YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comOrtaklar Cari Hesabı ve Nakit Sermaye Artırım Teşviki

Önceki yazılarımızda da sıkça bahsettiğimiz üzere mali idare özellikle sermaye şirketlerinin sermaye yapılarını güçlendirmek için, nakit sermaye artırımlarına teşvik uygulaması başlatmıştır.
Söz konusu teşvik ile 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, hesaplama yapılıp, hesaplanan tutar kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Daha sonra çıkarılan 9 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. 
Söz konusu Tebliğde, indirime konu edilecek tutarın hesaplanması ile ilgili olarak; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmının dikkate alınacağı ve sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı özellikle belirtilmiştir.
Bununla birlikte; bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışlarının, indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacağı da yine söz konusu Tebliğde belirtilmiştir.

Bu Tebliğden sonra çıkarılan 10 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ise ileride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;
a) Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan ?Diğer Sermaye Yedekleri? hesabında izlenmesi ve
b) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi
şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınabileceği belirtilmiştir.
Yapılan yasal açıklamalar 331 Ortaklara Borçlar hesabında yer alan tutarların sadece virman yapılarak sermaye taahhüdünün gerçekleştirilmesi durumunda yapılan sermaye artırımının bahsi geçen teşvikten yararlanmasını mümkün kılmıyor.

Zaten yasanın amacı da nakit sermaye artışını teşvik etmek. 331 Ortaklara Borçlar hesabının sermayeye eklenmesi yeni bir nakit girdisi sağlamıyor. Ancak mükellefler 331 Ortaklara Borçlar hesabını fiilen ortaklara nakit olarak ödeyebilir ve ortaklar da bu nakitleri tekrar sermayeye ilave edebilme hakkına her zaman sahiplerdir ve bunu engelleyen bir hüküm de mevcut değildir.Ancak buradan meslek mensuplarına özellikle sermaye avansı olarak konulan tutarların ilgili hesaba doğru kaydetmeleri önem arz etmektedir. Sermaye avansı olarak ortaklar tarafından şirkete verilen paralar 529 hesap yerine 331 hesaba kaydedilirse, şirketin nakit sermaye teşviki uygulamasından yararlanması sırasında sorunlar ortaya çıkabilecek veya en azından söz konusu işlem için ilave izaha ihtiyaç duyacaklardır. 
Bu sebeple karışıklık ve gereksiz inceleme riskine girmemek için, avans olarak verilen sermaye tutarının 529 Diğer Sermaye Yedekleri hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

11.10.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM