BASINDAN YAZILAR
Kısmi Süreli Çalışanlar Ve Ev Hizmetleri GSS Eksik Günler İçin Yasal Düzenleme Müjdesini TBMM Bekliyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Kısmi Süreli Çalışanlar Ve Ev Hizmetleri GSS Eksik Günler İçin Yasal Düzenleme Müjdesini TBMM Bekliyor / Vedat İlki

 01/01/2012 Tarihinden itibaren GSS uygulaması tüm maddeleri ile uygulamaya başlamıştır.

Kısmi Süreli çalışanlar ve Ev Hizmetlileri ayın belirli günlerinde çalıştıklarından dolayı eksik kalan günlerin GSS bağlı primlerini kendileri ödemekle yükümlüdürler.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile 5510 sayılı  Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir.

Bu durumda 4-1(a) statüsünde Kısmi süreli,Çağrı üzerine yada Ev Hizmetlileri olarak hizmetçi,bahçıvan gibi çalışanlar 30 günden az çalışanlara Sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlaması zorunluluğu gündeme 01/01/2012 tarihinden itibaren gelmiştir.

Kanun hükmünden hareket ederek;

ADNKS esası gereğince Kaymakamlıklara yazılı müracaat ederek Hane geliri testi yapılarak çıkan sonuca göre ya prim ödemeyecekler yada 35-213 TL. arasında değişen oranda prim ödeyeceklerdir.

Şu andan itibaren Re’sen tescilleri yapılmış olup 886,50*0,12=106,38 TL. esas alınarak GSS başlamıştır.

Bu durumda olan Üniversitelerde okuyan öğrenciler,Kısmi yada Çağrı üzerine çalışanlar,Evlerde hizmet akdi ile çalışanlar mevcuttur.

Bu tarz çalışanlar 01/01/2012 tarihi öncesinde son bir yıl içinde 30 günlük prim ödemesine bakılarak sağlık hizmeti uygulaması verilmekteydi.

Şimdi bu uygulama 01/01/2012 tarihinden itibaren terk edildiği için bu kapsamda çalışanlar için bir mağduriyet gündeme gelmiştir.

01/01/2012 Tarihinden İtibaren Uygulama:

Kısmi süreli,Çağrı üzerine,Ev Hizmetlisi olarak çalışanlar için işe giriş bildirgesi verilirken Kısmi Süreli olarak 30 günden az çalıştıkları işaretlendiği zaman re’sen GSS olarak tescil işlemi yapılacaktır.

Çözüm Yolu TBMM Geçer:

Çözüm yolu basit 5510 sayılı SS ve GSS Kanunda bir düzenleme yapılarak  hatta kapsam genişletilerek EK/10 dediğimiz Kodlar çerçevesinde bulunanların son bir yıl içinde en az 30 günlük sağlık primi olanlara GSS hizmetin verilmesi yönünde bir düzenleme yapıldığında SGK bu çarpık uygulamadan ve kafa karışıklığından kurtulacaktır.

“Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,

01-  İstirahat              11-  Doğal afet

02-  (Mülga)               12-  Birden fazla

03-  Disiplin cezası    13- Diğer

04-  Gözaltına alınma 15- Devamsızlık

05- Tutukluluk          16- Fesih tarihinde çalışmamış

06- Kısmi istihdam  17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

07- Puantaj kayıtları  18- Kısa çalışma ödeneği

08- Grev                    19-  Ücretsiz doğum izni

09- Lokavt                  20-         Ücretsiz yol izni

10- Genel hayatı etkileyen olaylar  21- Diğer ücretsiz izni

eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır.”

Düzenleme Yapılmadığı Taktirde İşverenler Çalışanlar Aleyhine Uygulamaya Başlayacaktır:

Kısmi süreli yada Çağrı üzerine çalışanları bekleyen tehlike bu tip çalışanların işverenler tarafından işten çıkışları yapılacaktır.

Aynı çalışanlar belli bir süre sonra tekrar  işe alınacaktır.

Puantaj esasına göre kayıt girilerek  APHB ve EK/10 gösterildikleri için Kısmi süreli yada Çağrı üzerine çalışanlar,ev hizmetlileri  GSS primi ödemeyeceklerdir.

Fakat bu durumda çalışan işçilerin emekli olma  günleri ve süreleri uzayacak,geriye dönük borçlanma hakları ortadan kalkacaktır,işten çıkartıldıkları zaman yetersiz günlerden dolayı İş Kur’dan işsizlik ödeneği alma hakları da azalacaktır.

Kısmi süreli,çağrı üzerine çalışanlar,ev hizmetlileri  hak kayıpları ile karşı karşıya geleceklerdir.

Bu olumsuzluklarda göz önüne alınarak TBMM hukuki düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Müjde Geldi:

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. 

Bu durumda Yabancı Uyruklu öğrencilere Kıyak yapılarak 35 TL. ödeyerek GSS hizmeti alacaklardır.

DEĞERLENDİRME:

TBMM Yabancı Uyruklu öğrencilere yasal düzenleme yaparak rahat nefes aldırmış iken,Kendi öz vatandaşlarında da aynı hassasiyetle yaklaşarak yasal düzenlemeye giderek SSİY düzenlenen eksik günler formu olan  EK/10 Kapsamında çalışanları da kucaklayarak Sosyal Güvenliğin ruhuna ve lafzına  uygun düzenleme yapılarak son bir yıl içinde 30 gün Sağlık Primi ödemelerine bakılarak GSS Kapsamına almaları hakkaniyet açısından önem arz etmektedir.

Umarım TBMM bu serzenişleri duyar, mutlu haber yasal düzenleme ile duyurulur.

***

TV 5’de MUSTAFA İŞCAN’I HER PAZAR 14-15 ARASI İZLEYEBİLİRSİNİZ:

Hafta Sonu  TV 5’de Değerli Dostum Mustafa İşcan’ın ARZ-I HAL programını izledim.

Program Pazar günleri TV 5’de 14-15 arası yayınlanmaktadır.

Ana hatları Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunu kapsıyor.Bu kapsamda interaktif olarak izleyicilere  Ne zaman emekli olurum soruları cevaplarını alıyorlar.

Bu konularda çalışan uygulamacı arkadaşlarıma TV 5’deki programların geçmiş bölümlerini internet üzerinden izleyebilirler.

Kendisini tebrik ediyor,uzun soluklu bir program diliyorum.

(Kaynak: Alitezel.com | 13.02.2012)

GÜNDEM