YAZARLARIMIZ
Ayşe Çelikbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aysecelikbas@outlook.com.trDanışmanlık Hizmet Alımı İhale Konusu İşlerde Devamlı İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılması

Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda Hizmet Alımı İhale konusu işler için devamlı işyeri dosyasından bildirim yapılması yeterli kabul edilmektedir.

2011/13 sayılı İlişiksizlik belgesi konulu SGK Genelgesi ;

Madde 3.4- İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgari işçilik oranının daha önce belirlenmiş olması kaydıyla, ihale makamı tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmesi için ünite tarafından konu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına yazı ile gönderilir.

Madde 4.4 ; Danışmanlık Hizmet İhaleleri

‘’İhaleli işin konusunun mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda hizmet alım işlerine yönelik olması halinde, devamlı işyeri dosyasından bildirimin bulunması ve işverenin ilgili dönemde Kuruma borcunun olmaması halinde ihbar veya şüphe uyandırıcı başka bir husus da olmadığı durumlarda ilişiksizlik belgesi verilerek, gerekirse inceleme yoluna sonradan gidilecektir’’

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde danışmanlık hizmetlerinin kapsamı belirtilmiştir.

Danışmanlık hizmetlerinin kapsamıı

MADDE 6 – (1) Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

(2) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı danışmanlık hizmetlerinin kapsamında olup, bu işler aşağıda sayılmıştır:

a) İmar planlarının hazırlanması.

b) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri.

c) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri.

ç) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç).

d) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması.

e) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri.

f) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü.

Uygulamada çok sık karşılaşılmamakla birlikte özellikli durumlarda yapım işi ve danışmanlık hizmet alımı bir arada ihale edilebilmektedir. Bu tür durumlarda  işin tamamını yüklenici üstlenebildiği gibi bir kısmı sözleşme ile alt yükleniciye devredilebilmektedir. Yapım İşi ile birlikte Hizmet Alımının bir arada ihale edildiği durumlarda sözleşme veya şartnameden yapım ve hizmet kısımlarına ait tutar veya oranların ayrıştırılması mümkündür.

İhaleli İşin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir işin asgari işçilik oranı daha önce belirlenmiş olmak kaydıyla,  İhale makamı tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır.

İhale konusu işin, hizmet alımına ait kısmının devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yaptırılmış olması halinde, işyerinin ihale konusu işin başlayıp bitirildiği sürelerde kuruma herhangi bir borcunun bulunmaması ve ihale konusu iş kapsamında kuruma bildirimi yapılan personel için yararlanılan herhangi bir teşvik, indirim vs olmaması halinde ilişiksizlik belgesi alınabilecektir.

İhale konusu iş kapsamında idare ile yüklenici – şayet varsa yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşme ve eklerinde belirlenen iş tanımları ve işin yapılmasında uyulacak esaslar, çalıştırılacak personelin ve kullanılacak ekipmanın sayısı, niteliği, gibi hususlar yüklenici ve alt yüklenici adına işçilik uygulamasının ne yönde olacağını belirleyecektir. Bu nedenle taahhüt altına alınan bir veya birden fazla iş konusuna ait her bir sözleşme ve şartnamenin içeriğinin varsa özel hususların dikkatle incelenmesi son derece önem arz etmektedir. Ayrıca, SGK’nın ilgili işin aşamaları hakkında idare ve yüklenici tarafından doğru ve detaylı bilgilendirilmesi, yani işin tanımının tüm ayrıntılarıyla kuruma doğru aktarılması sonucu yersiz ve fazla işçilik ödemesi ile birlikte cezai işlemler de önlenmiş olacaktır.    
 

Kaynak;

2011/13 sayılı SGK Genelgesi

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

19.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM