YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
alidenizinan88@gmail.comE-Defter Beratlarının Gönderilmesi Tercihinde Son Tarih: 31.01.2020

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 4.3.4 numaralı bölümünde e-defter beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri itibariyle yüklenebilmesi imkânı sunulmuştur.

E-defter kapsamında olan mükellefler (bundan sonra mükellef olarak anılacaktır), tercihlerine ilişkin seçimlerini 31.01.2020 tarihine kadar belirlemeleri gerekmektedir.

1-) AYLIK TERCİHTE BULUNULMASI HALİNDE YÜKLEME DÖNEMLERİ NELERDİR

DÖNEM

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI HALİNDE

OCAK

NİSAN AYI SONU

ŞUBAT

MAYIS AYI SONU

MART

HAZİRAN AYI SONU

NİSAN

TEMMUZ AYI SONU

MAYIS

AĞUSTOS AYI SONU

HAZİRAN

EYLÜL AYI SONU

TEMMUZ

EKİM AYI SONU

AĞUSTOS

KASIM AYI SONU

EYLÜL

ARALIK AYI SONU

EKİM

OCAK AYI SONU

KASIM

ŞUBAT AYI SONU

ARALIK

GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLECEĞİ AYIN SONUNA KADAR

2-) GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ İTİBARİYLE TERCİHTE BULUNULMASI HALİNDE YÜKLEME DÖNEMLERİ NELERDİR

DÖNEM

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI HALİNDE

OCAK-ŞUBAT-MART

MAYIS AYI SONU

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

AĞUSTOS AYI SONU

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

KASIM AYI SONU

EKİM-KASIM-ARALIK

GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ

BEYANNAMELERİNİN VERİLECEĞİ

AYIN SONUNA KADAR

3-) E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENME ZAMANINA İLİŞKİN TERCİH NASIL YAPILACAKTIR

Geçici vergi dönemleri itibariyle beratlarını yüklemek isteyen mükellefler, mali mühür veya elektronik imza ile E-Defter uygulamasına giriş yapacak olup;

-BİLGİ GÜNCELLEME kısmından,

-BERAT YÜKLEME TERCİHİ bölümünden,

-AYLIK YÜKLEME/GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ bazında yükleme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir.

4-) E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENME ZAMANINA İLİŞKİN TERCİH SEÇİMİNDE SON TARİH NEDİR

Mükellefler için e-defter beratlarının yüklenme zamanına ilişkin tercih seçiminde son tarih 31.01.2020’dir.

Mükellefler, bu tarihe kadar tercihlerini güncelleyebilirler. Bu tarihten sonra mükelleflerin seçimlerini değiştirme şansları bulunmamaktadır.

Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamaktadır. Dolayısıyla Ocak 2020 döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

5-) TERCİHTE BULUNMAYAN MÜKELLEFLER HANGİ TARİHTE E-DEFTER BERATLARINI YÜKLEYECEKLERDİR

31.01.2020 tarihine kadar tercihlerine ilişkin bir bildirimde bulunmayan mükellefler 2020 yılı hesap dönemi için AYLIK yükleme seçeneğini tercih etmiş sayılacaklardır.

KAYNAKLAR

http://edefter.gov.tr/dosyalar/Aylik_veya_3_aylik_berat_yukleme_duyuru.pdf

20.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM