YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
alidenizinan88@gmail.com2022 Yılında Mali Müşavirlerin ve Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Konular (24.01.2022)

İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan KDV İade Alacaklarının İndirim Yolu İle Giderilmesi (01.07.2021)

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Hakkında 35 Soru - 35 Cevap (27.04.2021)

Nakdi Ücret Desteği 11 Soru – 11 Cevap (04.05.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları (23.03.2020)

E-Defter Beratlarının Gönderilmesi Tercihinde Son Tarih: 31.01.2020 (20.01.2020)

7193 Sayılı Kanun: Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Konaklama Vergisi Ve Yeni Düzenlemeler (02.12.2019)

New Return; Tourism Share (11.10.2019)

Real Property Income For Non-Resıdent Taxpayers (12.03.2019)

Değersiz Alacaklarda KDV İndirimi ve Bir Soru; Alıcı Beyan Etmez İse (22.02.2019)

Nakit Sermaye Artırımı Nedir? İndirim ve Kapsamlı Örnekler (17 Soru-Cevap) (31.01.2019)

Yatırım Kararlarında Fırsat Maliyetini Gözden Kaçırmamak Gerek! (10.01.2019)

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (23.10.2018)

New Tax Exemptıon For Foreıgn Patıents (15.08.2018)

10 Soruda Yeniden Değerleme ve Kapsamlı Örnekler (31.07.2018)

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Örnekler ve Muhasebe Kayıtları (29.05.2018)

İlk Ara Hesap Dönemi Bildirimi İçin 18 Mayıs 2018 Son Gün (14.05.2018)

Geçmiş Yıl Zararlarının Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmemesi Halinde İzleyen Yıllarda Mahsubu (12.04.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Öncesi Eğitim Giderlerinin İndirilmesine İlişkin Bir Hatırlatma (20.03.2018)

Digital Value Added Tax And Vat Return Numbered 3 (09.03.2018)

Dijital KDV ve 3 No.Lu KDV Beyannamesi (07.02.2018)

Kiralanan İşyerine Ait Vergi ve Sigorta Giderleri (09.01.2018)

Yurt Dışı Alacaklarda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılması Durumu (12.12.2017)

GÜNDEM