YAZARLARIMIZ
Ahmet Sıcakyüz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
asicakyuz@ttmail.comGeçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Bu yazımızda K.V.K. 9. maddeye istinaden beyannameler üzerinden her yıl olarak düzenlediğimiz Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu ile ilgili bazı önemli durumlardan söz edeceğiz.

A- Dikkat edilmeden veya 9. Maddede yazılı şartların ihlali halinde Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için “ Vergi Zıyaı Cezası”  doğmuş sayılır denilmekte.

B- 5 yıl süreyi dikkate almadan sehven düzenlenen bazı beyanlardan dolayı mükellefler zor durumda kalabilir.

C- Kurumlar Ver. Veya YGV. Beyanında beyan edilmeyen meblağın takip eden yılın 1. Dön. Geç. Ver. Beyanında beyan edenlerin “Vergi Zıyaı Cezası” ile karşı karşıya kaldıklarına.

Konumuzu biraz daha güncel bilgilerle açıklamak istersek;

sadece olayı mahsup edilecek Geçmiş Yıl Zararlarının beyanlardaki yansımaları ile ilgili açıklamalarda bulunacağız.

Geçmiş Yıl Zararları (-) ;

* Bilançoda pasif karakterli bir hesaptır.

580- Geçmiş Yıl Zararları (-) olarak izlenmekte ve daima Borç kalanı vermektedir. Kısacası yevmiye kayıtlarımızda;

---------------------------------------------------/------------------------------------------------------

580- Geç. Yıl Zararları Mahsubu (-)     =       25.000.-TL.

580 01. 2015 Yılı Zararı (25.000)

                                                              591- Dön. Net Zararı (-)    = 25.000.-TL.
Beyan Edilen 5 yıl Geçmemiş Geç. Yıl Zararları

---------------------------------------------------/--------------------------------------------------------

Şeklinde bir kayıt ile muhasebeleştirilerek, Geç. Vergi Beyanı = 14.satırında “Mahsup Edil. Geçmiş Yıl Zararları”  butonundan her dönem olmak üzere ilgili meblağ mahsup edilir. Beyanname üzerinden mahsup tan sonra çıkan tutarın vergisi takip eden ikinci ayın 17’sinde peşin olarak ödenecek geçici Vergi olarak ödenir.

Örneğin;  2021/1.2.3 Geç. Vergi (1.Dönem) A işletmesi zamanında beyanlarını vererek ve 70.000.- TL. Ticari kazancı bulunan Geç. Vergi beyanında,  A işletmesinin Geçmiş yıl zararları 2015’ den gelen = 25.000.-TL. kısmını beyanname üzerinden mahsup yapmıştır.

* Geç. ver. Beyanı 7. Satırında Ticari kazanç = 70.000.-TL.

* 14.Satırda Mahsup edil. Geç. Yıl Zararları = 25.000.-TL.

 ilgili dönemde (2021/1.Dönem) Geç. vergi beyanında mahsup yaparak,

* Kalan = 45.000.-Tl. Ticari kazanç üzerinden % 20 olarak 9.000.-TL. 17 Mayıs 2021 tarihinde vergisini ödeyecektir.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle KVK. 9. maddeye istinaden;

1- Kurumlar Ver. Beyanında beyan edilmeyen geçmiş yıl zararlarının mahsubu mümkün değildir.

2- Kurum kazancı çıktığı halde Geç. Vergi beyanı 14.Satırda beyan edilmeyen veya mahsubunu yapmadığınız meblağı daha sonra ki dönemlerde mahsup ederseniz, ihtilaflı duruma düşmüş olursunuz.

3- Meslek mensuplarının en çok yaptığı hatalardan bir tanesi  olarak görülmekte. Cari dönemde Geç. Ver. Beyanı 14.Satırda Geçmiş Yıl Zararlarını yazmadan, direk ticari kazancı üzerinden vergi hesaplaması yapılmakta.

Eğer geçmiş yıl zararlarınız var ise mutlaka her dönem Geç. Ver. Beyanında, ister kar olsun ister zarar olsun, varsa 14. Satırda da ilgili sütuna yazılması ve cari dönemde mahsubun yapılması için işletmeler açısından, dönemsellik vergi oranında daha faydalı olacağını, çıkacak geçici Vergi ödemesini azaltmış bulunursunuz.

SONUÇ OLARAK:

 2020 yılı için verilecek Kurumlar Vergisi. Veya YGV. Beyanlarında 2015’ten gelen Geçmiş Yıl Zararlarını mahsup edebilir, daha önceki yılların zararları terkin edilmek zorundadır.

Bu yıl düzenleyeceğiniz Kurumlar Ver. Beyanında 28.Satırda toplam olarak diğer satırların ayrı ayrı beyanından sadece 2015 yılı ve varsa diğerlerinin tutarı, toplamda 28. Satırın butonuna yazılan  tutarın toplamı ile eşit olarak yazılmalıdır.  

Yukardaki örnekte de belirttiğimiz gibi ilgili yılı ve tutarını yazmadığınız durumda, zararın gelecek dönemlerde de ticari kazancınız üzerinden mahsup edemezsiniz. KVK. 9.maddesinin birinci fıkrasında aynen şöyle; “her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla” geçmiş yıl zararlarını indirim konusu yapabilirsiniz. Kanunun 9.maddesinde yazılı hususlara uyulmadan yapılan geçmiş yıl zararlarının mahsubu, ileriki dönemlerde yapılacak vergi incelemelerinde karşınıza “Vergi Zıyaı Cezası” olarak olarak çıkacaktır.  

23.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM