YAZARLARIMIZ
Ahmet Sıcakyüz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
asicakyuz@ttmail.comYeni İnşaat Yapı Ruhsatlarına Dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 17.06.2021tarihli 2021/11 Sayılı Genelgesinde “Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri” adı altında yeni bir işlem olarak İşverenlerin hizmetine sundu.

Daha önce 18.06.2020 tarihli 2020/20 Salıyı Genelgesinde Valilik, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer Kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen YAPI RUHSATLARINA istinaden otomatik olarak sistem üzerinden; İşyeri Sicil numarası Kuruma On-line olarak aktarılacağını ve bu aktarma sonucunda işverenlerin yerine TESCİL işlemi yapılarak e-sigorta aktivasyon işlemin gerçekleşeceği konusu İşverenlere bildirilmiş idi. 

* Bu tescil işlemlerinde işyerinin Sigortalı Çalıştırılıp Çalıştırılmadığına bakılmaksızın onaylanan “YAPI RUHSATLARINA” işyeri tescil işlemleri gerçekleşmiş demekti.

* İşverenlerin artık bu Yapı Ruhsatları için İşyeri Bildirgesini verme zorunluluğu kaldırılmış olmakta.

Genelgede yeni olarak İşverenlere sunulan birkaç durumdan söz edeceğim.

Yayınlanan Genelgede; “Bu itibarla, işveren tarafından yapılan yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından Kurumumuza on-line olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.” Daha önce İŞYERİ TECİL işlemi yapılıyor iken şimdi de;  İşverenin ÇALIŞTIRACAĞI işçilere TESCİL İŞLEMİ YAPILIYOR.

Ancak, otomatik tescil işlemi yapılan işyerleri için yapı ruhsatı başvurusunda çalıştıracağı işçi sayısını bildirmeyenlerin daha sonra ay içinde çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimlerini, eskiden olduğu gibi işe giriş bildirimlerini sistem üzerinden belirlenen usullere göre işlem yapacaklardır. İbaresi yazılmakta. Burada İşverenin ve Meslek Mensuplarının DİKKAT! Etmesi gereken birkaç husustan söz edersek.

  1. İşveren çalıştıracağı personeli kanuna uygun bir şekilde sigortalı bilgi ve belgelerini ilgili idareye vermesi gerekiyor.
  2. Yapı Ruhsatında çalıştıracağı işçi sayısı belirtilmemiş ise bir ay içinde, Ruhsat Başlama tarihi sigortalı başlama tarihi olarak dikkate alınacağı.
  3. Ruhsat teslim tarihinden sonra İşe girişler var ise mutlaka bir ay içinde ilgili SGK’ ya verilmelidir.
  4. Eğer hangi bir sigortalı (fiili olarak çalıştırılan) veya işe başlama durumu sağlanmadı ise, mutlaka ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

SONUÇ OLARAK; anladığımız kadarı ile artık SGK 2021/11 sayılı genelgede de zikredilen kurumlardan alınan “YAPI RUHSATLARINA” ilişkin “İşyeri Tescil İşlemleri ve Sigortalı Bildirgesi” sistem üzerinden otomatik olarak yapılmakta. İşveren olarak dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri olarak, Yapı Ruhsatlarını Meslek Mensupları ile paylaşmak ve işin başlama tarihi; Yapı Ruhsatındaki tarihler dikkate alınarak, işin bitiş tarihi aynı zamanda Yapı Ruhsatın Geçerlilik tarihi olarak dikkate alınacağı hususunu iyi irdelemeleri gerektiğini düşünüyorum.

23.06.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM