YAZARLARIMIZ
Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.comDemir Çelik Sektöründe Tevkifat

21.04.202 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Sayılı KDV Tebliğ ile demir-çelik sektöründe tam tevkifat uygulaması getirilmiştir.

Kimler tevkifat yapacaktır?

A. Tam tevkifat uygulaması yapacak olanlar KDV uygulama genel tebliğinin I/C-2.1.3.1/a ve b bölümünde sayılanlara yani

a) KDV mükelleflerine (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) KDV mükellefi olsun olmasın belirlenmiş alıcılara

yapılacak demir-çelik ve alaşımlarından yazımızın B ile belirtilen bölümünde sayılan ürünlerin tesliminde 4/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

Tevkifatın kapsamı olan ve olmayan maddeler nedir?

B. Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer ham maddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

Örnek olarak, inşaat demiri, profil, kangal demir, yassı levha, sıcak haddelenmiş ürünler tebliğde sayılmış olup bunların satışında 4/10 oranında tevkifat yapılacağı konusunda herhangi bir tereddüt veya duraksama yoktur.

Ancak, aynı malzemelerin veya örnek verelim yassı levhaların lazer yöntemi ile kesilip satılmasında ne olacaktır konusunda duraksamalar vardır. Bana göre bu tip lazer kesimli ürünler de 4/10 oranında tevkifata tabi olacaktır.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.

Görüldüğü gibi,

1.Cevher, hurda veya diğer ham maddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun veya yassı demir çelik ve alaşımı ürünler 4/10 tevkifata tabidir. Yani, uzun ve yassı mamuller ve alaşımları tevkifata tabidir. (Son zamanlarda sorulan bir soru vardı, “Lazer kesim sonucu elde edilen ürün tevkifata tabi midir?” diye, buraya kadar olan açıklamalardan anlaşıldığına göre tabidir diyebiliriz.)

2. Ancak, doğrudan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya tesliminde tevkifat yoktur. Örnek mamul eşyalar: kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, manşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.

Buradaki tevkifat yapılmayacak mamul eşyalarla ilgili örneklere baktığımızda demir-çelik veya alaşımlarının bir işlemden geçirilerek yapılmış mamul eşyalar olduğunu görüyoruz.

C. Tevkifat uygulaması:

C.a. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz,

C.b. bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır.

C.c. Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

C.d. İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.

C.e. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.

Metal ve demir-çelik ürünleri ile ilgili bu düzenleme tebliği, epey karışık ve okuyanı hatta bizim gibi yıllarca bu mesleğe emek vermiş olanları bile şaşırtacak kadar zor anlaşılır bir düzenlemedir. Her halde mükellefler birçok konularda özelge talep edeceklerdir.

Bu tebliğ sayesinde demir çelik sektöründe sahte fatura uygulamaları sona erecektir şeklinde iddialar vardır. Ben de sahte fatura uygulamasının azalacağı veya sona ereceği düşüncesindeyim. Çünkü tevkifatla birlikte KDV pazarlıkları da ortadan kalkacaktır. Demir-çelik sektöründe sahte fatura uygulamasının sona ermesi muhakkak ki ülkemiz içini iyi olacaktır.

17.05.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM