YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comAsgari Ücret Artışına İlişkin Hazine Desteği

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden asgari ücretin 1.300 TLna yükseltilmesi sonucu artan işveren maliyetlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapıldı.
27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 68inci madde ilave edilerek bahsedilen devlet desteğinin ayrıntıları belli oldu. 

DEVLET DESTEĞİNİN KAPSAMI
Yapılan düzenlemeye göre 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 
2015 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır. 

Örnek Hesaplama
Bir işverenin Ocak/2015 döneminde 85 TL ve altında çalıştırdığı işçi sayısı 5 ve bunlara ilişkin prim gün sayısı 155 gün olsun, bu durumda Ocak/2016 döneminde destek tutarı şu şekilde hesaplanacaktır;
Ocak/2016 döneminde prim ödeme gün sayısı 210 gün ise, bu durumda yararlanılacak destek tutarı 155 gün x 3,33 TL = 516,15 TL olacaktır.
Ocak/2016 döneminde prim ödeme gün sayısı 120 gün ise, bu durumda ise yararlanılacak destek tutarı 120 gün x 3,33 TL = 399,60 TL olacaktır.

Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmamış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.

2015 yılında önce bu Kanun kapsamında olan ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri 2016 yılında bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısını dikkate alacaklardır.
Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

Destekten Yararlanamayacak İşverenler
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,
Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılması,
Sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilmesi,halinde bu işverenlerden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve destekten yararlandırılmayacaktır.

Ayrıca 2016 yılına ilişkin olarak,
Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmemesi,
Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmemesi,
Bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığı durumların tespiti,
Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı bulunması halinde destekten yararlanılamayacaktır.
Ancak prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece destekten yararlanabilecektir.

Ayrıca, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır. 
Düzenleme 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6661 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu destek sadece 2016 yılı için geçerli olacaktır.

02.02.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM