YAZARLARIMIZ
Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comSon 8 Gün! Tarihi Fırsatı Kaçırmamanız İçin Özel Tüyolar (I)

Değeli Okurlar,

7256 Sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanuna eklenen Geçici 93 ’üncü Maddesi kapsamında, yurt dışında bulunan varlıkların beyan edilerek ülkeye getirilmesi; yurt içinde Türkiye’de bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, vergi dairelerine bildirilmesi, kısaca varlık barışından yararlanmak için son 8 gün.

Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefiyseniz, Varlık barışından yararlanmak istiyor ve bu kısa süre içerisinde para, altın, döviz, menkul kıymet veya sermaye piyasası araçlarını kullanamıyorsanız diğer çözüm yollarını kullanabilirsiniz. Nasıl mı?

Yurt İçinde Bulunan Taşınmazlarınızı Kullanın

Şirketler, şirket ortağına ait taşınmazlar ( Ev, dükkan, arsa vb.), 30 Haziran 2022 tarihine kadar şirkete devredilerek varlık barışından yararlanabilirler. Söz konusu taşınmazların şirket ortağına ait olma şartı yok. Bu taşınmazlar aslında şirket ortağının olup, başka kişilerin tasarrufunda da olabilir.

Taşınmazların varlık barışı kapsamında kullanılması iki şekilde olabilir;

İlgili taşınmazın varlık barışı kapsamında tapuda şirkete, ya ayni sermaye olarak devri ya da doğrudan devri.

Taşınmaz Ayni Sermaye Olarak Konulacaksa

Bağlı bulunulan Vergi Dairesine başvurularak tapu harcı ve damga vergisi istisnası yazısı alınacak. Tapu idaresine gidilecek. Bu yazıya istinaden varlık barışı kapsamında rayiç bedel üzerinden devir işlemine konu taşınmaz (ev, dükkan, arsa vb.) için tapu harcı ve damga vergisi ödenmeyecek.(İlgili taşınmaz için değer artış kazancı hesaplanmayacak) Şirket tarafından, söz konusu taşınmazla ilgili sermaye artırım kararı alınacak. Karar tarihinde vergi dairesine bildirim yapılacak. Söz konusu karar, bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil ettirilecek.

Örneğin, rayiç bedeli 4.000.000 TL olan dükkansa bu aşağıdaki şekilde kayıtlara alınacak.

İlk kayıt,

252-Binalar  4.000.000 (B)

                      549-Varlık Barışı 4.000.000(A)

Sermaye artırım kararı alındığında,

 501- Ödenmemiş Sermaye 4.000.000(B)

                                 500-Sermaye 4.000.000(A)

Sermaye artırım kararı tescil ettirildiğinde,

549-Varlık Barışı 4.000.000(B)

          501-Ödenmemiş Sermaye 4.000.000(A)

Taşınmaz Doğrudan Konulacaksa

Tebliğe göre, söz konusu taşınmazın rayiç bedeli (bize göre maliyet bedeli (endekslenmiş değeri) olmalı ) üzerinden tapuda şirkete devri yapılacak. Normal satış işlemi gibi tapu harcı ve damga vergisi ödenecek. Varlık barışına konu taşınmazı devreden kişi tarafından varsa değer artış kazancı hesaplanacak. Bu yönüyle, taşınmazın varlık barışı kapsamında doğrudan şirkete devri çok cazip değil. Bize göre tapu harcı ve damga vergisi ödenmemeli, değer artış kazancı hesaplanmamalı.(Detaylar ihmal edilmiştir.)

Örneğin, rayiç bedeli 4.000.000 TL olan dükkansa bu aşağıdaki şekilde kayda alınacak.

252-Binalar  4.000.000 (B)

                      549-Varlık Barışı 4.000.000(A)

İncelemede Sağlayacağı Fayda

Vergi incelmesi sonucu, gerek faturasız satış gerekse maliyet ve gider olarak ret edilen işlemden dolayı 1.000.000 TL tutarındaki karın gizlendiği tespit edildiğinde, bu tutar varlık barışı kapsamında konulan taşınmaz bedeli olan 4.000.000 TL'den mahsup edilecek. Cezalı kurumlar vergisi veya gelir vergisi ödenmeyecek.

Vergi incelmesi sonucu, %18 KDV oranlı 180.000 TL tutarındaki KDV'nin indirimi ret edildiğinde, 180.000/0,18 =1.000.000 TL, ve 1.000.000 TL tutarındaki faturasız satış nedeniyle %18 oranında KDV hesaplamadığı tespit edildiğinde Varlık Barışı kapsamında konulan taşınmaz bedeli olan 4.000.000 TL'den mahsup edilecek. Cezalı KDV ödenmeyecek.

Yukarıdaki örnek vergi incelemesi sonucu ayrı ayrı;

1.000.000 faturasız satış ve gider reddi olursa varlık barışı olarak konulan taşınmazın (4.000.000-1.000.000) kısmı mahsup edilir. Cezalı kurumlar vergisi veya gelir vergisi ödenmez.

%18 KDV oranlı 180.000 TL tutarındaki KDV'nin indirimi ret edildiğinde, 180.000/0,18 =1.000.000 TL, (4.000.000-1.000.000) kısmı mahsup edilir. Cezalı KDV ödenmez.

1.000.000 TL tutarındaki faturasız satış nedeniyle %18 oranında KDV hesaplamadığı tespit edildiğinde, (4.000.000-1.000.000) kısmı mahsup edilir. Cezalı KDV ödenmez.

Bu durumda söz konusu inceleme sonucu oluşan, (1.000.000+1.000.000+1.000.000) 3.000.000 TL tutarındaki fark, varlık barışı kapsamında bildirilen 4.000.000 değerindeki taşınmaz bedelinden mahsup edilir. Kalan (4.000.000-3.000.000)= 1.000.000 TL farklı bir vergi incelemesinde kullanılabilir.

7256 sayılı Kanun kapsamında Varlık Barışından yararlanıldığında, incelemeyi yapanlarca yukarıda belirttiğimiz mahsup işlemleri yapılmayacak, ve cezalı tarhiyat yapılacak. Bu durumda olan mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açmaları gerekecek.

devamı bir sonraki yazımızda…

22.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM