BASINDAN YAZILAR
1/3, 1/4, 1/5 ve 1/10 / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

1/3, 1/4, 1/5 ve 1/10 / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

BAŞLIKTAKİ oranların bir anlamı var.

Bu oranlar yıllardır değişmiyor.
· Oranları aklınızda tutarsanız, Türkiye’de dün, bugün ve yarın (yani geçmişte, şimdi ve gelecek yıllarda) en çok tahsil edilen ve edilecek olan vergilerin sıralamasını,
· O yılların toplam vergi gelirlerini bilirseniz, her bir vergi türü itibariyle tahsilat tutarını, ezbere söyleyebilirsiniz.
ORANLAR VE SIRALAMA /_np/7985/15657985.jpg
Türkiye’de toplanan vergilerin;
·  1/3’ü Katma Değer
Vergisi (KDV),
· 1/4’ü Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV),
· 1/5’i Gelir Vergisi (GV),
· 1/10’u Kurumlar Vergisi (KV).
Bu oran çok küçük sapmalarla yıllardır böyle.
Örneğin 2010 ve 2011 yıllarında oranlar ve sıralama yukarıdaki gibiydi. 2012 vergi gelirleri tahmininin (yani 277 milyar liranın) dağılımı da bu orana göre ortaya çıkacak.
Gelir Vergisi’nin de yüzde 90’ı yıllardır stopaj denilen kaynakta vergi kesintisi yoluyla ücretlilerden (yüzde 66), mevduat faizinden (yüzde 9), işyeri kirasından (yüzde 8), kâr dağıtımından (yüzde 4), serbest meslek ödemesinden (yüzde 3) vs. toplanıyor.
Toplam vergi gelirleri ve en çok tahsil edilen dört verginin dağılımı, tabloda gösterilmiştir.
VERGİLER YİNE DOLAYLI
2010, 2011 yıllarının kesinleşen,
2012 yılının da tahmini vergi gelirlerinin dağılımına baktığımızda, toplam vergi gelirlerinin;
· 2010 yılında yüzde 67’sinin dolaylı, 33’ünün dolaysız,
· 2011 yılında yüzde 68’inin dolaylı, yüzde 32’sinin dolaysız vergi olduğu göze çarpıyor.
2012 yılına göz attığımızda vergilerin yine dolaylı geleceği ve toplam vergilerin yaklaşık yüzde 68’inin dolaylı vergi olacağı göze çarpıyor.
Dolaylı vergi oranının, dolaysız vergilerden fazla olması, vergi adaletinin bulunmadığının, aradaki makasın açılması da vergi adaletinin olumsuz yönde geliştiğinin göstergesi oluyor...

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 30.01.2012)

GÜNDEM