YAZARLARIMIZ
Ayşe Çelikbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aysecelikbas@outlook.com.trKÜMİ FRS Kimleri Kapsıyor? Kapsama Girenler Hazır Mı? (28.11.2023)

Motorlu Taşıtı Sırtında Taşıyanlar! (31.08.2023)

Muhasebenin Dramı (25.01.2023)

Mesleğimiz Değerdir Lakin… (28.09.2022)

Yeni Muhasebe Meslek Kanunu İhtiyacı (26.09.2022)

Parçaları Uyumsuz Yap-Boz Mevzuat (14.03.2022)

Ticari İşletmelerin Tür (Nevi) Değişikliklerinde Yaşanan Mağduriyetler (16.09.2020)

Muhasebe Sisteminin Ekonomiye Etkisi (11.09.2020)

Ödenek Yetersizliği Gerekçesiyle Süresinde Düzenlenemeyen Hakediş Faturaları (07.09.2020)

Sicil Affı ve Devlet Borçlarının Yapılandırılması (13.08.2020)

Şirketlerin Devletten Alacakları İle Kamu Borçlarının Takas Edilmesi (10.08.2020)

Pandemi Döneminde KOBİ’ler İçin Somut Tespitler (08.05.2020)

e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen 5.000 TL ve 30.000 TL Sınırındaki Faturaları Kimler Niye Düzenlemesin! (22.11.2019)

E-Uygulamalar Kapsamında Muhasebe Standartlarına Uyumun Önemi (13.11.2019)

Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Yollarla Çözümü (21.10.2019)

Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Yoluyla Çözümü (16.10.2019)

Hizmet Alımı İhalesiyle Gerçekleştirilecek Danışmanlık Hizmetlerinde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Düzenlenmesi (20.08.2019)

Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Personelin Ücretlerine İlişkin Vergi İndirimi Uygulaması (05.03.2019)

Dönem Zararının Sermaye, Öz Sermaye ve Borçlanmaya Etkisi (19.01.2019)

Kamu İhalelerinde Banka Teminat Mektubu Yerine Sigorta Şirketleri Tarafından Düzenlenen Kefalet Senetlerinin Sunulması (14.01.2019)

Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri Kapsamında Sağlanan Destekler (14.08.2018)

Sorumlulukları Yasa Kapsamında Belirlenen Bir Mesleki Ünvan İçin Sürekli Eğitim Doğru ve Yerinde Fakat Çok Geç Kalınmış Bir Uygulamadır (29.06.2018)

Vergi ve SGK Borç Yapılandırma Sonrası İhalelere Katılabilmek İçin Borcu Yoktur Belgesi Alma Şartları (18.06.2018)

7143 Sayılı Kanun Kapsamında İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikli İnşaat İşlerine İlişkin SGK Borçlarının Yapılandırılmasından Sonra Borcu Yoktur Belgesi, İlişiksiz Belgesi ve Yapı Kullanım İzin Belgesi Alınması (12.06.2018)

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin 3 Ay İçerisinde İnternet Sitesi Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri Gerekmektedir! (05.06.2018)

Yapım İşinden Bağımsız Olarak İfa Edilen Mimarlık, Mühendislik, Etüt, Plan, Proje, Harita (Kadastral Harita Dahil), Kadastro, İmar Uygulama, Her Ölçekte İmar Planı Hazırlama ve Benzeri Hizmetler Kapsamında KDV Tevkifatı ve Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması (30.05.2018)

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Ekonomi Bakanlığı Tarafından Sağlanan Destekler (22.05.2018)

NACE REV.2 62.01- Bilgisayar Programlama Faaliyetleri Sınıfında Faaliyet Gösteren İşletmelerin 01 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Sanayi Siciline Kayıt Olmaları Gerekmektedir (15.05.2018)

31.12.2023 tarihine kadar Teknokent Firmalarına Sermaye Desteği Sağlanmasında Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi (08.05.2018)

7103 ve 7104 Sayılı Kanunda Belirtilen Kapsamda Edinilecek Yeni Makina ve Teçhizata Amortisman ve KDV Desteği (19.04.2018)

Sermaye Artırımına İlişkin Karardan Önce Ortaklar Tarafından ‘’Sermaye Avansı’’ Olarak Şirketin Banka Hesabına Yatırılan Tutarların Söz Konusu Kararın Ticaret Siciline Tescil Ettirildiği Tarih Esas Alınarak Faiz İndirim Uygulamasında Dikkate Alınması (10.04.2018)

Mesleki İtibarın Olmadığı Bir Yerde Diğer Tüm Koşulların İyileşmesinin Kime Ne Faydası Var? (02.04.2018)

Yıl İçinde İşveren Değiştiren Personelin Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi Hususu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle Önemli Hale Gelecektir (26.03.2018)

Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Konusu İşlerde Devamlı İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılması (19.03.2018)

İhaleli İşlerde Yüklenicinin Kusuru Olmaksızın Yaşanan Süre Uzatımı Hallerinde Yersiz Cezai Uygulamalar (06.03.2018)

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi (26.02.2018)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM