YAZARLARIMIZ
Ahmet Sıcakyüz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
asicakyuz@ttmail.comSürekli Eğitimin Sürekliliği

Bilindiği gibi K.G.K’ nın Sürekli Eğitim Yöntemleri; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetlerinden oluşmakta. Bugünkü yazımızda aşağıda daha net bazı eğitim durumlarını açıklamaya çalışacağım.

Diğer taraftan eğitim yöntemleri arasında sayılmamış olsa da Mesleki gelişime doğrudan katkı sağladığı ileri sürülen faaliyetler yapılacak başvuru sonucunda KGK tarafından değerlendirilerek “Sürekli Eğitim Faaliyetleri” olarak değerlendirilecektir.

Bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, 

Denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Türkiye Denetim Standartları ise; bağımsız denetim alanında mevzuata kazandırılmış olan etik kurallar, kalite kontrol standartları, denetim standartları, güvence standartları, ilgili hizmetler standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu bağlamda, Denetim Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından TDS’ lere ilişkin Webinar eğitimleri düzenlenecek ve eğitimler KGK Uzmanları tarafından verilecektir.

Anlaşılan Sürekli Eğitim Temel konuları kapsayacak şekilde kredileri elde etmek için, Denetim Standartları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “WEBİNAR” eğitimleri, kendi alanında uzman kişilerle yapılacağı bilgisi verilmişti. Birçok Bağımsız Denetçinin bu kredileri elde etmek için sisteme kayıt yapıp, ilgili tarih ve saatini dört gözle beklemekte idi.

*Kimileri katıldı.

*Kimileri de yoğunluğundan dolayı unuttu, katılamadı.

*Kimileri de bizim gibi Meslektaşlara sorarak, ne zaman ve hangi tarihlerde kayıt yapmam lazım diye…

*Kimileri de çok karmaşık hangisini takip edeyim diye…

Gerçekten meselenin aslına bakılırsa birçoğumuz KGK’ nın ana sayfasını takip edememekteyiz. Çünkü orda açıklanan Webinar (2) ile Webinar (3) ün sürekli olarak takip edilmesi gerekir.

Örneğin: İlgili Web Sayfasında Adım 1: açıklanan hususların Etkinlik Yönetim Sistemi “EYS” üzerinden kayıt yapılması zorunludur.

Adım 2: Açıklanan Web Sayfasında sisteme aynı tarihte ve saatte  EYS üzerinden giriş yapılarak izlenmesi gerekir.

Adım 3: KGK Web Sayfasında aynı gün ve saatte kayıtlı olduğunuz, izlemiş bulunduğunuz Eğitimi tamamlamak için “E-Hizmetler” menüsünden “Katılım Belgesi Sorgulayarak” ilgili tarih ve il bilgisini Ankara olarak girmeniz halinde “Katılım Belgenizi” almış olacağınızı ve “EYBİS” üzerinden Sürekli Eğitim Bildirimi “Yeni Bildirimler” menüsünden bildirimlerinizi yapabilirsiniz.

Eğitimin Değerlendirilmesi Hakkında:

KGK aslında bu eğitimleri sürekli hale getirip yapmasındaki amaç, Bağımsız Denetçilerin eksik kredilerini tamamlamak ve uzman kişilerin kendi alanında daha pratik ve güncel mevzuat konularını Bağımsız Denetçilerle paylaşmaktır.

Sürekli Eğitim Kapsamında iki (2) kredinin elde edilmesi için yukarıda saydığım adımları takip etmeniz gerekir. Aksi durumda daha sonra eğitimleri izleseniz dahi hiçbir kredi alamayacaksınız

Gördüğüm kadarı ile aynı gün ve aynı saatte kayıt yapan Bağımsız Denetçilerin katılım belgesi aldıklarına ve Eğitimin geçerli sayıldığına şahit olduk. Sürekli Eğitim Tebliği kapsamında eğitimlerinizin devamı için Denetçilerin 3 yılda en az 60 Kredi “Temel Mesleki” konularında kredi olmak üzere toplamda 120 kredinin tamamlanması zorunludur.

Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar:

  • Temel Mesleki konularda her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitim almak zorunlu olup. Bunun dışında diğer krediler (60 kredi) üç (3) yıl içinde de tamamlanabilir.
  • KGK tarafından hangi kredilerin zorunlu olarak alınması gerektiğini ilgili tebliğlerde açıklaya bilir. Örneğin; etik kurallarda 3 yıl içinde 5 Kredi alma zorunluluğu gibi.
  • Önceki yılların kredi miktarına bakılmaksızın her yıl “Temel Mesleki” konularda en az 20 kredi karşılığı Eğitimi almak zorundasınız.
  • Üç (3) yılı kapsayan dönemden dolayı 2018 yılında almış olduğunuz krediler hiçbir şekilde hesaplanmayacak ve dikkate alınmayacak.
  • Geçmiş dönemlerde krediniz eksik olduğu halde, eğitimi tamamlayabilmeniz için mutlaka “Faal” duruma geçebilmeniz için eksik kredilerinizi tamamlamak zorundasınız.
  • Üç (3) yıllık dönem, her üç yıllık dönemi değil; her yıl bir önceki yıl ile birlikte.

  Dikkate alınır. Örneğin; 2018-2019-2020 yılları birinci üç yıllık dönem olarak, ikinci üç yıllık dönem 2019-2020-2021 olarak hesaplanacaktır.

SONUÇ: 2021 yılında elde edilmesi gereken Kredilerin tamamı Webinar (2) ile (3) olarak, konusunda uzman kişiler tarafından verilmesi ve birçok Bağımsız Denetçinin “Temel Mesleki” konularda kredilerini tamamlamış bulunmaktalar.

Etkinlik Yönetim Sisteminde Sürekli Eğitim de bazı teknik hataların olmasına rağmen katılımın yüksek oranda olduğu gözlemlenmiş. Aslında genelde “Faal” durumda olan Bağımsız Denetçilerin katılımı daha önde olduğu görülmekte.

Üç (3) yılı kapsayan dönemler olarak bilinen yıllar aslında takip eden en son iki yılı kapsamış olduğu anlaşılmış, bazı Meslektaşlar 2021-2022-2023 olarak algılamalarına sebep olmuş, Web sayfasında yapılan açıklamaları ve ilgili tebliğde eğitim dönemlerini daha net bir şekilde okuyamadıklarından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Umarız bu konularda KGK Bağımsız Denetçilere daha net bir açıklama yapacaktır.

Kaynaklar:

  • TDS ilişkin Webinar Eğitim Standartları.
  • K.G.K. Eğitim Yöntemleri
  • Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları.

22.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM