YAZARLARIMIZ
Adnan Sarıkaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
adnansarikaya3@gmail.comMali İdarenin Ba Bs Formlarındaki Cezalarda Yaklaşımı

Tarih: 08.06.2017

Sayın okurlar bu yazımızın konusunu meslektaşlarımız için ciddi bir sıkıntı olan BA BS Bildirim formlarındaki ceza müessesi oluşturmaktadır.

Ba Bs formları bildirimdir beyanname değildir neticesinde vergi çıkmaz. Ancak nihai olarak burada tespit edilen hususların ucu vergiye dayanır. Bu bildirimlerin çıkartılmasındaki temel amaç çapraz kontroller sonucu naylon fatura sirkülasyonunun tespitidir.

Ancak bu bildirimlerin verilmemesi ve/veya verilmesi ancak düzeltilmesi hususları direkt meslektaşlarımızı ilgilendirmektedir. Zira bu bildirimlerin genelde verilmemesi ve/veya düzeltilmesi işlemleri genelde meslektaş hatalarından kaynaklanmaktadır.

Mali idare hiç verilmeyen BA BS formlarında bu formları tek bir form olarak kabul etmekte ve tek usulsüzlük cezası kesmektedir.

Verilmiş Ba Bs formlarında ise yasal süresinden sonraki düzeltmelerde her bir düzeltmeye Ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesmektedir.

Oysa hangi beyanname olursa olsun verilmiş bir beyannameyi düzeltirken bundan usulsüzlük cezası yemezsiniz. Düzeltmenizden matrah farkı oluşmuyorsa hiçbir ödeme çıkmamakta ve hatta beyanname damgası bile çıkmamaktadır. Üstelik bir beyannameyi kaç defa düzeltirseniz düzeltin sonucunda matrah farkından kaynaklanan ödeme çıkmıyorsa ceza dahil hiçbir ödeme çıkmamaktadır.

Mali idare Ba Bs bildirimini hiç vermeyen mükellefi ödüllendirmekte bunları tek bir form kabul etmekte ve tek usulsüzlük kesmekte; oysa formları zamanında vermiş ve düzeltme yapacak mükellefte ise; her bir düzeltmeye ayrı ayrı ceza uygulayarak çelişkili ve adaletsiz bir uygulamaya yol açmaktadır.

Bunu şöyle örnekleyebilirim; Mükellefimiz Bay Ayhan OCAK/2017 dönemi BA-BS Formlarını unutmuş hiç vermemiştir. Buna kesilecek ceza 1400 TL Özel Usulsüzlük cezası olacaktır. Oysa mükellefimiz Bay Ayhan Ocak ayında BA BS bildirimlerini vermiş ve her birinde ayrı ayrı düzeltme yapmış olsaydı. 1400*2=2800 TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilecekti.

Bizim dikkat çekmek istediğimiz husus Ba Bs bildirimini hiç vermeyen bir nevi ödüllendirilip tek ceza yerken; maliyenin hiçbir uygulamasında olmadığı halde , beyannameyi verdiği halde düzeltenin cezalandırılmasıdır.

Mali idarenin yeni bir tebliğ çıkararak; hiç olmazsa aynı ayda, hem BA hem de BS de düzeltme yapanın, hiç vermeyende olduğu gibi, tek bir form kabul edilerek, tek ceza kesilmesini sağlanması, bu çelişkiyi ve hakkaniyetsiz uygulamayı gidermesi gerekmektedir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM