YAZARLARIMIZ
Ahmet Sıcakyüz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
asicakyuz@ttmail.comKGK Sürekli Eğitimini Tamamlama Durumunun Önemli Özellikleri !

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Bağımsız Denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacı ile Temel Mesleki konular, Destekleyici Mesleki konular ve Etik Kuralları kapsayan Sürekli Eğitim Programlarını düzenleyerek, 04.112017 tarihli 30230 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bağımsız Denetçiler için 1 No.lu sürekli eğitim Tebliğinde izah edilen maddelerde özellikle 5.madde’de zikredilen kredi miktarlarının nasıl tamamlanması gerektiği hususları açıklanmıştır.

 Aynı tebliğin 7. Maddesinde Eğitim Konuları başlıklı açıklamalarında:

Temel Mesleki Konular; Muhasebe, Denetim, Etik kurallar, finans ve Kurumsal Yönetim Konularını kapsar.

Destekleyici Konular;  mesleki gelişime katkı sağlayan konuları kapsar denilmektedir. Kamu gözetimi kurumu 17.10.2020 tarihli Usul ve Esaslar Değişikliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sürekli Eğitim Yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda usul ve esaslar yayınlayarak, Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim tebliğinin 17’nci maddesine dayanılarak; Eğitim Sürecinin nasıl yapılması gerektiğini ilgili tebliğde açıklamıştır.

Bu tebliğde açıklanan bazı özelliklerden söz edeceğiz:

 1. Öncelikle yetkilendirilmiş kurumlardan Sürekli Eğitimin alınması gerektiği.
 2. Sürekli Eğitim ile ilgili, hangi derslerin veya kaç saatte verilmesi gerektiği konusunda; Eğitim konuları madde 3’te etraflıca açıklanmıştır.
 3. Eğitim yönteminde ve ilgili kredi sürelerinin ayrıca belirlenmesi ve alınması gereken günlük 7 saatten fazla olmaması durumu açıklanmış.
 4. Sürekli Eğitimin iki şekilde (yüz yüze veya uzaktan eğitim) yapılabileceğini.
 5. Eğitim süresince dikkat edilmesi gereken hususlar ilgili tebliğin esaslar bölümünde açıklanmıştır.

Konunun daha iyi anlaşılması için; önemli bazı durumlardan söz

etmeye çalışacağız.

Örneğin; aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi 2018/2019/2020 yılı eğitim yükümlülüğünüz bulunmakta.

a) Her yıl 20 kredi Temel Mesleki Konulardan olması koşulu ile

üç (3) yılda toplamda 120 kredi tamamlamanız gerekmektedir.

b) Üç yılın sonunda yani 2020 yılında tamamlayamadığınız

kredileriniz var ise mutlaka tamamlamanız gerekmekte, aksi durumda “ Gayri Faal” duruma düşeceğiniz KGK tarafından sistem üzerinden kayıtlar görünür.

c) Üç (3) yıl içinde aldığınız eğitimleri her yıl ayrı ayrı KGK

Sürekli Eğitim “EYBİS” bildirim sitesinden, aldığınız sertifikaları ayrı ayrı girmeniz gerekiyor. Aksi durumda girilmeyen kredilerin veya sertifikaların hiçbir anlamı kalmıyor.

d) KGK sistem üzerinden zamanında yüklenmeyen sertifikaları

veya tamamlanmayan krediler olarak değerlendirerek sisteme “ Gayri Faal” olarak ilgili KGK sitede görünür.

e) 2018/2019/2020 dönemlere ait sertifikaları zamanında sisteme

yüklemeniz gerekiyor, aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi Sürekli Eğitim Yükümlülüğü Durumu yıllar itibari ile yüklenmiş ve alınan krediler zamanında işlendiği için yükümlülük durumu “ Faal” olarak görünmekte.

Burada önemli olan Sürekli Eğitim Usul ve Esaslarla ilgili

yapılan değişikliklerde de görüleceği gibi; Eğitimin Temel Mesleki konulardaki kredilerin fazlalığı, aynı zamanda Destekleyici konulardaki kredileri tamamlayabilir.

 • Sürekli Eğitimde Destekleyici konulardaki kredilerden alınan fazla krediler; Temel Konulardaki sürekli eğitime kredi olarak sayılmaz.
 • Üçüncü yılda tamamlamamız gereken 120 kredinin içinde en az 60 kredi Temel Mesleki konulardan ve kalan 5 kredinin mutlaka “ Etik Kurallar” eğitiminden olması gerekir.
 • Aksi durumda Sürekli Eğitim tamamlanmamış sayılır.
 • Bağımsız Denetçi ruhsatını almış ama halen harç ve ücretlerini yatırmadığından dolayı “Resmi Sicilli Bağımsız Denetçi” listesine kaydedilmemiş olan “Bağımsız Denetçi” için Sürekli Eğitim Yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Resmi Sicilde kayıtlı bulunan Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Yükümlülüğü doğar. Eğer 2016 yılında Bağımsız Denetçi siciline kaydınız oluştuğu takdirde; yükümlülüğünüz takip eden ikinci yıldan başlamak üzere üç (3) yıl içinde toplam 120 kredi alma zorunluluğunuz mevcuttur.

Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi 2018/2019/2020 yıllarına ait Sürekli Eğitim tamamlama kredileri verilmiştir:

Yukarıda görüldüğü gibi Eksik kredi miktarının “0” olması gerekiyor.

Eğer bu kredilerinizi tamamlamadığınız takdir sistemde “Gayri Faal”

Duruma düşeceğinizden dolayı;

 • Firma incelemelerinde Sorumlu Bağımsız Denetçi olarak görev yapamazsınız.
 • Ortak bulunduğunuz veya denetimi devam eden firmalara Bağımsız Denetçi olarak atanamazsınız.
 • Geçmişe dönük kredileriniz tamamlamadığınız takdirde hiçbir şekilde Denetim yapmaya/yaptırmaya yetkiniz bulunmayacaktır.
 • Yetkilendirilmiş bir firmanın Sorumlu Denetçisi olarak çalışıyor iseniz sizden dolayı ilgili firmada denetim konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir.

SONUÇ OLARAK: Yukarıda zikrettiğim durumlarla karşılaşmamız için, bağlı bulunduğumuz firmaların veya yetki almış Denetim kurumlarının denetimi üstlene bilmeleri için; 31.12.2020 tarihli “Sürekli Eğitim Yükümlülüğü” ne ait eksik kredilerinizi tamamlamanız gerekir. 

26.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM