YAZARLARIMIZ
Cengiz Demir
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
cengiz@ymmcengizdemir.com.tr
www.ymmcengizdemir.com.trÖzelgeler Işığında Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde KDV Tevkifat Uygulaması

21.04.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 41 seri no.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

KDV Kanunu açısından vergiyi doğuran olayı 01.05.2022 tarihinden itibaren gerçekleşecek, cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünlerin tesliminin tevkifat kapsamına alındığı ve İlgili ürünlerin tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

25.10.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 43 seri no.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, (4/10) olarak uygulanan  kdv tevkifatı oranı, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (5/10) oranına yükseltilmiştir.

21.04.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 41 seri no.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde (Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması), Gelir idaresi Başkanlığı’nın özelge havuzunda bulunan  güncel özelgeler eklenmiştir. Çalışmamın konusunu İlgili özelgeler oluşturmaktadır. İlgili özelgeler Gelir idaresi Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanma sırasına göre listelenmiş ve özetlenmiştir.

1. 29.06.2022 Tarih veE-16432732-130-(9-2022-41)-40324 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Demir çelik profil boru satın alarak yatak baza iskeleti imal ettiği belirtilerek imal edilen ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketinizin demir çelik profilden imal ettiği ve nihai ürün kapsamında yer alan yatak baza iskeleti tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

2. 20.07.2022 Tarih veE-63611781-130-(9-2022/20)-29701 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Hurda ve külçe demirden döküm parçaları (makine parçası, ızgara, buhar kazanı vb. ürünler) imal ettiği belirtilerek bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından hurda ve külçe demirden üretilen makine parçası, ızgara, buhar kazanı gibi döküm ürünlerin, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi / Kapsam demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünlerin teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.” şeklinde görüş verilmiştir.

3. 20.07.2022 Tarih veE-36062021-130-(2022-KDV-ÖZE/47)-62475 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Demir çelik ürünlerinden hammadde olarak kangal demir çekilerek galvanizli tel, tavlı tel, dikenli tel, örgü teli, doğrultma teli, helozon örgü teli, pvc galvanizli tel, çekilmiş tel, çimli çit, panel çit üretildiği belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından kangal demir çekilerek üretilen galvanizli tel, tavlı tel, doğrultma teli, pvc galvanizli tel, çekilmiş tel, dikenli tel, örgü teli, helozon örgü teli tesliminde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi)

kapsamında (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmekte olup panel çit ve çimli çit tesliminde

KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

4. 21.07.2022 Tarih ve E-96842599-130-(9-2022/40)-67947 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul olan haddehane merdanesi üretimi yaptığı ve üretilen merdaneyi satın alan müşterilerin ürün üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan üretim bantlarında yedek parça olarak kullandıkları belirtilerek, üretimi yapılan haddehane merdanesinin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul haddehane merdanesi teslimlerinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

5. 22.08.2022 Tarih ve E-37009108-130-(2255543)-127340 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Hammadde olarak pik, hurda demir, hurda sac ve hurda metal talaş alarak bunları elektrikli indüksiyon döküm ocağında eritip bazı kalıplara dökmek suretiyle sürgülü vana kapağı, doğalgaz vanası, vana suyunu kesmeye yarayan küre ve vana açma volanı ürettiği belirtilmiş olup gerek söz konusu hammadde alımları gerekse de bu hammaddelerin işlenmesi suretiyle üretilen söz konusu ürünlerin tesliminin katma değer vergisi (KDV) tevkifatı kapsamında olup olmadığı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Hammadde olarak aldığınız hurda demir, hurda sac ve hurda metal talaşın, bu malların teslimi ile İlgili olarak aynı Kanunun (18/1) inci maddesine göre istisnadan vazgeçen mükelleflerden alınması halinde Firmanız tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.3.3) bölümü (Hurda ve Atık Teslimi) kapsamında (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Öte yandan, Firmanızca söz konusu hammaddelerin elektrikli indüksiyon döküm ocağında eritilip çeşitli kalıplara dökülmesi suretiyle üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya kapsamında yer alan sürgülü vana kapağı, doğalgaz vanası, vana suyunu kesmeye yarayan küre, vana açma volanı tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

6. 23.08.2022 Tarih ve E-84974990-130-(KDV5-İ-09-2022/96)-381796 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket tarafından, sipariş bazlı tiyatro, sinema, kongre salonları gibi gösteri alanlarında bulunan sahne platformları, sahne perdeleri, oturma yerleri, oyunlar için gerekli olan hareketli, hareketsiz sahne ve salonlar ile İlgili her türlü mekanik, imalat ve kurulum işi yapıldığı, işte kullanılan hammaddenin ağırlıkla demir, profil, sac gibi çeşitli çelik ürünleri ile bunların yanı sıra kumaş, ahşap, motor, redüktör, otomasyon ürünleri olduğu; demir, çelik ve sair metal alaşımlarından yapılmış ürünlerin piyasadan hazır olarak temin edilerek sahne platformu imalinde kullanıldığı belirtilerek müşterilere düzenlenecek faturalarda tevkifat yapılıp yapılmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketinizin demir, profil ve sac gibi hammadde alımlarında KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümünde (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) yer alan açıklamalar çerçevesinde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Şirketiniz tarafından söz konusu ürünlerden imal edilen sahne platformu yapımı işi, niteliği itibarıyla hizmet mahiyetinde olduğundan, bu hizmet için mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Öte yandan sahne platformuna ilişkin verdiğiniz hizmetin mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümünde (Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri) yer alan şartları sağlaması halinde, söz konusu hizmetlere ilişkin hesaplanan KDV üzerinden alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

7. 24.08.2022 Tarih ve E-84974990-130-(KDV5-İ-9-2022/85)-382474 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket faaliyetinin demir sac levha ve demir köşebent kullanarak inşaat demir beton kalıplarının imalatı, tadilatı ve yenilenmesi olduğu belirtilerek, söz konusu işler için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketinizce demir sac levha ve demir köşebent kullanılarak imal edilen inşaat beton kalıp işi, niteliği itibarıyla hizmet mahiyetinde olduğundan, bu hizmet için mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Diğer taraftan, beton kalıp işine ilişkin verdiğiniz hizmetin mezkur Tebliğin (I/C- 2.1.3.2.1.) bölümünde (Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt- Proje Hizmetleri) yer alan şartları sağlaması halinde alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.” şeklinde görüş verilmiştir.

8. 31.08.2022 Tarih ve E-36062021-130-(2022-KDV-ÖZE/54)-74911 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket bünyesinde çatı ekipmanı, demir karlık, kelepçe, kanca, sac pul, demir kazık ile sacdan yapılan çatı semeri, mahya, omuz, karlık, trapez sac ve sac şekillendirme yoluyla yapılan muhtelif ürünlerin imalatının ve üretiminin yapıldığı belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından imal edilen ve nihai ürün kapsamında yer alan sacdan yapılma mahya, karlık, omuz, semer, trapez sac ile demir kazık, kanca, kelepçe, sac pulu ve demir karlık tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

9. 31.08.2022 Tarih ve E-88033016-010.01(130.01.2022)-116101 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket tarafından, tevkifatlı satın alınan demir-çelik ürünlerinden çatı imalatı faaliyetinde bulunduğu belirtilerek, demir-çelik ürünlerinden çatı imalatında demir çelik ürünlerine yönelik (4/10) oranında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Firmanız tarafından demir-çelik ürünleri kullanılarak sunulan çatı yapımı işi niteliği itibarıyla hizmet mahiyetinde olduğundan, bu hizmet için mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, çatı yapımına ilişkin verdiğiniz hizmetin mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümünde (Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri) yer alan şartları sağlaması halinde alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.” şeklinde görüş verilmiştir.

10. 31.08.2022 Tarih ve E-88033016-010.01-116102 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket tarafından, satın alınan demir-çelik ürünlerini kullanarak çelik konstrüksiyon, çelik çatı, demir kapı, pencere, güneş enerjisi su depoları, merdiven korkulukları ve benzeri işler yapıldığı belirtilerek, şirketin yapmış olduğu bu işlere ilişkin düzenlenecek faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından demir-çelik ve alaşımlarından imal edilen çelik konstrüksiyon, çelik çatı, demir kapı, pencere, güneş enerjisi su depoları, merdiven korkuluklarının yapım ve montaj işleri niteliği itibarıyla hizmet mahiyetinde olduğundan, bu hizmetler için Şirketiniz tarafından düzenlenecek faturalarda mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, imal ettiğiniz söz konusu ürünlere ilişkin verdiğiniz hizmetin mezkur Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.1.) bölümünde (Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-

Proje Hizmetleri) yer alan şartları sağlaması halinde ise alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatına

tabi tutulacağı tabiidir.” şeklinde görüş verilmiştir.

11. 31.08.2022 Tarih ve E-88033016-010.01(130.01.2022)-116106 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket tarafından demir-çelik ve alaşımları kullanılarak imal edilen düşük karbonlu çelik bilya (çelik granül), köşebent (L profil) ve NPU, NPI, H, IPE teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından demir-çelik ve alaşımları kullanılarak imal edilen düşük karbonlu çelik bilya (çelik granül) tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, ticari hayatta NPU, NPI, H, IPE gibi isimlerle adlandırılan ürünler ile profil, çelik, tel çubuk vb.nin kesilip bükülmesi suretiyle elde edilen ve köşebent (L profil) adıyla satılan ancak demir çelik ve alaşımlarından mamul eşya niteliğinde bulunmayan ürünlerin teslimlerinde ise mezkur Tebliğin bölümü (Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri) kapsamında 1/5/2022 tarihinden itibaren (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.” şeklinde görüş verilmiştir.

12. 31.08.2022 Tarih ve E-76464994-130-(KDV.2022.206)-212068 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket tarafından alınan demir profillerin kesilip sehpa, kapak, metal kapı ve seperatör haline getirildiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketinizin aldığı demir profillerden üretilen sehpa, kapak, metal kapı ve seperatör tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

13. 31.08.2022 Tarih ve E-84974990- 130[KDV.5/İ/09- 2022-92] Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Faaliyet konusu inşaat iskeleleri ve aksesuarları imalatı olan şirketin boru, sac ve demir gibi malzemeleri kullanarak üretmiş olduğu inşaat iskelesi tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketinizin boru, sac ve demir gibi malzemeleri kullanarak üretmiş olduğu inşaat iskelesinin, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi / Kapsam) mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.” şeklinde görüş verilmiştir.

14. 31.08.2022 Tarih ve E-84974990-130-(KDV3-İ-9-2022/63)-393110 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “İmalatçı olan şirketin demir-çelik ve alaşımlarından mamul tel ve sac levha satın alarak bu hammaddelerden korkuluk ve cam balkon gibi ürünler imal ettiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin satışında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketinizin demir-çelik ve alaşımlarından mamul tel ve sac levha hammadde alımlarında KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Şirketiniz tarafından söz konusu ürünlerden imal edilen korkuluk ve cam balkon yapımı işi niteliği itibarıyla hizmet mahiyetinde olduğundan, bu hizmet için mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Öte yandan, imal ettiğiniz korkuluk ve cam balkon yapımına ilişkin verdiğiniz hizmetin mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümünde (Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık

ve Etüt-Proje Hizmetleri) yer alan şartları sağlaması halinde alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV

tevkifatına tabi tutulacağı tabiidir.” şeklinde görüş verilmiştir.

15. 31.08.2022 Tarih ve E-97726449-130-(6090117486)-115349 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket tarafından, ithal ettiği çelik sacdan üretilen çelik ambalaj çemberi ve çelik tokasının satışında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulayıp uygulamayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından ithal edilen çelik sacdan üretilen ve demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya kapsamında olan çelik ambalaj çemberi ve çelik tokalarının tesliminde Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

16. 31.08.2022 Tarih ve E-97726449-130-(1670957186)-115355 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Yassı haddelenmiş sac levhalar kullanılarak şekil vermek suretiyle üretilen otomotiv sac parçalarının tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından yassı haddelenmiş sac levhalar kullanılarak şekil vermek suretiyle üretilen otomotiv sac parçaları, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi / Kapsam) demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirileceğinden bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

17. 31.08.2022 Tarih ve E-48816587-130-61140 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Hadde ürün üretiminde kullanılan kalıpların üretilerek tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Hadde ürünlerin üretiminde kullanılan kalıpların Şirketiniz tarafından üretilerek tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.” şeklinde görüş verilmiştir.

18. 01.09.2022 Tarih ve E-37009108-130-(183089)-132183 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Demir sac levhanın lazer kesim makinesi ile işlenerek istenen boyut ve şekilde tesliminin yapıldığı belirtilerek bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından demir-çelik ve alaşımlarından mamul sac levhanın, lazer kesim yöntemiyle kesilerek tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi) kapsamında (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.” şeklinde görüş verilmiştir.

19. 01.09.2022 Tarih ve E-37009108- 130-(180728)-132186 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Şirket tarafından tedarik edilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul sac ürünlerini, genişletilmiş metal, delikli sac, lazer kesim, plazma kesim, punch kesim vb. şekillerde işlendiği belirterek, söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulayıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Şirketiniz tarafından tedarik edilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul sac ürünleri üzerinde kesme, delme, presleme, bükme, kıvırma, kaynak ve benzeri işlemler gerçekleştirildikten sonra nihai ürün olarak üretilen, kullanım amacı son kullanıcının tercihine göre değişebilen genişletilmiş metal, delikli sac ve platform ızgara ürünlerinin, mezkur Tebliğin (I/C-

2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan (Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi/Kapsam) demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.” şeklinde görüş verilmiştir.

20. 01.09.2022 Tarih ve E-20811645-130-(22-415-30)-75720 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda “Sac, boru, cıvata demir-çelik ürünleri kullanarak aydınlatma direği; köşebent, sac, inşaat demiri, cıvata demir-çelik ürünlerini kullanarak da enerji nakil hattı direği üretildiği belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı” sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından, “Sac, boru, cıvata demir-çelik ürünlerini kullanarak ürettiğiniz aydınlatma direği ve köşebent, sac, inşaat demiri, cıvata demir-çelik ürünlerini kullanarak ürettiğiniz enerji nakil hattı direği teslimlerinde Tebliğin "Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi" başlıklı (I/C- 2.1.3.3.8) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, aydınlatma direği ve enerji nakil hattı direği yapımına ilişkin işlemlerinizin mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.) bölümünde (Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri) yer alan şartları sağlaması halinde alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.” şeklinde görüş verilmiştir.

21. 11.10.2022 tarih ve E-64597866-130-(9/1)-18077 sayılı özelge

İlgili özelge talep formunda; ısı yalıtımı sağlayan çekirdek malzeme ile bu malzemenin her iki tarafına yerleştirilen iki metal yüzeyden oluşan; bu üç bileşenin, yük altında kompozit olarak hareket edebileceği şekilde sıkıca, birbirlerine yapıştırılmasıyla ortaya çıkan yapı mamulü olarak tanımlanan sandviç panellerin binaların çatı ve cepheleri ile soğuk depolarda ısı, ses, su ve yangın yalıtımı sağladığı, üründen beklenen performansa göre alt ve üst kabuklarında PVC, PET, TPO gibi plastik malzemelerin de kullanıldığı belirtilerek söz konusu sandviç panel teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Buna göre, binaların çatı ve cepheleri ile soğuk depolarda ısı, ses, su ve yangın yalıtımında kullanılan yapı malzemesi niteliğindeki sandviç panel tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.”

22. 14.10.2022 tarih ve E-84974990-130-(KDV.1/İ-9-2022/69)-472408 sayılı özelge

İlgili özelge talep formunda, Şirketinizin sac levha alıp, belirli ebat ve ölçülerde kesme, delme, büküm işlemlerini yaptığı, kesilen malzemelerin alıcılar tarafından trafik levhası, makine parçaları, konteyner yapımı, kar küreme araçlarının bıçakları işlerinde kullanıldığı belirtilerek, bu malzemelerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından sac levhanın belirli ebat ve ölçülerde kesme, delme, büküm işlemleri yapıldıktan sonra tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamında (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.”

23. 31.10.2022 tarih ve E-96842599-130-(9-2022/44) 111490 sayılı özelge

İlgili özelge talep formunda  “Firmanız tarafından müşterilerinizden aldığınız siparişler doğrultusunda sac levha üzerinde kesme, delme, bükme, kıvırma, kaynak ve benzeri işlemler yapılıp boyama işlemi gerçekleştirildikten sonra metal elektrik panosu haline getirilen ürünü teslim ettiğinizi belirterek, söz konusu ürünün tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, Firmanız tarafından sac levha üzerinde kesme, delme, bükme, kıvırma, kaynak ve benzeri işlemler yapılıp boyama işlemi gerçekleştirildikten sonra üretilen metal elektrik panosu ürününün, mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünün tesliminde kdv tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

24. 04.11.2022 tarih ve E-21152195-130[9-2022/4875]-582521 sayılı özelge

Şirketçe satışa konu edilen, CNC tezgahlarda metal, plastik vb. ürünlerin işlenmesinde kullanılan kesici takım ve kesici uçların tesliminin katma değer vergisi (KDV) tevkifatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

Satışı yapılan, CNC tezgahlarda kullanılan kesici takım ve kesici uçların mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

25. 29.11.2022 tarih ve E-35831311-010.01-28009 sayılı özelge

Şirketin demir-çelik ve alaşımlarından ürettiği asansör kılavuz rayı, bağlantı flanşı ve asansör ağırlığının asansör üreticileri tarafından montaj esnasında kullanıldığı belirtilerek asansör üreticilerine yapılan söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş sorulmaktadır.

Şirketin demir-çelik ve alaşımlarından ürettiği asansör kılavuz rayı, bağlantı flanşı ve asansör ağırlığının asansör üreticilerine tesliminde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

26. 13/12/2022 tarih ve E-36062021-130[2022-KDV-ÖZE/48]-113553 sayılı özelge

Şirket bünyesinde demir-çelik ürünlerinden hammadde olarak çekilmiş telden gazaltı kaynak teli elde edildiği belirtilerek, bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

Şirket tarafından alınan çekilmiş telin sulu tel çekme makinesinde inceltilip bakır havuzunda kaplama işlemi yapıldıktan sonra bobinlere ve daha sonra da plastik makaralara sarılması suretiyle imal edilen gazaltı kaynak telinin tesliminde,1/5/2022 tarihinden itibaren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.)ölümü kapsamında (4/10) oranında, 1/11/2022 tarihinden itibaren ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir

27.  04/01/2023 tarih ve E-84974990-130[KDV2/İ/9-2022/128]-7379 sayılı özelge

İzolasyonlu boru imalatı işi ile iştigal edildiği, alınan çelik boruların bir kısmını değişikliğe uğratmadan tesliminin yapıldığı, bir kısım çelik borunun da üzerine plastikten oluşan boru geçirip arasına poliüretan malzeme doldurularak "ön izoleli çelik boru" imal edildiği belirtilerek bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirket tarafından 01.05.2022 tarihinden itibaren yapılan ön izoleli çelik boru ve çelik

boru teslimlerinde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında (4/10) oranında, 01.11.2022 tarihinden itibaren yapılan ön izoleli çelik boru ve çelik boru teslimlerinde ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir

28.  05.01.2023 tarih ve E-16432732-130[9-2022-36]-1214 sayılı özelge

Fason lazer kesim işçiliği faaliyetinde bulunulduğu, levha sac tedariğinin müşteriler veya Şirket tarafından karşılandığı, fason kesim yapılan ve üretime gönderilen ürünlerin nihai ürün olmadığı belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Levha sacın müşteriler tarafından temin edilmesi ve Şirketin yalnızca fason kesim hizmeti vermesi durumunda, söz konusu fason hizmetler KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler kapsamında yer almadığından düzenlenen faturalarda hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Bununla birlikte, söz konusu hizmet alıcısının (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında sayılanlardan olması durumunda ise hesaplanan

KDV için (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerektiği tabiidir

Öte yandan, Şirket tarafından temin edilen levha sacın müşterilerin taleplerine göre belli ölçülerde kesilip teslim edilmesinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında (4/10) oranında, 1/11/2022 tarihinden itibaren teslimlerinde ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

29.   06.01.2023 tarih ve E-26696128-130[9-202223]-1176 sayılı özelge

Şirket tarafından üretimde kullanmak amacıyla hammadde şeklinde sac, profil,lama, köşebent ve yuvarlak demir satın aldığınız ve almış olduğunuz hammaddelerin bir kısmını işlem uygulamadan, bir kısmını da kesip parçalara ayırarak yan sanayicilere teslim edildiği, yan sanayicilerin de aldığı bu ürünleri işin niteliğine göre parçaların birbirine kaynatılması, kıvrılması, delik açılması işlemlerine tabi tutarak profil ayak, hasır, yan panel, ön panel, menteşe, pul, orta

taban, takoz ve kilit gibi malzemeler şeklinde şirkete teslim ettiği, Şirket tarafından şekillendirilen ürünler ile yan sanayicilerden alınan ürünlerin fabrikada birleştirilerek metal taşıma paleti üretildiği belirtilerek, şirketçe imal edilen taşıma paleti teslimi ile Şirket tarafından yan sanayicilere yapılan sac, profil, lama, köşebent ve yuvarlak demir teslimleri ve yan sanayiciler tarafından Şirkete yapılan profil ayak, hasır, yan panel, ön panel, menteşe, pul, orta taban, takoz, kilit vb. teslimlerde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirket tarafından satın alınarak aynen veya kesip parçalara ayırmak suretiyle teslim edilen hammadde niteliğindeki sac, profil, lama, köşebent demir (L profil) ve yuvarlak demir teslimleri ile yan sanayicilerden Şirkete yapılan hasır demir-çelik ürünlerinin teslimlerinde Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında (4/10) oranında, 01.11.2022 tarihinden itibaren yapılan teslimlerde ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

30.  10.01.2023 tarih ve E-63852321-130[9-2022/20-1799]-3260 sayılı özelge

Şirket tarafından hammaddesi ağırlıklı olarak hurda demiri veya pik demiri olan sfero döküm baca kapağı (rögar kapağı) ve döküm yağmur ızgarası imal edildiği belirtilerek bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirket tarafından hurda demir ve pik demirden üretilen sfero döküm baca kapağı (rögar kapağı) ve döküm yağmur ızgarasının mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirilmesi ve bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

31. 27/01/2023 Tarih ve  E-87307012-250.02.01(8450040958)-15367 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda " Şirketinizin eşya mahiyetinde olmayan baklava ve gözyaşı desenli  saç ürünleri tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı" sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından "  eşya mahiyetinde olmayan baklava ve gözyaşı desenli saç ürünlerine ilişkin teslimlerinde ürünlerin nihai ürün niteliğinde olmadığından , söz konusu ürünlerin tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanacaktır.." şeklinde görüş verilmiştir.

32. 01.02.2023 tarih ve E-97726449-130[1400036171]-18660 Sayılı Özelge

Şirketin, otomotiv sektöründe kullanılan hidrolik direksiyon hatları boruları, yakıt hatları boruları, fren vakum hatları boruları, fren hatları boruları, debriyaj boruları ile soğutma sektöründe kullanılan kondenser boruları, evaporatör boruları, ısıtma boruları ve kompresör borularının imalat işiyle iştigal ettiği belirtilerek, bu kapsamda, Şirket tarafından çelik hammadde üzerine şirkete ait patentli üretim prosesleriyle elektrokimyasal kaplama (bakır-çinko vb.), farklı polimer kaplama tipleri (PVF, PA, vb.) ile üretilen çift cidarlı yüksek basınç ve tek cidarlı alçak basınç ürünlerinin, otomotiv veya soğutma sektörü taleplerine göre gerekli kesme, uç şekillendirme, bükme (projeye özel şekillendirme) ve montaj (ürün üzerine bağlantı elemanı ekleme) işlemleri sonucunda araca ya da projeye özel nihai ürün haline getirildiği belirtilerek, yapılan bu işlemlerin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirket tarafından çelik hammadde kullanılarak Şirkete ait patentli üretim prosesleriyle elektrokimyasal kaplama (bakır-çinko vb.), farklı polimer kaplama tipleri (PVF, PA, vb.) ile üretilen ve otomotiv sektöründe kullanılan hidrolik direksiyon hatları boruları, yakıt hatları boruları, fren vakum hatları boruları, fren hatları boruları, debriyaj boruları ile soğutma sektöründe kullanılan kondenser boruları, evaporatör boruları, ısıtma boruları ve kompresör boruları mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirileceğinden bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı

uygulanmayacaktır.

