BASINDAN YAZILAR
Gelir Vergi Beyan Dönemi / Engin Malay - MuhasebeTR

Gelir Vergi Beyan Dönemi / Engin Malay

 Geliri gerçek usulde tespit edilen vergi mükelleflerinin beyan dönemi 1 Mart tarihi itibariyle başladı. Başka bir anlatımla; Mart ayı; ticari, zirai, ücret, serbest meslek, kira, faiz repo vb. kazançların beyan edilip birinci taksitlerinin ödeneceği bir ay.

Bu nedenle;

Kimler vergi beyannamesi verecek?

Ticari, zirai kazanç beyanı nasıl yapılır?

Ücret gelirlerinin beyanı nasıl yapılır?

Serbest meslek kazanç beyanı nasıl yapılır?

Kimler kira gelir beyanı verecek?

Faiz, repo, kâr payı, tahvil kazançları nasıl beyan edilecek?

Beyanname nereye, ne zaman verilecek?

Ödemesi nasıl ve nereye yapılacak?

Kimler vergi beyannamesi vermeyecek?

Muafiyet ve istisnalar neler?

Bu konuları içeren bir yazı dizisi ile konulara açıklık getireceğiz. Bu arada konular ile ilgili sorularınızı da bekliyoruz. Önce vergi ve vergi ile ilgili kavramları açıklayalım:

Vergi nedir?

Vergi; önceden saptanmış belli kurallar çerçevesinde; kamu yararı için yapılan harcamaları karşılamak amacıyla, zorunlu ve karşılıksız parasal bir yükümlülük olarak devlete ödenmesidir.

Mükellef kimdir?

Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle hükümlü olan gerçek ve tüzel kişilere “mükellef” denir. Gelir vergisinde mükellefler, tam ve dar mükellef olarak iki kategoriye ayrılmıştır.

Bu uygulamada, Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler; tam mükellef, yerleşmemiş sayılanlar ise dar mükellef olarak adlandırılır

Vergi sorumlusu kimdir?

Vergi sorumlusu; vergi kanunlarına göre mükellef olmakla birlikte, verginin vergi dairesine ödenmesinden sorumlu kişidir.

Beyan nedir?

Mükellef ya da vergi sorumlusunun, vergi kanunlarına göre hesaplayıp tespit ettiği gelirlerini, ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmesidir.

Tahakkuk nedir?

Vergi kanunlarına göre beyan edilen gelirler üzerinden doğan vergidir.

Gelir vergisi

Türk Vergi Sistemi, beyan usulüne göre çalışmaktadır. Bu nedenle mükellefler bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirleri, belli kurallar çerçevesinde ve belirlenmiş dönemlerde bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederler.

Devam edecek.

(Kaynak: Yenigün Gazetesi | 02.03.2012)

GÜNDEM