YAZARLARIMIZ
Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comVergi Borcu Taksitlerinin Yeniden Yapılandırılması
 

Tarih: 05/07/2012

Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarih ve 28324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6322 Sayılı AATUHK’nun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 6111 sayılı Kanun’a eklenen geçici 19. madde ile taksitlendirmesi bozulan (vergiden trafik borcuna, belediyedeki borçlardan yüksek öğrenim ve SGK borçlarına kadar bütün borçlar kapsama giriyor.) borçlulara, söz konusu borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte  31. Ekim.2012 tarihine kadar ödemeleri koşulu ile  kanundan yaralanabilme imkanı tanınmıştır.

Yazımızın konusunu;26 Haziran 2012 tarih ve 28335 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 4 Seri No.lu 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği”  ile  6322 Sayılı kanunla 6111 Sayılı Kanuna eklenen geçici 19.maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar hakkında yapılan açıklamalar oluşturmaktadır.

Söz konusu tebliğde, 6111 sayılı kanunun İkinci Kısmında yer alan; Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl özel idarelerine ve belediyelere, aynı kanuna göre 6183 sayılı kanun kapsamında vergi borç ve cezaları  bulunup taksitlendirmesi bozulanların düzenlemeden yararlanabilmelerine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe göre, taksitlendirmenin bozulduğu dönem ve bozulma nedeni  düzenlemeden yararlanmada  belirleyici olmaktadır.Buna göre; peşin ödemeyi tercih edip hiç ödeme yapılmaması yada taksitlendirmeyi tercih edip taksitin zamanında ödenmemesi  yada taksit ödeme sürecinde cari dönem borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle 15 haziran 2012 tarihi itibariyle taksitlendirmesi bozulmuş olanlardan;

 • Peşin ödeme seçeneğini tercih edip eksik yada hiç ödeme yapmamış olanlar yani yapılandırması 2011 yılında bozulanlar; 6111 Sayılı kanundan yararlandırılarak tahakkuk ettirilen borçlarını,  borç  ve borç tutarı üzerinden, hesaplanacak gecikme zammı(her ay için 1,40%) ile birlikte,
   
 • Hiç taksit ödemesi yapmamış olanlar yani yapılandırması 2011 yılında bozulanlar;  2011 yılında ödemedikleri taksitler ile 2011 yılında taksit ödeme sürecinde verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden borçlarını ve  15.06.2012 tarihine kadar ödemedikleri taksitleri ile 2012 yılında verilen beyannameler üzerinden 15.06.2012 tarihine kadar tahakkuk eden borçlarını gecikme zammı ile birlikte,
   
 • 2011 yılında bir taksit ödemiş ve daha sonra hiç taksit ödemesi yapmamış  olanlar yani yapılandırması 2011 yılında bozulanlar;2011 yılında ödemedikleri taksitlerlerden en az birini, 2011 yılında taksit ödeme sürecinde verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden borçlarını ve  2012 yılana ait olup 15.06.2012 tarihine kadar ödemedikleri taksitlerden (Ocak-Mart-Mayıs) en az birini,2012 yılında verilen beyannameler üzerinden 15.06.2012 tarihine kadar tahakkuk eden borçlarını gecikme zammı ile birlikte,

Örnek:6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve 12 taksit ödeme seçeneğini tercih eden mükellef, 2011 takvim yılında bir taksitini süresinde ödemiş, daha sonra herhangi bir ödeme yapmadığından 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiştir.

Bu çerçevede mükellef,

- 2011 takvim yılına ilişkin ödenmeyen üç taksitten en az birini hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte,

- 2012 takvim yılına ilişkin ise Temmuz 2012, Eylül 2012 ve Kasım 2012 aylarında ödenmesi gereken taksitleri süresinde ödemek koşuluyla, geçici 19 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme süresi geçmiş üç taksitten (Ocak 2012, Mart 2012, Mayıs 2012) en az birini hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte,

31/10/2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecektir.

(Yukarıdaki örnek, taksit sürecinde verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden borçların süresinde ödendiği ancak taksitlendirmenin taksitlerin süresinde ödenmemesi nedeniyle bozulduğu durumda geçerli olacaktır.)

 • 2011 yılına ait taksitlerini düzenli ödemiş, 2012 yılı ocak-mart-mayıs dönemlerine ait taksitlerini hiç ödememiş olanlar yani yapılandırması 2012 yılında bozulanlar;  15.06.2012 tarihi itibariyle   2012 yılana ait ödemedikleri taksitlerin tamamı ve yine aynı tarih itibariyle  2012 yılında verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden borçlarını gecikme zammı ile birlikte, Yada, 2012 yılana ait olup, 15.06.2012 tarihine kadar ödemedikleri taksitlerden en az biri ile 2012 yılında verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden borçlarını gecikme zammı ile birlikte, (Temmuz 2012,Eylül 2012,Kasım 2012 taksitlerinden en az ikisinin süresinde ödenmesi koşuluyla)

31.10.2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri durumunda kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

Konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında, 6111 Sayılı Kanuna eklenen geçici 19.maddenin sadece yapılandırılması bozulan taksitler için kolaylıklar sağladığı, ilgili dönemlerde tahakkuk eden borçların ödenmesine ilişkin bir kolaylık sağlamadığı görülmektedir.

Sonuç olarak; Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl özel idarelerine ve belediyelere, 6183 sayılı kanun kapsamında borcu olup, 6111 sayılı kanun hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle  taksit yapılandırması bozulan mükelleflerin, taksitlerini yeniden yapılandırabilmeleri yani kanun hükümlerinden tekrar yararlanmaya devam edebilmeleri için;

 • Öncelikle, 6111 sayılı kanuna başvuruda bulunduğu 2011 yılı(taksit ödeme sürecinde ) ve 6322 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 15.Haziran 2012 tarihi itibariyle verilmiş beyannameler üzerine tahakkuk eden ve ödemesi yapılmamış yada 6183 sayılı kanun 48.maddesinden yaralanılarak taksitlendirilmemiş olan borçlarını ödemeleri,
 • 2011 yılında ödenmemiş taksitlerden en bir taksiti ödemeleri,
 •  2012 yılı Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım dönemlerine ait en az 4(dört) taksiti  süresinde ödemeleri,(üst üste olup olmadığına bakılmaksızın en fazla  2 taksitin ödenmemesi taksitlendirmeyi bozmaktadır.)
 • Yapılandırma başvurusunda bulunulan, 1 Temmuz 2012-31 Ekim 2012 tarih aralığında gerek döneme ilişkin beyannameler üzerinden tahakkuk eden cari dönem borçları gerekse Temmuz-Eylül dönemi taksitlerini süresinde ödemeleri gerekmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM