YAZARLARIMIZ
Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comKDV Beyannamesi Düzenlerken Dikkat!

Tarih: 26/07/2017

 

Bilindiği üzere Gelir İdaresince KDV Beyannamesinde İLAVE EDİLECEK KDV satırı Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi olarak değiştirilmiştir. Ancak uygulamada beyanname düzenlerken yanlışlıkların yapıldığı görülmektedir.

Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi bölümüne isminden de anlaşılacağı üzere daha önce indirim konusu yapılan “Zayi Olan, Çalınan, Bağış Konusu Olan, Miadı Dolan vb. malların teslimi esnasında hesaplanan KDV yazılacaktır.

Demirbaşlara ait satışlar (Makine teçhizat vb.) 503 kodu ile beyan edilecektir. Bunun dışındaki Mal İadeleri, Fiyat farkları (Alım İadeler)’na ait KDV ise 550 kodu ile Diğer İşlemler satırında beyan edilmelidir.

Şirketlerin hesap planlarında 191 ve 391 nolu hesaplarını bu kodlara göre ayrıştırmalarını tavsiye ederiz. Örneğin 391.01.503 gibi. Bu şekilde hatalı gönderimlerin de önüne geçilecektir.

Ayrıca, Beyannamenin Diğer İşlemler satırına eklenen rakam Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık) toplamına otomatikman eklenmektedir. Bu da doğal olarak gelir tablosu ile KDV beyannamesi arasında bir fark oluşmasına neden olabilecektir. Bir başka deyişle, alım iade yapıldığı zaman 150 Nolu hesaptan çıkış yapıldığında bu durum gelir tablosuna yansımayacak ama KDV Beyannamesinde Teslimi Yapılan Mal ve Hizmetler satırına otomatik eklenecektir. Bu ise Vergi Dairesi tarafından izahat istenmesine neden olabilir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM