YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comRamazan Erzak Paketleri ve Vergi

Son yıllarda bir gelenek haline geldi ramazan erzak paketleri dağıtımı. Özellikle vergi mükellefleri yanlarında çalışan personele gıda yardımı adı altında bu çeşit sosyal içerikli yardımlarda bulunmaktadır.
Tabi vergi mevzuat açısından baktığımızda, personele dağıtılan bu tür erzak paketleri “ayni yardım” olarak tanımlanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun 61. Maddesinde yapılan ücret tarifi şu şekildedir:
“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”

Yani vergi mevzuatına göre personele ayın şeklinde yapılan ödemeler de ücret olarak dikkate alınacaktır. Tabi bu ödemeler ücret sayılınca bu yapılan erzak paketi tutarlarının ücretin matrahına ilave edilip ücret olarak vergilendirilmesi gerekiyor. 
Katma Değer Vergisi Kanununun 3. Maddesinde düzenlenen hükme göre ise; vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi katma değer vergisi uygulaması açısından teslim sayılmaktadır. Bu sebeple yapılan işlem aynı zamanda katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmektedir.

Kısaca ramazan erzak paketlerini personele dağıtan vergi mükellefleri bunları ayni yapılan ücret ödemesi olarak dikkate alacak, alınan erzak paketlerinin katma değer vergisini indirmeyecek daha önce indirim konusu yapmış ise erzak paketlerinin personele dağıtıldığı tarih itibari ile indirim hesaplarından çıkarıp ilave edilecek katma değer vergisi olarak beyan edecek, katma değer vergisi dahil brüt yardım tutarını ücret olarak kabul edip gelir vergisi kesintisi yapacaklardır. Ayrıca brüt tutar üzerinden damga vergisi de hesaplanacak olup sigorta primi ve işsizlik sigortası pirimi ise hesaplanmayacaktır.
Bu işlemlerden sonra söz konusu yardım ücret gideri olarak gider hesaplarına intikal ettirilecektir.

Ayrıca bu erzak paketlerini hazırlayan alışveriş merkezleri, marketler, perakendeciler ve benzeri mükellefler söz konusu paketlerin katma değer vergisi oranına dikkat etmelidirler. Söz konusu paketler farklı oranlara tabi mallar içeriyorsa ve paket tek bir tutar olarak fiyatlandırılmış ise en yüksek orana sahip ürünü esas alarak katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir. Ancak; paket içindeki ürünlerin, fatura veya benzeri vesikalarda ayrı ayrı fiyatlandırılarak, ayrı kalemler halinde gösterilmesi durumunda ise; her bir ürüne, ürünün tabi olduğu katma değer vergisi oranının uygulanacağı tabidir.

Son zamanlarda gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıfların sayısı günden güne artmaktadır. Bu tip vakıf ve derneklere yapılan ayni yardım ve bağışların tamamı vergi matrahından indirilebilecektir. Oysa kamuya yararlı derneklere veya vergiden muaf vakıflara yapılan bağışların ise sadece vergi matrahının %5 ine tekabül eden kısmı vergiden indirilebilmektedir. Eğer vakıf ve derneğin böyle bir statüsü yoksa yani kamuya yararlı veya vergiden muaf değilse o zaman yapılan yardımın vergi matrahından indirilmesi söz konusu değildir.

 

08.07.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM