YAZARLARIMIZ
Ahmet Mehdi Yurtsever
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmet@dipnotmali.comMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Hazır mıyız!!!

Giriş.

Değerli okurlar, yılsonunun gelmesi ile birlikte yoğunlaşan işlerimiz ve art arda çıkan yasa ve tebliğler ile gündemimiz oldukça yoğun. Hatırlayacağınız üzere, 18.02.2017 Tarihli 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ ile; Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet bildirgesi birleştirilmiş, işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler, binalarında apartman görevlisi çalıştıran yöneticiler ve yanlarında ev hizmetlisi çalıştıranlar, Basit usul mükellefler, Özel Bina İnşaatı sahipleri, Dernekler,  Vakıflar, Kooperatifler vb. vergi kesintisi olsun veya olmasın kısacası tüm işverenler bu sisteme dahil edilmiştir.

21.12.2017 Tarihinde yapılan son değişiklik ile 01.01.2018 Tarihi itibariyle Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönemi başlıyor. Hayatımıza ilk defa girecek bu sistem ile ilgili meslek mensupları olarak kullandığımız her iki sistemin birleşmesinde uyum sürecimiz kısa olacaktır. Peki e-beyanname sistemiyle hayatında hiç tanışmamış örneğin bir apartman yöneticisi veya ev hizmetlisi çalıştıran işverenler bu değişime ne kadar hazır bilemiyoruz tabi.

Vergi kesintisi yapmayan işverenlerin öncelikle yapması gereken bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak 0003 Gelir Stopaj Vergisi mükellefiyeti açtırmaları, vergi kimlik numarası olmayanların vergi kimlik numarası tesis etmeleri gerektiğini hatırlatmış olalım.

01.06.2017 Tarihinde Kırşehir ilinde başlayan uygulamada bazı vergi dairelerince apartman yönetimlerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifre ile beyanname gönderme yetkisi verilmiş, bazı vergi dairelerince ise 340 Sına No.lu Vergi Usul Kanunu genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda apartman yönetimlerinin beyanname gönderebilme yetkisinin olmadığı gerekçesi ile 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış meslek mensupları aracılığı ile beyannamelerini gönderebileceklerini belirterek beyanname gönderme yetkisi verilmemiştir. Gelir İdaresinin bu konuda tüm vergi dairelerine apartman yönetimlerine beyanname gönderme yetkisi verilmemesi konusunda bilgilendirdiği duyumlarımız arasında.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği vergi dairesi

-Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri; Personel ücretlerinin ödendiği yer esas alınacak olup, Ücretler merkezden ödeniyorsa işyerinin merkez adresine bağlı vergi dairesine, Ücretler şubeden ödeniyorsa şube işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

-Apartman görevlileri ve ev hizmetlileri için; ikametgâhlarının bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

-Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise; kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesine vereceklerdir.

Muhtasar Mükellefiyeti olmayan Şube, İrtibat Büroları vb. işyeri bildirimleri

Personel ödemeleri şubeden yapılıyorsa ve şubenin Muhtasar mükellefiyeti yok ise şubenin bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar mükellefiyeti açtırılması gerekmektedir. Personel ödemeleri merkezden yapılıyor ise merkezin bağlı bulunduğu vergi dairesine her şubenin sgk dosya numaralarını yazarak tek beyanname ile bildirimde bulunacaklardır.

Üçer aylık verilen muhtasar beyannamelerin aylık olarak verilmesi

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıranlar, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde vereceklerdir. Aylık olarak beyanname verebilmek için herhangi bir başvuruya gerek bulunmamaktadır. Aylık verilen beyannameye sadece çalışan personelin sigorta primlerine esas kazançları, prim ödeme gün sayıları vb. bilgileri aylık bildirilecek, yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri üç aylık periyotların son aylarında beyan edeceklerdir. Mükelleflerin talep etmesi halinde vergi kestikleri vergileri aylık olarak bildirmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 

 

İligli Aya Ait Sgk
Bildirimleri Alanı

Vergiye Tabi işlemler Bölümü

Ocak

Bildirim var

Bildirim YOK

Şubat

Bildirim var

Bildirim YOK

Mart

Bildirim var

Ocak-Şubat- Mart Dönemi Vergiye Tabi
Bütüm İşlemler Toplu Bildirilecek

Nisan

Bildirim var

Bildirim YOK

Mayıs

Bildirim var

Bildirim YOK

Haziran

Bildirim var

Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi Vergiye Tabi
Bütüm İşlemler Toplu Bildirilecek

Temmuz

Bildirim var

Bildirim YOK

Ağustos

Bildirim var

Bildirim YOK

Eylül

Bildirim var

Temmuz- Ağutos- Eylül Dönemi Vergiye Tabi
Bütüm İşlemler Toplu Bildirilecek

Ekim

Bildirim var

Bildirim YOK

Kasım

Bildirim var

Bildirim YOK

Aralık

Bildirim var

Ekim - Kasım - Aralık Dönemi Vergiye Tabi
Bütüm İşlemler Toplu Bildirilecek

 

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

           

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi örneği

Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesine istinaden beyan edilen vergi kesintileri için ayrı, sigortalı personele ait primler için ayrı tahakkuk kesilecektir. Sgk Bildirimleri bölümü oldukça geniş tutulmuş her personel için 32 satır bilgi alanı bulunmaktadır.

 

           

Beyannameye Ait Düzeltme İşlemleri

Düzeltme verilecek döneme ait verilen ilk beyannamede tüm sigortalı çalışanlara ait bilgileri içermeli, düzeltme beyannamesinde sadece iptal edilecek, ekleme veya düzeltme yapılacak sigortalıya ait bilgiler yer almalıdır. Öncelikle düzeltme yapılacak personele ait hatalı girilen kaydın aynısı “İptal” seçeneği ile tekrar yazılıp, olması gereken bilgiler ile tekrar yazılarak kayıt edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca ilk beyannamede yer alan sigortalı bilgilerinden, düzeltme beyannamelerinde yer alan bilgiler dışındakilerin geçerli olduğunu beyanname üzerinde bulunan kutucuk işaretlenmek suretiyle beyan etmek gerekmektedir. Aksi takdirde beyanname kabul edilmeyecektir.

 

Beyannameye Ait Özellikli Durumlar

İnşaat ve ihaleli işlerde beyan dönemi beklenmeden kıst döneme ait beyanname verilebilmekte.     

Örneğin; 05.02.2018 Tarihinde biten inşaat için ilişik kesilecek dosyaya ait 2018 Ocak dönemi beyannamesi ve 2018 Şubat dönemi beyannamesi 06.02.2018 tarihinde sistemden tahakkuku alınabilir. Daha sonra beyanname verilme süresi içerisinde yani Ocak/2018 için 23.02.2018 tarihine kadar, Şubat/2018 için ise 23.03.2018 tarihine kadar düzeltme beyannamesi kutucuğu işaretlenerek ilişikliği kesilen dosya hariç diğer işyeri numaralarının bildirimleri yapılabilir. Ancak, Ocak/2018 dönemi için beyanname verme döneminde olduğundan beyannameye dahil edilecek bir başka bildirim yok ise bu döneme ait başka beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ceza uygulaması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir. Beyannamenin unutulması, kanuni süresi geçtikten sonra verilmesi durumunda verilen tek bir beyanname için hem Sgk’dan hem de Vergi Dairesince kesilecek olan ayrı ayrı ceza uygulamasından 2018 yılında vazgeçeceği şüphesizdir, aksi takdirde tek beyan için uygulanacak ayrı ayrı ceza uygulaması yersiz olacaktır.

27.12.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM