BASINDAN YAZILAR
SGK prim affında son şans / Resul Kurt - MuhasebeTR

SGK prim affında son şans / Resul Kurt

Aslında 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında başvurular sona ermiş, hatta ödemeler bile başlamıştı. Hem af başvurusu, hem de tahsilatta önemli bir başarı yakalandı.

Prim affı olarak adlandırılan yeniden yapılandırmada SGK alacaklarına ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak güncellenecek tutar üzerinden peşin veya taksitle ödeme yapılması halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan vazgeçilmişti.

Ancak çeşitli nedenlerle başvurularda sorun yaşayan ve mağdur olan işverenlerin olduğunu dikkate alan SGK yönetimi 9/9/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı yeni Kararıyla SGK yeni bir düzenleme getirdi.

Buna göre; birden çok işyerinden borcu olmasına rağmen bir işyerinden başvuru yapılması, Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi borcu için tek başvuru yapılması, e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulundukları halde ödeme planlarını alamayanların bulunması gibi nedenlerle aftan yararlanamayan işveren ve sigortalılar bu yeni bir haktan yararlanacak.

Yani, prim affı başvurusunu kaçıran tüm işverenler bu af kapsamına alınmadı. Sadece af başvurusunu sınırlı yapan bazı işverenler yeni haktan yararlanabilecek. İşte yeni haktan;

- Birden fazla işyeri bulunan ve bu işyerlerinin borçları yönünden her bir işyeri için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunmaları gerektiği halde yalnızca bir veya birkaç işyerinden dolayı yapılandırma başvurusunda bulunduğu anlaşılan işverenler,

- Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında faaliyetine devam eden ve 1/10/2008 tarihinden önceki ve sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken, yalnızca bir başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalılar,

- Bağ-Kur kapsamında farklı nitelikteki faaliyetlerden kaynaklanan Bağ-Kur prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca birinden dolayı başvuruda bulunduğu anlaşılan sigortalılar yararlanabilecek.

- e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulundukları halde ödeme planlarını almadığını beyan eden işverenlere ait işyerlerinin “e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulan işyerleri” listesinde yer almaması halinde af başvuruları diğer işyeri ve borçlar için de yapılmış sayılacak. Söz konusu işverenlerin elektronik ortamdaki başvurularına dair barkodsuz başvuru çıktısını ibraz etmeleri halinde bahse konu belgede kayıtlı tarih itibariyle; barkodsuz başvuru çıktısı ibraz etmemeleri halinde ise 25/2/2011 tarihinde başvuruda bulundukları kabul edilecek.

En geç 31/10/2011 tarihine kadar borçlu bulundukları SGK Merkez Müdürlüklerine yazılı olarak başvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında söz konusu borçlarının yeniden yapılandırılması mümkün hale gelmiştir.

6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Haziran ayından itibaren başladığından ve buna göre yukarıda belirtilen durumdaki işverenler ve sigortalılar tarafından 2011/Haziran ve 2011/Ağustos aylarındaki taksitler süresi içinde ödenmemiş olacağından, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması için 2011 yılına ilişkin olarak ödeme vadesi 31/10/2011 ve 2/1/2012 tarihlerinde sona erecek taksitlerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir.

En başta da yazdığım gibi, tüm işverenler bu af kapsamına alınmadı. Sadece af başvurusunu sınırlı yapan bazı işverenler yeni haktan yararlanabilecek.

(Kaynak: Star Gazetesi | 22.09.2011)

GÜNDEM