YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comGurbetçilere Konut ve İşyeri Satışında İstisna

6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yurt dışındaki gurbetçiler ve yabancılar için için önemli bir katma değer vergisi avantajı getirildi.

Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına (i) bendi olarak eklenen düzenleme ile konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde (bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla) çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri vergiden istisna edildi.
İstisna kapsamına giren gayrimenkuller

Konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde istisna uygulanacaktır. İlk teslimden sonra yapılan teslimlerde bentte belirtilen diğer şartları taşısa dahi istisnanın uygulanması mümkün değildir.
İstisna uygulamasında şartlar
İlk şart, yapılacak konut ve işyeri teslimlerinin,
-Çalışma veya oturma izni olarak bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına,
-Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, (yani ikametgahı Türkiye'de olanlar ile bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla süreyle Türkiye'de oturanlar dışındakiler) 
-Kanuni veya iş merkezi Türkiye'de olmayan veya bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılmış olmasıdır.

Bir takvim yılı içerisinde altı aydan daha fazla yurt dışında olsalar dahi resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarına yapılan teslimlerde istisna uygulanmaz. İstisnadan yararlanabilmek için diğer bir şart da, ilk teslimi yapılacak bu konut ve işyeri satış bedellerinin DÖVİZ olarak Türkiye'ye getirilmesi. Yapılacak işlemin döviz olarak ülkeye katkısı olmadığı müddetçe konut ve işyeri teslimlerinde istisnadan faydalanmak mümkün değil.
İstisnadan yararlanabilmek için son bir şart daha var o da, söz konusu istisnadan yararlanabilmek için satın alınan konut veya işyerlerinin bir yıl içerisinden elden çıkarılmamasıdır. Bu şarta uyulmadığında zamanında tahsil edilemeyen vergi ve tecil faizinin tapu işleminden önce elden çıkaran kişi tarafından ödenmesi gerekmektedir. 
Şartlar sağlanmazsa

Yukarıdaki şartları taşımadığı halde istisna uygulayan mükellefler ile birlikte konut/işyeri satın alan alıcılar zamanında ödenmeyen vergiler ile buna bağlı vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır. Yani Kanun her iki tarafı, hem müteahhidi hem de alıcıyı sorumlu tutuyor.

Uygulama başlangıcı
İstisna 01.04.2017 tarihinden itibaren yapılan konut ve işyeri teslimlerinde uygulanacaktır.
Vergi iadesi
Yapılan düzenleme 'Tam İstisna' kapsamına girmektedir. Bunun anlamı, söz konusu istisna kapsamında yapılan teslimler dolayısıyla yüklenilen indirilmesi mümkün olup, tıpkı ihracattaki gibi indirimle giderilemeyen vergilerin iadesi istenebilecektir.

14.03.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM