YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comNakit Sermaye Artışına Teşvik

Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine; 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen ı bendi, sermaye şirketlerinin dış kaynak yerine öz kaynak kullanmalarını özendirmek amacıyla nakit sermaye artışlarına vergi teşvikini öngörmektedir. 

Leasing şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, varlık kiralama şirketleri gibi finans sektöründe çalışan şirketler ile bankacılık ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve gerçek kişiler bu teşvik kapsamı dışında bırakılmış olup, sadece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan veya yeni kurulacak olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yararlanacaktır.

Uygulama 01.07.2015 tarihinde ve bu tarihten sonra yapılacak nakit sermaye artırışları için geçerli olacaktır. Yapılacak sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescilinin, anılan tarihten yıl sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu uygulamadan 2015 hesap döneminin geriye kalan kısmı için yararlanılacaktır.
Sermaye şirketlerinin, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında yapılacak nakit sermaye artış tutarları üzerinden, ilgili yılda TCMB tarafından en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Hesaplama sonucu bulunan tutarın % 50si, ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar olarak dikkate alınacaktır.

Bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan yıllık ortalama faiz oranı verilerine TC Merkez Bankası sitesinin (http://www.tcmb.gov.tr) Genel İstatistikler bölümünden ulaşılabilmektedir.
Yeni kurulan sermaye şirketlerinde söz konusu hesaplama, ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, yapılan hesaplama sırasında, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam sayılmak suretiyle, hesap döneminin sonuna kadar kalan ay süresi dikkate alınarak, kıst hesaplama yapılacaktır.

Bu çerçevede, uygulamadan yararlanmakta herhangi bir süre sınırı olmadığı gibi, faydalanacak tutara ilişkin bir üst sınır da bulunmamaktadır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devredecektir. Dolayısıyla, indirim hakkının kaybolması söz konusu olmayacaktır.

Ancak, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Örnek: XYZ AŞ 2015 yılı Temmuz ayında sermayesini 500.000 TL tutarında nakden artırım kararı almış ve 27 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla sermaye artırım işlemlerini tamamlamıştır. Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranını % 14 varsayalım. (son olarak 24.04.2015 tarihinde TCMB tarafından % 13,28 olarak açıklanmıştır) Bu durumda, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak kurum kazancından indirim konusu yapılacak tutar şu şekilde hesaplanacaktır.
Matrahtan İndirilecek Tutar = 
Nakden Artırılan Sermaye x Faiz Oranı x Süre x İndirim Oranı = 500.000 x 0,14 x (6/12) x 0,50
= 17.500 TL
Bu hesaplamalara göre XYZ AŞnin, 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde matrahtan indirim konusu yapılacak tutar 17.500 TL olacaktır.

13.05.2015

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM