BASINDAN YAZILAR
Kamuda elektronik tebligata geçilecek / Ahmet Şerif - MuhasebeTR

Kamuda elektronik tebligata geçilecek / Ahmet Şerif

Uzun zamandır tartışılan konuşulan elektronik ortamdan, internet ortamından tebligatla ilgili yasal değişiklik gerçekleştirildi.
7201 sayılı Tebligat Kanunu ile ilgili söz konusu yasal değişiklik 19 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Ancak uygulama hemen başlamayacak, yasada birkaç tarih belirtilmiş.

Elektronik tebligat ta PTT aracılığıyla
Yargı mercileri, kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat PTT tarafından veya memur vasıtasıyla yapılacaktır.
PTT Genel Müdürlüğü, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı bir yıl içinde kurarak faaliyete geçirecektir.

Şirketler zorunlu, kişiler gönüllü
Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişilere elektronik yolla tebligat yapılabilecek.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale geldi.
Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde diğer usullerle tebligat yapılacaktır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Uygulama bir yıl sonra
Elektronik ortamda tebligata ilişkin ilk uygulama bir yıl sonra başlayacaktır.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu iki yıl sonra başlayacaktır.

Adres değiştirenler
Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılacak ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır.
Bundan dolayı adresini bildirmeyenlerin tebligatı atlatma gibi bir şansları olmayacak.

Sorular-Cevaplar
Soru: 07.01.1971 doğumlu bayanım. Sigorta başlangıcım 24.11.1994. SSK’den 412 günüm var. Daha sonra 4758 gün özel banka sandığına tabi çalışmam var. 18.06.2010’da bankadan ayrıldım. Toplamda 5.170 günüm var. Emekli olabilmem için 5.750 günü nasıl tamamlamalıyım. Ayrıldığım bankanın sandığına isteğe bağlı mı yatırmalıyım yoksa 3.5 yıl SSK’li mi çalışmalıyım? Banka sandığının devrolacağını da düşünürsek (sandık muhtemelen Bağ-Kur’a devrolursunuz şeklinde bilgi veriyor) benim için en iyisi hangisi olur? Bu arada 2001 yılında bir doğumum, doğum borçlanması olabilir mi?
Ayla Arpacı

Cevap: Banka sandıklarının SGK’ya devrolacağı doğrudur, ancak Bağ-Kur’lu sayılacağı yanlıştır. Banka sandığında geçen süreleriniz SSK’de geçmiş gibi değerlendirilir. Buna göre emekliliğiniz hesaplanır. Banka sandığına isteğe bağlı öderseniz banka sandığı SGK’ye devrolduktan sonraki isteğe bağlı ödemeleriniz Bağ-Kur gibi değerlendirilir.
Verdiğiniz bilgilere göre 20 yıl sigortalılık (24.11.2014), 51 yaş (07.01.2022) ve 5.750 prim gün sayısını tamamladığınızda emekli olursunuz.
Son çalışmanız banka sandığında olduğundan doğum borçlanması yapamazsınız.
5.750 günü tamamlamak için kalan 380 günü banka sandığına tabi isteğe bağlı sigorta yahut SGK’de isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp 51 yaşını tamamlayacağınız 07.01.2022’yi bekleyebilirsiniz.
Bu arada isteğe bağlı sigortanızın (Bağ-Kur statüsünde sayılacağından) 3,5 yılı geçmemesine dikkat edin.

(Kaynak: Yeniçağ Gazetesi | 24.01.2011)

GÜNDEM