BASINDAN YAZILAR
2012 Yılının Asgari Ücreti Belirlendi / Vedat İlki - MuhasebeTR

2012 Yılının Asgari Ücreti Belirlendi / Vedat İlki

 2012 YILININ ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENDİ

Günlerdir üzerinde konuşulan Asgari ücret nihayet açıklandı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonucu 2012 yılında 16 yaşından Büyük ve 16 yaşından Küçükler olmak üzere Asgari Ücret  rakamları aşağıdaki şekli ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Asgari Ücret Nedir?
Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret olarak litetürde tanımlaması yapılmaktadır.

 

Tabi ki her zaman olduğu gibi tartışılan bu ücret aslında çalışma hayatında belirleyici bir ücret olarak başrolünü sürdürüyor.

 

Özellikle imalata yönelik işletmeler için maliyet artırıcı bir unsur gözü ile bakılırken,toplu pazarlık masasında dayatma ücret olarak karşımıza her zaman çıkmaktadır.

 

Son günlerin tartışılan konusu olan vekil zamlarını da gördüğümüzde bu acı sahne karşısında söylenecek fazla bir söz olmadığını da biliyoruz.

 

2012 Yılı Komisyonun Belirlediği Asgari Ücretler Ne Kadar Olacaktır?

 

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
Karar Tarihi : 29/12/2011
Karar No : 2011/1
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1/12/2011 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2011 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;
1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, 
2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin;

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında 29,55 (Yirmidokuzellibeş) Türk Lirası olarak,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 31,35 (Otuzbirotuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine,
3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin;

1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında 25,35 (Yirmibeşotuzbeş) Türk Lirası olarak,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 26,85 (Yirmialtıseksenbeş) Türk Lirası olarak tespitine,
4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.
GEREKÇE
Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2012 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 

16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında uygulanmak üzere 29,55 (Yirmidokuzellibeş) Türk Lirası olarak1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 31,35 (Otuzbirotuzbeş) Türk Lirası olarak belirlemiştir. 
16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2012-30/6/2012 tarihleri arasında uygulanmak üzere 25,35 (Yirmibeşotuzbeş) Türk Lirası olarak,

1/7/2012-31/12/2012 tarihleri arasında ise 26,85 (Yirmialtıseksenbeş) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir. 
Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Bu durumda ;

16 yaşından büyükler için aylık brüt ücret ilk 6 ay için 886,50 lira,

ikinci 6 ay için 940,50 TL olarak belirlendi.

Bekar bir işçi için aylık net ücret ilk 6 ay için 701,14 lira,

ikinci 6 ay için 739,80 TL olacak.

16 yaşını doldurmamış işçiler için aylık brüt ilk 6 ay için 760,50 lira,

ikinci 6 ay için 805,50 lira olarak tespit edildi.

Bu kesim için de aylık net ücret ilk 6 ay için 610,94 lira,

ikinci 6 ay için ise 643,15 lira olarak uygulanacak.

 

16 Yaş Büyükler İçin Artış Oranı:

Asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 5,91, ikinci 6 ay için yüzde 6,09 artmış, 2012 yılındaki yıllık artış oranı ise yüzde 12,37 olmuştur.

 

16 Yaş Küçükler İçin Artış Oranı:

 

Asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 6,29, ikinci 6 ay için yüzde 5,92 artmış, 2012 yılındaki yıllık artış oranı ise yüzde 12,58olmuştur.

2012 Yılı için Asgari Geçim İndirimi :

 

Çalışanın Medeni Durum 2012 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı

 

Bekâr 66,49 TL

 

Evli eşi çalışan 66,49 TL

 

Evli eşi çalışan 1 çocuk 76,46 TL

 

Evli eşi çalışan 2 çocuk 86,43 TL

 

Evli eşi çalışan 3 çocuk 93,08 TL

 

Evli eşi çalışan 4 çocuk 99,73 TL

 

Evli eşi çalışmayan 79,79 TL

 

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 89,76 TL

 

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 99,73 TL

 

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 106,38 TL

 

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 113,03 TL

 

 

Yeni Asgari ücret ile SGK Prime Esas Kazanç Matrahları da Yükselmiştir.İdari Para Cezaları da artmıştır.(*)

 

Resmi olmasada 2012 yılı;

16 yaşından Büyükler için SGK Matrahı:

886,50 TL.(01.01.2012-30.06.2012)

5.762,25 TL.(01.01.2012-30.06.2012)

 

16 yaşından Küçükler İçin SGK Matrahı:

760,50 TL.(01.01.2012-30.06.2012)

5.762,25 TL.(01.01.2012-30.06.2012)

 

16 yaşından Büyükler için SGK Matrahı:

940,50 TL.(01.07.2012-31.12.2012)

6.113,25 TL.(01.07.2012-31.12.2012)

 

16 yaşından Küçükler İçin SGK Matrahı:

805,50 TL.(01.07.2012-31.12.2012)

6.113,25TL.(01.07.2012-31.12.2012)

 

SGK İDARİ PARA CEZALARI:

2012 YILININ 01.01.2012-30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA=886,50 TL. DİKKATE ALINACAKTIR.

2012 YILININ 01.07.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASINDA=940,50 TL. DİKKATE ALINACAKTIR.

(Kaynak: alitezel.com | 30.12.2011)

GÜNDEM