33. 09.02.2023 tarih ve E-63852321-130[9-2022/20-1804]-15053 sayılı özelge

Özelge talep formunuzda, yarı mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü,küresel grafit demir dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler,borular ve içi boş profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunların bağlantı parçalarının imalatı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve Şirketinizce yurt içinden tevkifatlı olarak alınan gaz borularının ikili-üçlü-dörtlü set üstü ocak gaz borusu haline getirildiği belirtilerek, söz konusu set üstü ocak gaz borusu teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirketinizin imal ettiği ve demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya kapsamında yer alan set üstü ocak gaz borusu tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

34. 03.03.2023 tarih ve E-35831311-010.01-4001 Sayılı Özelge

Özelge talep formunuzda, Şirketinizin hisseleri BİST'te işlem gören halka açık bir borsa şirketi olduğu ve cevherden üretim yaptığı, öncelikle yüksek fırında cevheri eriterek sıvı ham demir elde ettiği, elde edilen ham demirin çelikhanede konverter içerisine ürün çeşidine göre yaklaşık %20 oranında hurda demir ve diğer alaşım malzemeleri ilave edilerek sıvı çelik elde edildiği, elde edilen sıvı çelikten ise kütük, blum, çubuk demir, nervürlü çubuk demir vb. ürünlerin imal edilerek satışının yapıldığı belirtilerek,

• Şirketinizin, münhasıran cevherden üretim yapan firma olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin 1/11/2022 sonrası teslimlerinde (5/10) oranında Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı,

• Şirketiniz ürün yelpazesinde külçe metal sınıfına girmekte olan kütük teslimlerine 1/11/2022 tarihi sonrası KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa hangi oranda tevkifat uygulanacağı Hakkında görüş talep edilmiştir.

Şirketiniz tarafından cevher eritilerek elde edilen sıvı demirin içerisine yaklaşık %20 oranında hurda ve diğer alaşım malzemeleri ilave edilerek üretilen ürünlerin münhasıran cevherden üretilen ürün olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu ürünlerin mezkûr Tebliğin,

- (I/C-2.1.3.3.1.) bölümü kapsamında yer alması halinde belirlenmiş alıcılar kapsamında yer alan Şirketinizin söz konusu ürünleri tesliminde tevkifat uygulanmayacak;

- (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamında yer alması halinde ise, söz konusu ürünlerin

tesliminde 1/11/2022 tarihinden itibaren (5/10) oranında tevkifat uygulanacaktır

35.  10.03.2023 tarih ve E-21152195-130[9-2022/4989]-127268 Sayılı Özelge

Şirketinizin, hurda demir-çelik ve alaşımlarından profil üretmekte olduğu, bu üretimlerin yanı sıra demiryollarında kullanılan cebire profili, krapo ve çelik selet gibi demir çelik ürünlerinin üretimlerinin yapıldığı ve bu ürünlerden cebire ve çelik seletlerin 6 ile 12 metre uzunluklarında uzun profil olarak üretildikten sonra satışının yapılabildiği gibi müşterinin talebine göre belli ebatlarda kesilip bölündüğü, delindiği ve talaşlı imalat yöntemiyle şekillendirildiği, bu işlemlerden sonra demiryollarında kullanılmak üzere nihai ürün haline getirilerek de teslimin yapılabildiği belirtilerek söz konusu ray bağlantı ürünlerinin tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Şirketinizce hurda demir-çelik ve alaşımlarından üretilen profillerin işlenmesi sonucunda 6 ile 12 metre uzunluklarında uzun profil şeklindeki cebire profili ve çelik selet ürünlerinin teslimlerinde KDV genel uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.2.)bölümü uyarınca (5/10) oranında (1/11/2022 tarihine kadar 4/10 oranında) KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Söz konusu ürünlerin belli ebatlarda kesilip işlemlerden geçirilerek demiryollarında kullanılmak üzere nihai ürün haline getirilmiş cebire, çelik selet ile krapo gibi demiryolu ray bağlantı ürünleri ise demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirileceğinden bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

36. 31/03/2023 tarih ve E-26696128-130[9-2022/58]-18343 sayılı özelge

Özelge talep formunuzda, akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı faaliyetiyle iştigal ettiğiniz belirtilmiş olup, hammadde olarak aldığınız boru, mil gibi demir-çelik ürünlerini alıcıların siparişleri doğrultusunda cnc torna, üniversal torna ve kaynak makinelerinde işleyip, yarı mamul ürünlerle (keçe)birleştirerek ürettiğiniz hidrolik silindirlerin tesliminde KDV (katma değer vergisi) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Şirketiniz tarafından boru, mil gibi demir-çelik ürünlerini kullanarak torna ve kaynak makinelerinde şekil vermek ve keçeyle birleştirmek suretiyle üretilen hidrolik silindirler, mezkur KDV Uygulamaları Genel Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya olarak değerlendirileceğinden bu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

37. 14/04/2023 Tarih ve  E-20811645-130[22-415-47]-24520 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda " Şirketinizin metal ve sacdan kablo kanal sistemleri imal ettiği belirtilerek söz konusu ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı" sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından "  metal ve sacdan imal ettiği kablo kanal sistemleri nihai ürün niteliğinde olduğundan, söz konusu ürünlerin tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.." şeklinde görüş verilmiştir.

38.  12/05/2023 Tarih ve  E-63611781-130[9-2022/46]-19760 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda " Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 4010.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) “çelik örgülü lastik konveyör band” adlı ürünü imal ettiğiniz, söz konusu ürünün imalatı sırasında alt ve üst kaplama kauçuklarının arasına taşıma özelliğine ve mukavemetine göre 7312.10.81.00.00 GTİP numaralı çelik halatlardan yapılan çelik hasır konulduktan sonra gerekli vulkanizasyon işlemi yapıldığı belirtilerek, ürettiğiniz konveyör bant ürününün tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı" sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından " TGTC’nin Kauçuk ve mamulleri başlıklı 40 no.lu faslında yer alan 4010.11.00.00.00 (Sadece metalle takviye edilmiş olanlar) GTİP kapsamındaki çelik örgülü lastik konveyör bant teslimleri, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamındaki ürünlerden olmadığından mezkur bölüm kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır." şeklinde görüş verilmiştir.

39. 30/05/2023 Tarih ve  E-84974990-130-227606 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda " ithalatçı firmadan demir çelik ürünü olan levha sac malzemesi satın alındığı, ancak ithalatçı firmanın yapacağı teslimden önce levha sac malzemelerin üzerinde kumlama ve boya işçiliği yaparak teslimi katma değer vergisi (KDV)  tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı" sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından " levha sac malzemelerinin kumlama ve boya işçiliğine tabi tutularak ithalatçı firma tarafından ilgili tarafa teslimi, ithal edilen malın doğrudan teslimi olarak değerlendirilemeyeceğinden, düzenlenecek faturalarda mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında (4/10) oranında, 1/11/2022 tarihinden itibaren teslimlerinde ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.

40.  13.06.2023 Tarih ve E-88409335-130-6457 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda " demire kumlama ve boyama işlemleri gerçekleştirmek suretiyle imal ettiğiniz petrol tankı tesliminde katma değer vergisi (KDV)  tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı" sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından " Buna göre, demire kumlama ve boyama işlemleri gerçekleştirmek suretiyle imal ettiğiniz petrol tankı tesliminde Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.      

41. 11.07.2023 Tarih ve E-64597866-130-13795 Sayılı Özelge

İlgili özelge talep formunda "Demir çelik ürünlerinden ham madde olarak çekilmiş telden elde örtülü kaynak elektrodunun, gazaltı kaynak telinin, tozaltı kaynak telinin ve özlü tip kaynak telinin tesliminde katma değer vergisi (KDV)  tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı" sorulmuştur.

Bu soru üzerine başkanlık tarafından "üretimi yapılan gazaltı kaynak telinin, tozaltı kaynak telinin ve özlü tip kaynak telinin tesliminde, 1/5/2022 tarihinden itibaren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında (4/10) oranında, 1/11/2022 tarihinden itibaren ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Şirketiniz tarafından üretimi yapılan örtülü kaynak elektrodunun tesliminde mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır." şeklinde görüş verilmiştir.

Görüleceği üzere, aynı özelgede, üretilen ürünler bazında bir ayrıma gidilmiştir.

Faydalı olması dileklerimle saygılarımı sunarım.

12.10.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM