YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.comYurt Dışı Seyahat Desteğini Kaçırma

Giriş:

PAZAR ARAŞTIRMASI ve PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1)

Amaç MADDE 1 – (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır. Kapsam

MADDE 2 – (Değişik: RG-17/1/2015-29239) (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 4 – (Değişik: RG-24/11/2016-29898) (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alım Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) E-ticaret sitesi: Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,

ç) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgeyi,

d) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

e) (Değişik: RG-27/10/2017-30223) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

f) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

g) Şirket çalışanı: Şirket ortakları ya da personelini,

ğ) Toplu üyelik: Şirketlerin üyesi oldukları işbirliği kuruluşları aracılığıyla e-ticaret sitelerine üye olduğu ve üyelik bedelinin işbirliği kuruluşu tarafından karşılandığı üyelik türünü,

h) Yurt dışı pazar araştırması gezisi: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini, ifade eder.

Destek Kapsamı Nedir:

MADDE 5 – (Değişik: RG-24/11/2016-29898) Tebliğ Kapsamında destekler sağlanır.

Kimler Başvurabilir:

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırma gezilerine ilişkin destekler verilir.

Destek Tutarları Nelerdir:

1-Seyahat başına pazar araştırma giderlerinin %70 oranında seyahat başına en fazla 5.000,00 USD dolarına kadar destek verilir.

2-Firmanın en fazla 2 çalışanının giderleri karşılanır.

3-Ulaşım desteği şehirlerarası ulaşım ekonofi sınıfı uçak,tren,gemi,ve otobüs biletleri ile günlük 50,00 USD kadar araç kiralama giderleri desteklenir

4-Konaklama gideri:Kişi başı günlük 150,00 USD (Oda+kahvaltı)giderleri karşınalır.

DESTEK SINIRLARI

1-Firma başına bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 seyahat desteği verilir.

2-Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye en fazla 2 seyahat desteklenir.

3-Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.

4-Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç (3) ülkede de yapılabilir

5-Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

DESTEKE BAŞVURUSU NEREYE NASIL YAPILIR.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın aşağıdaki tebliğ kapsamında ilgili bölge müdürlüklerine başvuru yapılır.

A-)Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre başvuru yapacakları T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri:

  • Marmara Bölge Müdürlüğü

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. D Blok Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL

Tel: 0212 454 08 00 / Faks: 0212 454 08 22

  • Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

 Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak Gazi Bulvarı No: 126 Kat: 7 Basmane / İZMİR Tel: 0232- 483 40 26, 445 10 53, 441 97 94, 489 68 55 Faks: 0232 483 77 24

· İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Yukarıda belirtilmeyen diğer iller Mithatpaşa Cad. No:18/4 Kızılay / ANKARA

Tel: 0312 431 66 40-41-42, 430 61 07-08 Faks: 0312 430 61 09

B) İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin başvuruları

İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

İhracat Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara - TÜRKİYE Tel: 0 312 204 75 00 / Faks: 0312 204 86 32

BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR:

1-Başvuru hazırlanırken gidilen ülkenin destek kapsamında olup olmadığına bakılmalıdır.

2-İlgili evrakların konaklama uçak bileti araç kiralama vb.giderlerinin faturalarının alınmış olup ödemelerinin şirket kredi kartıyla yapılması önemlilik arz etmektedir.Ticaret Bakanlığı faturalarının ödeme dekontlarını talep etmektedir.

3-Görüşülen müşterilerin firma bilgileri mutlaka olmadırı.Görüşme değerlendirme formu eksiksiz doldurulmalıdır.

4-Uçuş biletleri ve biniş kartları pasaport giriş çıkış mührü gereklidir.

5-Hazırlanan Evrakların hepsi tek PDF formatında taranıp imzager uygulamasıyla imzalanıp (vb.uygulamalarda olabilir)Şirketin KEP (kayıtlı elektronik posta adresinden kurumun Kep adresine yollanmalıdır.)

Sonuç:Değerli Okurlarım Ülkemizim Ekonomik Hedeflerine ulaşması için Devletimizin sağladığı bu destekden faydalanmanın yeni pazarlara giriş maliyetlerini düşünen iş verenleri büyük ölçüte rahatlatacağını düşünmekteyim.Ülkemizde birçok işletme bu destekten faydalanmıyor kimi kobi buna gerek görmüyor ama küçük işletmeler açısından yeni pazarlara girişi kolaylaştıran büyük bir imkan faydalanılmasında büyük önem fayda görüyorum.Hem küçük işletmelerin risklerine devletinde %70 oranında destek olması yabana atılacak bir husus olmadığı kanaatindeyim.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-1-yurt-disi-pazar-arastirmasi-destegi

https://ticaret.gov.tr/data/5b8d95c913b876125c08b439/pazar_arastirmasi.pd

08.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM