.tr/db/batman/menu/muteahhitlik-yeterlik-sistemi-sunumu_20191212013310.pdf 

NOT: İlgili tüm evraklar ve açıklamalar linkte mevcuttur (mali yeterlilik vb.bütün soruların ayrıntılı açıklamaları)

GEÇİCİ YETKİ BELGESİ İLE KENDİ ADIMA KAYITLI ARSA ÜZERİNE EV YAPABİLİR MİYİM?

Geçici yetki belgesi ile kendi arsanız üzerine ev yapılması mümkündür.

GEÇİCİ YETKİ BELGESİ NUMARASI KİMLERE VERİLİR?

 -Tek parselde bir bodrum kat dışında en çok 2 katlı ve toplam yapı alanı 500 m² geçmeyen yapılarda, yapı müteahhitliğini üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir.

-Yapı müteahhitliğine ilişkin sorumluluğu üstlenmek kaydıyla; kendilerine ait yapıları inşa etmek üzere,

a)Vakıflara, derneklere, kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlara,

b)İl Özel İdaresi, belediye köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmelere,

c)Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla yapı kooperatiflerine,

ç)İskan dışı alanlarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarımsal amaçlı seralar için yapı sahibine, verilir.

SONUÇ

Ülkemizin 2016 yılına kadar lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörü çıkarılan bu kanun ile bir standarda kavuşmuştur. Artık belli standartları sağlayamayan müteahhit olmasının önüne de geçilmiş oldu. Müteahhitler tarafından mağdur edilen bireyleri koruma açısından çok yerinde fakat geç kalınmış bir kanundur. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar dikkate alındığında İnşaat sektörünü koruma adına yapılacak daha birçok standart olması gerektiği kanısındayım elinde bir miktar parası olan herkesin bu sektöre girmesindense sektörün profesyonelleşmesi taraftarıyım.

KAYNAKLAR

https://www.csb.gov.tr/muteahhitlere-yeni-yeterlilik-kriterleri-getirildi-bakanlik-faaliyetleri-26475

https://webdosya.csb.gov.tr/db/batman/menu/muteahhitlik-yeterlik-sistemi sunumu_20191212013310.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190302-3.htm

16.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM