BASINDAN YAZILAR
Çalışma Hayatı Ve Değişen Parametreler / Yaşar Taşdemir - MuhasebeTR

Çalışma Hayatı Ve Değişen Parametreler / Yaşar Taşdemir

    Yeni yıl başlangıcında, çalışma yaşamını ilgilendiren bir çok parametrede değişiklikler de beraberinde gelmiş oldu. Asgari ücretin değişimiyle beraber SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırında değişiklikler yapıldı. Aile ve çocuk yardımı tutarları ile ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak sakatlık indirimi tutarlarında da değişmiş oldu. Ayrıca asgari ücrete endeksli idari para cezalarının tutarlarında da değişim meydana gelmiş oldu.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca alınan karar 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
* 16 yaşını doldurmuş işçilerin normal çalışma karşılığında alabilecekleri asgari ücretleri, 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 tarihleri arasında günlük 29.55 TL ve aylık 886.50 TL olarak tespit edilmiştir. 2012 yılının ikinci 6 ayı için tespit edilen asgari ücret ise günlük 31.35 TL ve aylık 940.50 TL. 
* 16 yaşını doldurmamış işçilerin normal çalışma karşılığında alabilecekleri asgari ücretleri, 1 Temmuz 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında günlük 25.35 TL ve aylık 760.50 TL olarak tespit edilmiştir. 2012 yılının ikinci 6 ayı için tespit edilen asgari ücret ise günlük 26.85 TL ve aylık 805.50 TL.
Diğer taraftan aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler de değişmiş bulunmaktadır. 
Çıraklar için aylık asgari ücret tutarları;
* 16 yaşını doldurmuş çırakların normal çalışma karşılığında alabilecekleri asgari ücretleri, 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 tarihleri arasında aylık 265.95 TL olarak tespit edilmiştir. 2012 yılının ikinci 6 ayı için tespit edilen asgari ücret ise aylık 282.15 TL.
* 16 yaşını doldurmamış çırakların normal çalışma karşılığında alabilecekleri asgari ücretleri, 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 tarihleri arasında aylık 228.15 TL olarak tespit edilmiştir. 2012 yılının ikinci 6 ayı için tespit edilen asgari ücret ise aylık 241.65 TL. 
Ayrıca bilindiği üzere aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler vergiden müstesna kılınmıştır. 
SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırı değişti
5510 sayılı kanun gereğince işverenlerden tahsil edilecek primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6.5 katı olduğu hükme bağlanmıştır. Asgari ücret değişimine bağlı olarak yapılan değişime göre; 
* 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 tarihleri arasında günlük alt sınır 29.55 TL, aylık alt sınır 886.50 TL, günlük üst sınır 192.08 TL, aylık üst sınır 5.762.40 TL olarak uygulanacak.
* 1 Temmuz 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında günlük alt sınır 31.35 TL, aylık alt sınır 940.50 TL, günlük üst sınır 203.78 TL, aylık üst sınır 6.113.40 TL olarak uygulanacak.
Çırak ve öğrenciler için SGK prim matrahı
Aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler de sözleşmenin tesis edilmesiyle kısa vadeli sigorta kolları uygulanmaktadır. Bu şahısların sigorta primleri bunların yaşına uygun asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden Bakanlık bütçesinde yer alan ödenekten karşılanacak. 
3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince aday çırak, çırak ve mesleki eğitim alan öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerin yüzde 50’si sigorta primlerinin tespitinde dikkate alınmaktadır. 1 Ocak 2012–30 Haziran 2012 döneminde çırak ve meslek eğitimi öğrencilerinin sigorta primlerine esas kazanç tutarı;
* 16 yaşından büyükler için günlük 14.78 TL, aylık 443.40 TL.
* 16 yaşından küçükler için ise günlük 12.68 TL, aylık 380.40 TL olarak uygulanacak. 
SGK primine tabi tutulmayacak yemek parası ile çocuk ve aile zammı tutarları
Sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası ile çocuk ve aile zammı tutarları;
1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 tarihleri arasında 1.77 TL, 1 Temmuz 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında ise 1.88 TL tutarında yemek parası sigorta primine esas kazancın tespitinden dikkate alınmayacak. 
Çocuk zammı ve aile zammı için tespit edilen matraha dahil edilmeyecek rakamlar ise aylık bazda uygulanmaktadır. Buna göre 2010 yılının ilk 6 ayı için 17.73 TL tutarında çocuk zammı ve 88.65 TL tutarında aile zammı sigorta primine esas kazancın tespitinde dikkate alınmayacak. 2012 yılının ikinci 6 ayında ise 18.81 TL tutarında çocuk zammı ve 94.05 TL tutarında aile zammı sigorta primine esas kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

(Kaynak: İto Gazetesi | 08.02.2012)

GÜNDEM