BASINDAN YAZILAR
Genel sağlık sigortasında gelir testi / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Genel sağlık sigortasında gelir testi / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan

Sosyal Güvenlik Kurumunun tespitine göre SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve yeşil kart kapsamında olmayan, başka bir anlatımla sosyal güvenlik sistemi dışında kalan 1 milyon 700 bin kişi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genele sağlık sigortası kapsamına girecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen tescili yapılacak bu kişilerin bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurup gelir testi yaptırmaları gerekiyor.
Aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarı asgari ücretin üçte birine kadar olanların genel sağlık sigortası primlerini devlet ödeyecek. Kişi başına düşen gelir tutarı;

l Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar, asgari ücretin üçte biri üzerinden,
l Asgari ücretle asgari ücretin iki katı arasında olanlar, asgari ücret tutarı üzerinden,
l Asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise asgari ücretin iki katı üzerinden,
Yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.
Gelir tespiti yaptırmayanların primleri iki asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle gelir testi yaptırılması çok önemli.

GELİR TESPİTİ
Gelir tespitinin ne şekilde yapılacağı ve hangi parametrelerin dikkate alınacağına ilişkin Yönetmelik 28 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gelir testine tabi tutulacak kişilerin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ancak, kişiye kanun” temsilci atanması durumunda, bu kişi adına başvuru işlemi kanun” temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili tarafından yapılabilecek.

BAŞVURU ESASLARI
Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tabi tutulacak kişi olması halinde aynı form ile başvuru yapılabiliyor. Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgilerin yer alması gerekiyor.
Gelir testine tabi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılacak.
Gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat edecekler. Başvuru işleminin kanun” temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması halinde vekaletname örneği başvuru formuna eklenecek.
Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu il veya ilçe sınırları içindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılacak.

GELİR TESPİTİ PARAMETRELERİ
Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilecek.
Gelir tespit yönteminde, Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmet Projesi (BSYHP) üzerinden puanlama formülü esasına göre belirlenecek hane geliri ve kişi başına düşen gelir kullanılacak. Puanlama formülünde kullanılacak haneye ilişkin veriler, BSYHP'den ve hane ziyaretinden elde edilen bilgilerden oluşacak.
Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde, puanlama formülünün gelir, harcama ve servet verileri dikkate alınarak geliştirilen gelir tespit ölçütleri kullanılacak.

Gelir tespiti yöntemi olarak kullanılacak olan puanlama sisteminde ayrıca;
l Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar,
l Bankaların muvafakati alınmak suretiyle SGK tarafından Bakanlığa sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler,
l Sürekli olarak alınan nakd” sosyal yardımlar, dikkate alınacak:
Bakanlık veya SGK tarafından aile bireylerine ilişkin, aile içinde kişi başına düşen geliri etkileyecek diğer unsurların belirlenmesi halinde, bu unsurlara göre vakıf personeli tarafından yapılacak tespitler sonucu elde edilen bilgiler de kişilerin gelir tespitinde dikkate alınacak.

Eşlerden Sadece Biri GSS'li Olacak
GELİR tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınacak. Ancak gelir testine tabi olan aile bireylerinin tamamı için genel sağlık sigortası prim ödemesi söz konusu olmayacak.
Eşlerden hangisinin genel sağlık sigortalısı hangisinin bakmakla yükümlü olunan kişi olacağını kendileri belirleyecekler. Primler genel sağlık sigortalısı olan eş için ödenecek. 
Diğer eş ve çocuklar genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak sağlık hizmeti alacaklar.
Ancak eğitime devam etmeyen 18 yaşından büyük erkek çocuklar için, kişi başına düşen gelir durumuna göre genel sağlık sigortası primi ödenecek.

Vizesi Biten Yeşil Kartlılarda Gelir Testi Yaptıracak
9 milyon 100 bin kişi civarındaki yeşil kartlı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklar. Ancak bir yıllığına verilen yeşil kartın süresi dolana kadar bunlar sağlık yardımı almaya devam edecekler.
Yeşil kartın süresi dolduğunda gelir testi yaptırmaları gerekecek.
Yapılacak gelir testine göre aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarı asgari ücretin üçte birinden az olursa, primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık hizmeti alacaklar.
Kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birini aşması halinde, herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınanlarla ilgili olarak yaptığımız açıklamalar çerçevesinde genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle sağlık hizmeti alabilecekler.

GÜNÜN SÖZÜ
'Olgunluğun başlangıcı, insanın söyleyecek çok şeyi olduğu halde söylememeyi başarabilmesidir.' H. Huxley

 

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 29.12.2011)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM