YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comTekonolik Ürün Yatırımlarına Destek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik” 29.04.2014 tarih ve 28986 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu yönetmelik ile; Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiyede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu yönetmelik uyarınca teknolojik ürün yatırım destek programı; sanayiye yönelik Ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne yönelik yatırım projelerinin desteklendiği program anlamına gelmektedir. Aynı yönetmelik uyarınca, teknolojik ürün; toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü, yenilik projesi ise; bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinlikleri kapsayan, başarı ölçütleri ve hedefleri tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek faaliyetler bütününü ifade etmektedir.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında desteklenen yatırımlar geri ödemesiz aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılır:
1. Makine ve teçhizat desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için sağlanacak destekten oluşur.
a) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40ı (en fazla 5.000.000 TL)
b) Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %30u (en fazla 4.000.000 TL)
c) Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10u (en fazla 2.000.000 TL)
2. Kredi faiz desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteğinden oluşur.
Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarının en fazla 50.000.000 TLye kadarlık kısmı destek kapsamında değerlendirilir.
Teknolojik ürünün yatırımı için aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri, yatırım proje tutarının 10.000.000 TLye kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Bakanlık tarafından her yıl ilan edilen puanın tamamı, 10.000.000 TLnin üstündeki kısmı için ödenecek faizin ise ilan edilen puanın % 50si kadar yararlanacaktır. Her halükarda yararlanılan kredi faiz destek tutarı 10.000.000 TLyi geçemez.

Büyük işletmeler kredi faiz desteğinden yararlanamayacak.
3. İşletme gideri desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destekten oluşur.
İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve ilgili genel müdürlük tarafından tamamlama belgesi verilen küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde, bazı işletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilebilecek. 

Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla yüzde 75'i, yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla yüzde 75'i ve yıllık kira giderinin en fazla yüzde 75'i kadar destek sağlanacak.
Özellikle KOBİ ler için getirilen bu destekler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tali düzenlemelerin dikkatle takip edilmesi gereklidir.


 

07.05.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM