YAZARLARIMIZ
Cihan Öztürk
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmmcihanozturk@gmail.comDikkat! KDV İade Alacağınız İçin Son Tarihi Kaçırmayın

İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması ile ilgili açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılmıştır. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının oluştuğu yıl içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.

Söz konusu Tebliğin “III/B.3.3- Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi” başlıklı bölümünde yapılan açıklamaya göre, iade talebi, en erken, izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılabilecektir.

Kasım döneminden sonraki diğer dönemlerde söz konusu KDV iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, 2019 yılında indirimli orana tabi teslimlerden doğan iadelerin, en erken 2020/Ocak en geç 2020/Kasım ayına ait KDV beyannamesi ile talep edilmesi gerekmektedir.

“8.1. İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi” başlıklı kısmında;

“Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir. İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür”

Tebliğde yapılan düzenleme öncesinde, mükellefler indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan bir önceki yıla ilişkin iade tutarlarını hak kaybına uğramamaları için en geç izleyen yılın Kasım beyannamesinde beyan ettikten sonra beş yıl içerisinde iade çalışmalarını yaparak iadelerini talep edebilmekteydi. Ancak tebliğde yapılan düzenleme sonrasında artık mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklı KDV iade taleplerini en geç işlemin gerçekleştiği yılı takip eden yılın Kasım dönemi sonuna kadar KDV beyannamesinde bildirmiş olmaları yeterli sayılmayacak, standart iade talep dilekçesi ile tebliğde sayılan tüm bildirim ve evrakları elektronik ortamda ilgili sisteme yüklemiş olmaları gerekecektir.

2019 yılından itibaren %1 ve %8 KDV oranına tabi satışları nedeniyle indirimli oran teslimlerinden dolayı izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iade almak isteyen mükelleflerin iadesini en geç 2020/Kasım ayı beyannamesinde beyan etmesi ve yine en geç 31.12.2020 tarihine kadar indirimli orana tabi iade çalışmalarını tamamlayıp vergi dairesinden nakden veya mahsuben taleplerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu süre içerisinde indirimli oran iadelerinin talep edilmemesi durumunda daha sonra talep edilmesi mümkün olamayacağından hak kaybı olacaktır.

22.10.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM