YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.com6736 Sayılı Kanunla Yapılandırma Kıyağı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

6736 Sayılı Kanunla Getirilen İmkânlar

Söz konusu Kanun ile;

a-30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE* oranında güncelleme,

b-Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında büyük oranda indirim,

c-Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 İNDİRİM,

d-Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

e- Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

f- Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (Varlık Barışı),

g- İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

ı- Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,

i- Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,

j- İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,

k-Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,

l-Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi,

m-6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

n-Vadesi 31/12/2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi önemli imkânlar getirilmiştir.  

Matrah Arttırımı İle Mükellefe Sağlanan Faydalar

Mükelleflerin 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri;

  1. Gelir Vergisi,
  2. Kurumlar Vergisi,
  3. Gelir/Kurumlar (Stopaj) Vergisi,
  4.  Katma Değer Vergisi matrahlarını/vergilerini,
  5. Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları,
  6. Belli bir oranda vergi ödemeleri, halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Kamu Kurnazlığı

Kamunun kaynaksız kaldığı dönemlerde yapılandırma adı altında 5 yıllık incelemeden muaf tutulup herhangi bir yaptırım denetim ve cezai şartlarına mahruz kalmadan matrah arttırımı ile mükellefe yapılan kıyaklar kamunun kurnazlığı ile tekrar mükelleflere zarar olarak dönebilir.Özellikle kasa ,ortaklara borç hesapları için yapılan matrah artırımında yapılan muhasebe kayıtlarında 29 nolu hesap gurubunda kalan rakamlar ne olacak kamu bu rakamlar ile ilgili ne zaman bir yapılandırma çıkaracak merak konusu.

Örnek Yevmiye Kaydı:

Borç                                                                       Alacak         

-----------------------------------/---------------------------------

296 Nolu Geçici Hesap        XXX       

                            131 Ortaklardan Alacak Hs.         XXX

                            100 Kasa Hs.                                      XXX

-----------------------------------/---------------------------------

Borç                                                                       Alacak         

-----------------------------------/---------------------------------

689 K.k.g   XXX                   

                   360 Ödenecek Vergi Fon Hs.                   XXX

-----------------------------------/---------------------------------

295-296 Nolu Diğer Maddi Duran Varlıklar Geçici Hesap mı?

6736 sayılı kanunla sağlanan fayda mükellefe geçici hesap adı altında bilançolarda yer alan soru işareti olarak bekleyen bu tutarlara ne olacak.

Görüşümüz

1-Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hesaplar içinde bir af tasarısı gündeme getirecek

2-Firmalara kar dağıtımı adı altında stopaj (%15) kesintisi ile bu tutarı kar dağıtım mantığı ile silme yöntemine gitmek. (Vergi Ödeyerek)

3-Bir defaya mahsus mükelleflerin bu hesap tutarlarını kayıtlardan çıkarmalarına izin vermek.

Sonuç

Mükelleflerin unutmaması gereken sorumluluğun kendilerinde olduğudur. Mükellefler bir an önce bağlı bulundukları vergi dairelerinden Mukteza (Özelge) alınıp bu hesap tutarlarının kayıtlardan çıkarmaları elzemdir. Mükellefleri Vergi Affı Adı altında tekrar esarete düşürmüşlerdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı istediği zaman bu hususta mükelleflere baskı yaparak bu tutarları yukarıda saydığımız hususlarda kayıtlardan çıkarmaları için baskı yapmayacağının garantisi kim verecek. Değerli mükellefler bazı merkezlere nüfuz etme zamanı geldiği kanısındayım.      

Kaynakhttps://www.gib.gov.tr/6736-sayili-kanunun-tebligleri

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/6736rehberi.pdf

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/muhsisteb1ekmuh5b.htm

12.06.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM