YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
alidenizinan88@gmail.comKısa Çalışma Ödeneği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Bildiğimiz üzere, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kararlar alınmıştı.

Alınan kararlar 18.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanmıştı. Program metninde alınan kararlardan biri de Kısa Çalışma Ödeneğinin uygulanması üzerinedir.

Konu ile ilgili olarak, Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının 23.03.2020 tarihi itibariyle elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Bu makalemizde Kısa Çalışma Ödeneği hakkında merak edilen sorular başta İŞKUR tarafından yayımlanan bilgilendirme yazısı esas alınarak ve diğer yayımlanan konu hakkındaki makale ve bilgilendirme yazıları çerçevesinde soru-cevap şeklinde yapılacaktır.

NOT; Salgının yayılmasını önlemek için Devlet Kurumları tarafından açıklanan tedbir kurallarına uyulması, insanların zorunda olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamaları, kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmesi ve kişilerin birbirleri ile temas etmemeleri çok önem arz etmektedir.

Sağlıklı ve Mutlu Günler Dilerim.

1.) KISA ÇALIŞMA NEDİR?

 • GENEL EKONOMİK (Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.)
 • SEKTÖREL (Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.)
 • BÖLGESEL KRİZ (Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.)
 • ZORLAYICI SEBEPLER (İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.)

Yukarıda sayılan nedenler ile

 • Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya
 • Süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde,

İşyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

2.) KISA ÇALIŞMA UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Kısa Çalışmanın Uygulanabilmesi için İşverenin;

 • Genel ekonomik,
 • Sektörel,
 • Bölgesel kriz
 • Zorlayıcı

Yukarıda sayılan sebeplerden en az biri dolayısıyla işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

3.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmek için;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

Gerekmektedir.

4.) KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULMASI VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ NE ŞEKİLDEDİR?

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma talep formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

İşçiler Kısa çalışma talebinde bulunamazlar.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.  

Yönetim Kurulu Kararı Bulunması Gerekmektedir.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

Olağan Üstü Hallerde Yönetim Kurulu Kararı Aranmaz.

Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

İşçi Listesinin Değiştirilmesi ve/veya Sürenin Artırılması Yeni Başvuru Olarak Kabul Edilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

5.) KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİ YAPILACAK BAŞVURULAR NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren;

 • Buna İlişkin Kanıtlar,
 • Kısa Çalışma Talep Formu
 • Kısa Çalışma Yaptırılacak İşçilere İlişkin Bilgileri İçeren Listeyi

Bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

 • Kısa Çalışma Talep Formu

 • Kısa Çalışma Yaptırılacak İşçilere İlişkin Bilgileri İçeren Liste

 • Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri

Sıra No

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi

Elektronik Posta Adresi

1

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.adana@iskur.gov.tr       

2

Ceyhan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.ceyhan@iskur.gov.tr

3

Kozan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kozan@iskur.gov.tr

4

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.adiyaman@iskur.gov.tr

5

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.afyon@iskur.gov.tr

6

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.agri@iskur.gov.tr

7

Patnos Hizmet Merkezi     

kisacalisma.patnos@iskur.gov.tr

8

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.aksaray@iskur.gov.tr

9

Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr

10

Altındağ Hizmet Merkezi     

kisacalisma.altindag@iskur.gov.tr

11

Çankaya Hizmet Merkezi     

kisacalisma.cankaya@iskur.gov.tr

12

Sincan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.sincan@iskur.gov.tr

13

Ostim Hizmet Merkezi     

kisacalisma.ostim@iskur.gov.tr

14

Polatlı Hizmet Merkezi     

kisacalisma.polatli@iskur.gov.tr

15

Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.antalya@iskur.gov.tr

16

Alanya Hizmet Merkezi     

kisacalisma.alanya@iskur.gov.tr

17

Manavgat Hizmet Merkezi     

kisacalisma.manavgat@iskur.gov.tr

18

Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.ardahan@iskur.gov.tr

19

Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.artvin@iskur.gov.tr

20

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.aydin@iskur.gov.tr

21

Kuşadası Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kusadasi@iskur.gov.tr

22

Nazilli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.nazilli@iskur.gov.tr

23

Söke Hizmet Merkezi     

kisacalisma.soke@iskur.gov.tr

24

Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.balikesir@iskur.gov.tr

25

Bandırma Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bandirma@iskur.gov.tr

26

Edremit Hizmet Merkezi     

kisacalisma.edremit@iskur.gov.tr

27

Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bartin@iskur.gov.tr

28

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.batman@iskur.gov.tr

29

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr

30

Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bilecik@iskur.gov.tr

31

Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.bingol@iskur.gov.tr

32

Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bitlis@iskur.gov.tr

33

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bolu@iskur.gov.tr

34

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.burdur@iskur.gov.tr

35

Bucak Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bucak@iskur.gov.tr

36

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.bursa@iskur.gov.tr

37

Gemlik Hizmet Merkezi     

kisacalisma.gemlik@iskur.gov.tr

38

İnegöl Hizmet Merkezi     

kisacalisma.inegol@iskur.gov.tr

39

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.canakkale@iskur.gov.tr

40

Biga Hizmet Merkezi     

kisacalisma.biga@iskur.gov.tr

41

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.cankiri@iskur.gov.tr

42

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.corum@iskur.gov.tr

43

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.denizli@iskur.gov.tr

44

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.diyarbakir@iskur.gov.tr

45

Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.duzce@iskur.gov.tr

46

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.edirne@iskur.gov.tr

47

Keşan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kesan@iskur.gov.tr

48

Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.elazig@iskur.gov.tr

49

Kovancılar Hizmet Merkezi    

kisacalisma.kovancilar@iskur.gov.tr

50

Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.erzincan@iskur.gov.tr

51

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.erzurum@iskur.gov.tr

52

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.eskisehir@iskur.gov.tr

53

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr

54

Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.giresun@iskur.gov.tr

55

Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.gumushane@iskur.gov.tr

56

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.hakkari@iskur.gov.tr

57

Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.hatay@iskur.gov.tr

58

İskenderun Hizmet Merkezi     

kisacalisma.iskenderun@iskur.gov.tr

59

Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.igdir@iskur.gov.tr

60

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.isparta@iskur.gov.tr

61

Bahçelievler Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bahcelievler@iskur.gov.tr

62

Başakşehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.basaksehir@iskur.gov.tr

63

Bayrampaşa Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bayrampasa@iskur.gov.tr

64

Beyoğlu Hizmet Merkezi     

kisacalisma.beyoglu@iskur.gov.tr

65

Büyükçekmece Hizmet Merkezi     

kisacalisma.buyukcekmece@iskur.gov.tr

66

Kadıköy Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kadikoy@iskur.gov.tr

67

Pendik Hizmet Merkezi     

kisacalisma.pendik@iskur.gov.tr

68

Sancaktepe Hizmet Merkezi     

kisacalisma.sancaktepe@iskur.gov.tr

69

Şişli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.sisli@iskur.gov.tr

70

Sultangazi Hizmet Merkezi

kisacalisma.sultangazi@iskur.gov.tr

71

Tuzla Hizmet Merkezi     

kisacalisma.tuzla@iskur.gov.tr

72

Ümraniye Hizmet Merkezi     

kisacalisma.umraniye@iskur.gov.tr

73

Bornova Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bornova@iskur.gov.tr

74

Çiğli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.cigli@iskur.gov.tr

75

Karabağlar Hizmet Merkezi     

kisacalisma.karabaglar@iskur.gov.tr

76

Konak Hizmet Merkezi     

kisacalisma.konak@iskur.gov.tr

77

Torbalı Hizmet Merkezi     

kisacalisma.torbali@iskur.gov.tr

78

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kahramanmaras@iskur.gov.tr

79

Elbistan Hizmet Merkezi     

kisacalisma.elbistan@iskur.gov.tr

80

Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.karabuk@iskur.gov.tr

81

Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.karaman@iskur.gov.tr

82

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kars@iskur.gov.tr

83

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kastamonu@iskur.gov.tr

84

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr

85

Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kilis@iskur.gov.tr

86

Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kirikkale@iskur.gov.tr

87

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kirklareli@iskur.gov.tr

88

Lüleburgaz Hizmet Merkezi     

kisacalisma.luleburgaz@iskur.gov.tr

89

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kirsehir@iskur.gov.tr

90

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kocaeli@iskur.gov.tr

91

Dilovası Hizmet Merkezi     

kisacalisma.dilovasi@iskur.gov.tr

92

Gebze Hizmet Merkezi     

kisacalisma.gebze@iskur.gov.tr

93

Gölcük Hizmet Merkezi     

kisacalisma.golcuk@iskur.gov.tr

94

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.konya@iskur.gov.tr

95

Akşehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.aksehir@iskur.gov.tr

96

Beyşehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.beysehir@iskur.gov.tr

97

Ereğli Hizmet Merkezi    

kisacalisma.eregli@iskur.gov.tr

98

Seydişehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.seydisehir@iskur.gov.tr

99

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr

100

Tavşanlı Hizmet Merkezi     

kisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr

101

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.malatya@iskur.gov.tr

102

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.manisa@iskur.gov.tr

103

Akhisar Hizmet Merkezi     

kisacalisma.akhisar@iskur.gov.tr

104

Salihli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.salihli@iskur.gov.tr

105

Soma Hizmet Merkezi     

kisacalisma.soma@iskur.gov.tr

106

Turgutlu Hizmet Merkezi     

kisacalisma.turgutlu@iskur.gov.tr

107

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.mardin@iskur.gov.tr

108

Kızıltepe Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kiziltepe@iskur.gov.tr

109

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.mersin@iskur.gov.tr

110

Anamur Hizmet Merkezi     

kisacalisma.anamur@iskur.gov.tr

111

Erdemli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.erdemli@iskur.gov.tr

112

Silifke Hizmet Merkezi     

kisacalisma.silifke@iskur.gov.tr

113

Tarsus Hizmet Merkezi     

kisacalisma.tarsus@iskur.gov.tr

114

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.mugla@iskur.gov.tr

115

Fethiye Hizmet Merkezi     

kisacalisma.fethiye@iskur.gov.tr

116

Milas Hizmet Merkezi     

kisacalisma.milas@iskur.gov.tr

117

Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.mus@iskur.gov.tr

118

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.nevsehir@iskur.gov.tr

119

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.nigde@iskur.gov.tr

120

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.ordu@iskur.gov.tr

121

Fatsa Hizmet Merkezi     

kisacalisma.fatsa@iskur.gov.tr

122

Ünye Hizmet Merkezi     

kisacalisma.unye@iskur.gov.tr

123

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.osmaniye@iskur.gov.tr

124

Kadirli Hizmet Merkezi     

kisacalisma.kadirli@iskur.gov.tr

125

Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.rize@iskur.gov.tr

126

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr

127

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.samsun@iskur.gov.tr

128

Bafra Hizmet Merkezi     

kisacalisma.bafra@iskur.gov.tr

129

Çarşamba Hizmet Merkezi     

kisacalisma.carsamba@iskur.gov.tr

130

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sanliurfa@iskur.gov.tr

131

Akçakale Hizmet Merkezi     

kisacalisma.akcakale@iskur.gov.tr

132

Siverek Hizmet Merkezi     

kisacalisma.siverek@iskur.gov.tr

133

Viranşehir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.viransehir@iskur.gov.tr

134

Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.siirt@iskur.gov.tr

135

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sinop@iskur.gov.tr

136

Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sirnak@iskur.gov.tr

137

Cizre Hizmet Merkezi     

kisacalisma.cizre@iskur.gov.tr

138

Silopi Hizmet Merkezi     

kisacalisma.silopi@iskur.gov.tr

139

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.sivas@iskur.gov.tr

140

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.tekirdag@iskur.gov.tr

141

Çerkezköy Hizmet Merkezi     

kisacalisma.cerkezkoy@iskur.gov.tr

142

Çorlu Hizmet Merkezi     

kisacalisma.corlu@iskur.gov.tr

143

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.tokat@iskur.gov.tr

144

Erbaa Hizmet Merkezi     

kisacalisma.erbaa@iskur.gov.tr

145

Turhal Hizmet Merkezi     

kisacalisma.turhal@iskur.gov.tr

146

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.trabzon@iskur.gov.tr

147

Sürmene Hizmet Merkezi     

kisacalisma.surmene@iskur.gov.tr

148

Vakfıkebir Hizmet Merkezi     

kisacalisma.vakfikebir@iskur.gov.tr

149

Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.tunceli@iskur.gov.tr

150

Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.usak@iskur.gov.tr

151

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.van@iskur.gov.tr

152

Erciş Hizmet Merkezi     

kisacalisma.ercis@iskur.gov.tr

153

Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.yalova@iskur.gov.tr

154

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

kisacalisma.yozgat@iskur.gov.tr

155

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  

kisacalisma.zonguldak@iskur.gov.tr

156

Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi    

kisacalisma.karadenizeregli@iskur.gov.tr

 

İşyerinin Koronavirüsten Etkilendiğine Dair Belgelerin Başvuruya Eklenmesi Gerekmektedir.

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır.

İlave Belgeler Talep Edilebilir.

Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir.

Başvurunun Alındığı Bilgisi Verilecektir.

İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

6.) KORONAVİRÜS NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UYGUNLUK TESPİTİ NASIL YAPILACAKTIR?

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlık İş Müfettişlerince Kurum Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

 • Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
 • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
 • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
 • Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlık İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurum il Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.

7.) İŞVERENE KISA ÇALIŞMA TALEBİNİN SONUCU NASIL BİLDİRİLECEKTİR?

 • İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından bildirilir.
 • İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir.
 • İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.
 • Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede KISA ÇALIŞMA BİLDİRİM LİSTESİNİ  güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten Nedeni ile Başvuruların Sonucu İşverenlere E-Posta İle E-Posta Gönderdikleri Gönderilecektir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır.

8.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

9.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI NE KADARDIR?

Günlük Kısa Çalışma Ödeneği; Sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.

Kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

Son 12 Aylık Ortalama Brüt Ücret Tutarı

Kısa Çalışma Ödeneği Tutarı

Damga Vergisi

Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

(A)

(B) = (A) X % 60

(C) = (B) X 0,00759

(D) = (B) – (C)

2.943,00 -TL

1.765,80-TL

13,40 –TL

1.752,40 -TL

5.000,00 -TL

3.000,00 -TL

22,77-TL

2.977,23 -TL

9.000,00 -TL

4.414,50 –TL (*)

33,51-TL

4.380,99 -TL

(*) 2020 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 2.943,00-TL’dir. Kısa çalışma ödeneği miktarı brüt asgari ücretin %150’sini geçemez.

Zorlayıcı Sebeplerde Bir Haftalık Ödeme İşverenin Sorumluluğundadır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

11.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALACAK İŞÇİLER İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği alabilmesi için işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte;

 • Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün kesintisiz sigorta priminin ödenmiş olması,
 • Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

Gerekmektedir.

12.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞSİZLİK MAAŞINDAN DÜŞMEKTEMIDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşmektedir. Dolayısıyla 3 ay Kısa Çalışma Ödeneği alan çalışanın işsiz kalması halinde 3 ay eksik işsizlik maaşı alacaktır.

13.) KISA ÇALIŞMADA İŞÇİ ONAYI GEREKMEKTE MIDIR?

Kısa çalışma uygulaması için işçilerin onaylarına başvurulması gerekmez.

14.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

15.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE EKSİK GÜN GEREKEÇESİ NE OLARAK SEÇİLECEKTİR?

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

16.) YERSİZ YERE ÖDENEN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN CEZAİ İŞLEM UYGULANIR MI?

Kısa Çalışma Ödeneğinde;

 • İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden,
 • İşçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden,

 Tahsil edilir.

17.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLİR?

Kısa çalışma ödeneği alan işçilerin;

 • İşe girmesi,
 • Yaşlılık aylığı almaya başlaması,
 • Herhangi bir sebeple silâh altına alınması,
 • Herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde,
 • Geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle,

Kısa çalışma ödeneği kesilir.

18.) İŞVERENİN KAYIT TUTMA ZORUNLULUĞU BULUNMAKTA MIDIR?

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

19.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN ERKEN SONA ERMESİ HALİNDE NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde;

 • Durumu Kurum birimine,
 • Varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına,
 • İşçilere,

Altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Geç Bildirim Halinde Yersiz Ödemeler Faizi İle Tahsil Edilir.

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

20.) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞI ALINAN SÜRE İÇIN GENEL SAĞLIK SIGORTASI PRIMLERI ÖDENMEKTE MIDIR?

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.

1. Soru 5 - Kısa Çalışma Talep Formu

2. Soru 5 - Kısa Çalışma Ödeneği Başvuran Listesi

3.  Soru 5 - Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurulacak E-Posta Adresleri

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 • İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

 • Deloitte Türkiye – 20.03.2020 Tarih ve 56 Numaralı Vergi Sirküleri

https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2020-56.aspx

 • PWC Türkiye – 20.03.2020 Tarih ve 15 Sayılı Sosyal Güvenlik Bülteni

https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/sosyal-guvenlik/bultenler/2020/covid-19-ozelinde-isveren-bilgilendirme-rehberi.pdf

 • İsa KARAKAŞ - Korona Mağduru İş Yeri Çalışanları Bu Ödeneği Alabilir!..

http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=28375

NOT: Yazımız bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Tereddüt ettiğiniz konularda uzman bir kişiden profesyonel görüş ve destek almanızı önerir, işbu bilgilendirme yazısı dayanak gösterilerek yapılacak işlemler nihayetinde doğacak zararlardan sorumluk kabul edilmeyeceğini beyan ederim.

23.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM