YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
denizinanmuhasebe@gmail.comİmal Et İhraç Et %10’nu İade Al

İmal ettikleri ürünleri doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olmak üzere iade talep edebileceklerdir.

Bu iade uygulaması “ İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade ” olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde tanımlanmıştır.

- İMALATÇILAR FAYDALANABİLİR.

Uygulamadan “imalatçı” vasfına haiz satıcılar yararlanabilir.

- İMALATÇININ TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? 

İmalatçının;

 • Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması,
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, Gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması,
 • İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,
 • Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

Gerekmektedir.

- NE KADAR İADE ALINABİLİR?

Sektör ayrımı yapılmaksızın imal edilen ürünleri doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslim tutarına ait yüklenilen KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’nu iade kadar devreden KDV ile sınırlı olmak üzere iade talep edebilirler.

ÖRNEK; ABC Ltd. Şti. Haziran/2022 dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • Mal İhracatı; 1.500.000-TL
 • Devreden KDV;  250.000-TL
 • İade Talep Edilebilecek Maksimum KDV Tutarı; 150.000-TL (1.500.000 x 0,10)

- NE ZAMANDAN İTİBAREN BU KAPSAMDA İADE ALABİLİRİM?

Düzenleme 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yapılan işlemler için geçerli olacaktır.

- HANGİ MALLAR İADE ALINABİLİR?

İmalatçılar, imalatçı belgelerinde yer alan üretim kapasitelerinde öngörülen ve imal edip ihraç ettikleri mallara ilişkin iade talep edebilirler. İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilecek mallar bu uygulamadan yararlanabilir.

- Fason olan imal ettirilen mallar da bu kapsamdadır.

İmalatçı belgesinde yer alan üretim konusu malların fason olarak imal ettirilmesi iade uygulamasına engel değildir.

- Piyasadan hazır alınan malların ihracatı bu kapsamda değildir.

İmalatçılar, piyasadan hazır olarak satın alıp ihraç ettikleri mallar için bu uygulamadan yararlanamazlar. Bu mallar için mal ihracı kapsamında yüklenilen KDV iadesi talep edilebilir.

- İADESİNİ ALAMADIĞIM TUTAR İÇİN TEKRAR İADE TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Aynı iade tutarı için bu kapsamda iade almış olan mükellefler iade alınamayan kısım için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değildir.

ÖRNEK; ABC Ltd. Şti. Temmuz/2022 dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • Mal İhracatı; 1.000.000-TL
 • Yüklenilen KDV Tutarı; 150.000-TL
 • Bu Uygulamada İade Talep Edilebilecek Max. KDV Tutarı; 100.000-TL (1.000.000 x 0,10)
 • İade Talep Edilemeyecek Tutar; 50.000-TL (150.000 – 100.000)

Kısaca; bu kapsamda iade alan mükellefler için iade oranı en fazla %10 olup, %10’un üzerindeki yüklenilen kısımdan vazgeçilmiş sayılacaktır. 

- UYGULAMADAN YARARLANMAK ZORUNLU MUDUR?

İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alma seçimlik haktır.

- Yüklenilen tutarın tamamı için iade almak mümkün

Düzenlemeden faydalanmak zorunlu olmadığı gibi, bu uygulamadan yararlanmak istemeyen mükellefler yüklenilen KDV hesaplayarak KDV beyannamesinde 301 koduyla iade talebinde bulunabileceklerdir.

-  Diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından yararlanılabilir.

Bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabilirler.

- İHRAÇ KAYDI İLE TESLİMİN OLMASI BU KAPSAMDA İADEYE ENGEL OLUR MU?

Aynı dönem içerisinde ihraç kaydı ile teslimlerin bulunması, doğrudan ihraç edilen malların bu kapsamda iade alınmasına engel teşkil etmez.

- KDV ödemeksizin temin edilen mallar, iade hesabında ihracat bedelinden düşülür.

Doğrudan ihraç edilen mallar içerisinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin edilen mallar, ihracat bedelinin hesabından bu şekilde temin edilmiş mallar düşülür. İade edilecek KDV, kalan tutar üzerinden hesaplanır.

- BU KAPSAMDA NASIL İADE TALEP EDEBİLİRİM?

İadeye ilişkin başvurunun nasıl olacağını bir örnek olay üzerinden açıklayalım;

ÖRNEK; ABC Ltd. Şti. Ağustos/2022 dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir;

 • Mal İhracatı; 2.000.000-TL
 • Devreden KDV; 350.000-TL
 • Bu Kapsamda İade Talep Edilebilecek Max. KDV Tutarı; 200.000-TL (2.000.000 x 0,10)

- 1 No.lu KDV Beyannamesinde;

“İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda;

 • İstisna Türü; 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2.)]” seçilir.
 • Teslim ve Hizmet Tutarı; 2.000.000-TL olarak yazılır.
 • Yüklenilen KDV; 200.000-TL (Devreden KDV’den fazla olmamak şartıyla maksimum yazılabilecek tutar 2.000.000 x 0,10)


NOT; İş bu makale yazım tarihi itibariyle KDV-1 Beyannamesi güncel olmadığı için makale yazım tarihindeki beyanname görseli üzerinden hazırlanmıştır.

- Bu kapsamda yapılacak iade taleplerinde;

 • Standart iade talep dilekçesi
 • İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
 • İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
 • Satış faturaları listesi
 • Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)
 • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
 • İhracatın beyan edildiği dönemden önceki son 24 döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (Aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV listesinin bir defa verilmesi yeterlidir. Önceki dönemlerin herhangi birisinde ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, ödenecek KDV beyan edilen dönemden sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV listesi verilmesi yeterlidir.)
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

- Nakit / Mahsup Seçeneği;

MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

 

- Yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması şartıyla miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir

 

- 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

 

- Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır.

 

- İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 100.000 TL’yi aşması halinde;

 

 • Aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.
 • Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)

(*) Bu yazı bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Tereddüt ettiğiniz konularda uzman bir kişiden profesyonel görüş ve destek almanızı önerir, işbu bilgilendirme yazısı dayanak gösterilerek yapılacak işlemler nihayetinde doğacak zararlardan sorumluk kabul edilmeyeceğini beyan ederim.

29.04.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM