YAZARLARIMIZ
Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.com4.Dönem Geçici Vergide İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) ‘da değişiklik yapılmak suretiyle İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerin 2017 Yılı indirimli kurumlar vergisi uygulamasında değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliği “Yatırımcıya İlave Teşvikler Geldi” başlıklı 01.03.2017 tarihli ve 2017/08 numaralı Bilgi Notu ile duyurmuştuk.

Bu karara göre imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 uygulanacaktır.

Bu uygulama için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır. Yani teşvik belgesi üzerindeki yatırıma katkı tutarı %20 olarak yazılı olsa dahi %35 oranında yatırıma katkı tutarı hesaplanacak, yatırım teşvik belgesinde yazılı vergi indirimi %55 olsa dahi %100 oranında indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

 

1- Yatırıma Katkı Oranı 15 Puan Arttırılarak Uygulanacak

Yatırım teşvik belgesinde sektörü  “imalat sanayi” olarak yazılı olan teşvik belgesi sahibi mükelleflerin bu yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranına 15 puan ilave etmek suretiyle yatırıma katkı tutarını hesaplamaları gerekmektedir.

 

2- İndirimli Vergi Oranı %0 (Sıfır) Olarak Uygulanacak

Yatırım teşvik belgesinde sektörü  “imalat sanayi” olarak yazılı olan teşvik belgesi sahibi mükelleflerin bu yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için kurumlar vergisi indirim oranını %100 olarak uygulamak suretiyle 2017/4.  geçici vergi döneminde İndirimli Kurumlar Vergisinden yararlanmaları gerekmektedir.

 

3- Toplam Yatırıma Katkı Tutarının Tamamı İçin Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanabilecektir.

Yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar kısmı için yararlanılması mümkün kılınmıştır. Ancak, yatırım teşvik belgesinde sektörü  “imalat sanayi” olarak yazılı olan teşvik belgesi sahibi mükelleflerin, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için hesaplanan yatırıma katkı tutarının %100’ü kadar kısmı için 2017/4.  geçici vergi döneminde  diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

 

4- 2016 ve Öncesi Yıllarda Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırımlar İçin Devreden Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenecek

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Hakkında Kanunun 66 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesine eklenen hüküm ile; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan ve sonraki yıla devreden yatırıma katkı tutarına endeksleme imkanı getirilmiş ve bu düzenleme 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Bu düzenlemeye göre; Teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

11.11.2017 tarihli ve 484 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir. ( Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.)

İndirimli Kurumlar Vergisinden yararlananlar;  2016 ve öncesi tamamlanmış olan yatırımları için 2017/4. geçici vergi döneminde devreden yatırıma katkı tutarını, yeniden değerleme oranı ( % 14,47)  ile artırarak uygulayabileceklerdir.

05.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM