YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
denizinanmuhasebe@gmail.com5 Kişiden Az İşçi Çalıştıranlar Maaşı Nasıl Ödeyecekler?

Sevgili okurlar malumunuz olduğu üzere, 5 kişiden daha az çalışanların bulunduğu işyerlerinde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla mı yoksa, banka üzerinden ödeme zorunluluğu olmadan ödenmeye devam edebileceği bir süredir gündemdedir.

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmelik

“Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmeliğin” 10 uncu maddesinin, 21.05.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan değişikliği sonucunda,

İşyeri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ve üçüncü kişilerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenlerin bu ödemelerini bankalar aracılığıyla yapmaları zorunlu kılınmıştır. hükmüne yer verilmiştir.

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Tebliğin “4.1. Kapsam ve Tutar” bölümünde, “Tevsik zorunluluğu kapsamımla olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.” Hükmüne yer verilmiştir.

2023 Yılı ile 5’ten Az Çalışanı Olsa Da Ödemeler Banka Yolu ile Yapılmalı

TÜRMOB’un 03.01.2023 tarih ve 03.01.2023/19-1 sayılı sirkülerinde ise tahsilat ve ödemeleri banka yolu ile yapma zorunluluğu bulunanların net asgari ücretin 8.506,80-TL olması nedeniyle, beşten az çalışanı olsa dahi çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemelerin banka yolu ile yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Konu ile İlgili Verilen Özelge

Bu durumun devamında ise verilen bir özelgede asgari ücret netinin 7.000.- TL tevsik zorunluluğu rakamını aşması durumunda kişi sayısına bakılmaksızın maaş ödemelerinin bankadan yapılıp yapılmayacağı hususu sorulmuştur.

Özelge de yukarıda bahsi geçen yönetmelik, 213 sayılı kanunda ilgili hükümler ve 459 sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebliğinde verilen bilgilere değinilmiştir.

Özelgenin sonuç kısmında ise; “İş yerlerinde en az 5 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenlerin, bu ödemeleri banka aracılığıyla yapmaları zorunlu bulunduğundan, özelge talep formunda tereddüt edilen hususlara ilişkin 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelikte gerekli açıklamalar yapıldığından, başvurunuz özelge kapsamında değerlendirilmemiştir.” Olarak görüş bildirmiştir.  

2023 Yılı Öncesi İse Ayrı Bir Soru İşareti

Bu durumunda ortaya çıkması ile 2023 yılı öncesi net asgari ücretin 7.000-TL altında olduğu yıllarda çalışan sayısının 5’ten az fakat işçi ücretlerinin 7.000-TL’nin üstünde olduğu hallerde bu ücretin banka aracılığıyla ödenecek olup olmadığı ise bir diğer soru işaretini oluşturmaktadır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmelik

- 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

- 03.01.2023/19-1 TÜRMOB Mevzuat Sirküleri

- İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 10.01.2023 tarih ve E-678S4564-105 [1741-8711] – 18670 sayılı özelge

(*) Bu yazı bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Tereddüt ettiğiniz konularda uzman bir kişiden profesyonel görüş ve destek almanızı önerir, işbu bilgilendirme yazısı dayanak gösterilerek yapılacak işlemler nihayetinde doğacak zararlardan sorumluk kabul edilmeyeceğini beyan ederim.

16.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM