BASINDAN YAZILAR
İade Edildiği İşe Başlamayan Çalışan Kaybeder / Ali Tezel - MuhasebeTR

İade Edildiği İşe Başlamayan Çalışan Kaybeder / Ali Tezel

İşten çıkarılıp 30 gün içinde işe iade davası açan ve kazanan işçi, 10 gün içinde eski işine dönmek için işverene başvurmazsa veya başvurur da işveren "Gel başla" dediği halde gidip başlamazsa işe iade davası açılmamış gibi değerlendirilir

2009'un Eylül ayında girdiğim işyerinden 2011 'in 30 Temmuz'unda çıkarıldım. Ankara 11. İş Mahkemesi kararıyla işe iade edildim. Önümüzdeki günlerde işyerine tekrar müracaat ederek işe iade davası sürecini devam ettireceğim. Ancak işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde çalışmaya başladım ve işimden de memnunum. Sorum şu: Maaşlarımı asgari ücretten yatırıp elden ödeme yapmışlardı. Kıdem ve ihbar tazminatımı alamamıştım. Mahkeme kararıyla da "Davacının işe iadesi için işverene yasal süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücretinin ve diğer haklarının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesi" maddesine istinaden işe iade istemi, akabinde (noter ihtarının çekiminin 1 gün sonrasında) bu maddeye istinaden 4 aylık ücret için icra takibi başlatmamda sorun var mıdır? Kıdem ve ihbarımı nasıl alabilirim?
■ H. Semih AYVAZ
Sayın okurum, işe iade davası açmış ve kazanmışsınız, ama davayı kazanmakla her şey bitmiyor, icraya geçemiyorsunuz. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21 'inci maddesi şöyledir:
"İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.
Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur..." 
Şimdi, karardan itibaren 10 gün içinde işverene başvurup (noterden olsa iyi olur) işe başlama isteğinizi belirtin. İşveren bir ay içinde cevap vermezse veya "Gelme" derse işe iadeden dolayı (4+4) aylık paranızı alma hakkınız doğacak. İşveren size "Gel başla" derse de eski işinize gidin; aksi halde kazandığınız davanın bir anlamı olmaz. İşe başlarsanız da kıdem ve ihbar diye bir alacağınız olmaz.

TAZMİNATLAR İÇİN AYRI DAVA GEREKİR
İşveren size bir ay içinde "Gel" demezse veya işe başlama isteğinizi (bir ay içinde) cevapsız bırakırsa artık 8 aylık işe başlatmama paranızı alacağınız gibi daha önce alamadığınız ihbar ve kıdem tazminatlarınız için de ayrı bir dava gerekir. Bu davada da gerçek ücretleriniz üzerinden paralarınızı talep edin.


SGK işçilere aylık için elini çabuk tuttu

Yangın neticesi vefat eden 11 işçinin geride kalanlarına, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın son 3 aylık ücretlerinin aylık ortalamasının yüzde 70'i oranında ölüm geliri bağlanır. Genelde bu işlem en az 6 ay sürer ama SGK İstanbul İl Müdürlüğü, 3 günde geride kalanlara gelirlerini bağladı.

 

(Kaynak: Haber Türk | 15.03.2012)

GÜNDEM